zdroj: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 8. novembra rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach. Pokutu 3 tisíc eur udelila vysielateľovi MAC TV za programovú službu TV WAU.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí

– odňala frekvencie 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina – Sčobík, 97,8 MHz Stropkov, 97,8 MHz Medzilaborce a 104,2 MHz Domaša vysielateľovi RÁDIO KISS, s.r.o. (programová služba Rádio KISS), z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;

– uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 7. 6. 2015 v súvislosti s vysielaním programu Šokujúca zmena, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény zodpovedajúce kritériu JSO „zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné“, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov (vec vrátená z Najvyššieho súdu SR);

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marián Dokupil-Doko Media (programová služba RADIO WOW – Go DeeJay) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 tým, že v rámci rozhlasovej programovej siete RADIO WOW – Go DeeJay odvysielal programy Hard n Heavy a Piánko, za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 odvysielaním oznámenia propagujúcom spoločnosť Autográč, s.r.o. a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 2. 2. 2017 odvysielal o cca 8:52 hod pieseň Crazy Kids a o cca 21:01 hod program Hard n Heavy, v ktorých sa vyskytol obsah napĺňajúci kritérium JSO „vulgárny jazyk nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov“, čím nezabezpečil časové zaradenie predmetných diel v súlade s JSO;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW – Go DeeJay) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 tým, že v rámci rozhlasovej programovej siete RADIO WOW – Go DeeJay odvysielal programy Hard n Heavy a Piánko, za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 2. 2. 2017 odvysielaním oznámenia propagujúcom spoločnosť Autográč, s.r.o. a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 2. 2. 2017 odvysielal o cca 8:52 hod pieseň Crazy Kids a o cca 21:01 hod program Hard n Heavy, v ktorých sa vyskytol obsah napĺňajúci kritérium JSO „vulgárny jazyk nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov“, čím nezabezpečil časové zaradenie predmetných diel v súlade s JSO;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa
27. 8. 2017 o cca 8:00 hod odvysielal program Rio, ktorý klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

– uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:
• sťažnosť na vysielanie programu Naši dňa 6. 9. 2017, v ktorom podľa sťažovateľa protagonisti navádzali mladistvých na pitie alkoholu (MAC TV, s.r.o., JOJ) ,
• sťažnosť na vysielane programu Rádiožurnál dňa 19. 9. 2017, v ktorej boli podľa sťažovateľa tendenčne a jednostranne podané informácie o možnosti uzatvorenia registrovaného partnerstva osobami rovnakého pohlavia na Slovensku (RTVS, Rádio Slovensko).

Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 11. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu