Rada pre vysielanie a retransmisiu dala pokuty televíziám Markíza a JOJ vo výške 21 tisíc eur
zdroj: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 23. júna zas rozhodovala aj o prehreškoch televízií. Televízii JOJ udelila pokutu v celkovej výške 13 500 eur a televízii Markíza vo výške 7 500 eur.

Televízia JOJ, podľa Rady porušila zákon, ktorý zakazuje účinkovanie hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a politicko-publicistických programov v reklame a telenákupe a to tak, že televízia odvysielala komunikát propagujúci súťaž Štartovací balíček TV JOJ, ktorý podľa Rady napĺňa túto definíciu zákona, ako telenákupný šot. Vystúpila v ňom moderátorka športového spravodajstva Lenka Čviriková – Hriadelová, určite si na ňu pamätáte, ktorá reláciu uviedla napríklad slovami:

„Želám krásny večer opäť. Ak ste od minulej nedele neposlali sms-ku s textom JOJ na číslo 987, tak to určite urobte. Pretože už jedna takáto správa z vás môže urobiť výhercu 50 000 eur. Televízia JOJ vám naďalej spríjemňuje chvíle do nového roka, teraz máme pre vás fantastických 50 000 eur…“

Teda vysielanie, počas ktorého vysielateľ ponúka divákom možnosť zúčastniť sa hry o ceny zavolaním na telefónne číslo so zvýšenou sadzbou, teda za odplatu, je telenákupom.

A podľa zákona § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politicko-publicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.“

Televízia JOJ sa však bráni, že Štartovací balíček bol iný typ programu, ako uvádza Rada a šlo o zábavný program – súťažný kvíz a domnieva sa preto, že zákon neporušila.

Rada však tvrdí, že konala správne, „keďže v rámci posudzovaných komunikátov nie je možné identifikovať členenie na úvod, jadro a záver. Spracovaním takýto komunikát skôr zodpovedá rôznym komerčným výzvam a informáciám. Aj v prípade zábavných programov je obsah komunikátu do istej miery štruktúrovaný. V rámci takéhoto komunikátu majú diváci možnosť prežívať zážitok z hry, zábavu, dozvedieť sa nové informácie.  Uvedené aspekty zábavného programu neboli v posudzovaných komunikátoch prítomné.“

Odvysielaný komunikát tak naplnil podľa Rady definíciu telenákupného šotu, v ktorom vystupovala moderátorka spravodajstva, čím televízia JOJ porušila zákon a Rada jej preto udelila pokutu 9 500 eur.

Televízia JOJ dostala od Rady pokutu aj za to, že prerušila film Miami Vice upútavkou na Štartovací balíček TV JOJ  viac krát, ako je povolené zákonom o vysielaní a retransmisii. Za čo dostala televízia od Rady pokutu vo výške 4 tisíc eur.

Pozrime sa čo na to hovorí zákon: Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela, 34)okrem seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie.“

„Oficiálne stanovisko poskytneme po doručení rozhodnutia Rady, „ povedala pre masmedialne.info Lucia Kulihová, vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group.

Televízia a deti
Televízia a deti (zdroj: pixabay.com)

Rada však pokutovala aj konkurenčnú televíziu Markíza, keď jej za porušenie zákona o ochrane maloletých uložila pokutu vo výške 7 500eur. Televízia Markíza totiž nesprávne označila odvysielaný seriál Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a to i napriek tomu, že seriál obsahoval prvky obscénneho vyjadrovania, pre ktoré mal byť klasifikovaný, ako nevhodný pre maloletých divákov až do 15 rokov.

Čo hovorí zákon? Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len „jednotný systém označovania“).“

Na ukážku si pozrite obscénne úryvky z odvysielanej časti časti seriálu Dva a pol chlapa a posúďte sami:

„Berta, pre teba robím špeci hrianku potretú marihuanovým maslom.“… „Nie, ale ukážem jej svoju čarovnú paličku.“… „Neopustím ju počas toho, ako s ňou budem spať. To by bolo drzé.“… „Walden, milujem to tu! Je tu pizza, lesbičky, tráva, hľadanie pokladu.“… „Preto si tu? Aby si tu húlil a napchával sa pizzou?!“…. „Vajcia s príchuťou slaniny. Už len musíme prísť na to, ako prinútiť sliepky, aby sexovali s prascami.“ Walden: „Skús im ukázať to lesbické porno.“… „Nemôžem tomu uveriť! Toto je najkrajší deň v mojom živote! Ktorý chlap by nechcel vidieť, ako mu kamoš trtká sestru? Moji dvaja najobľúbenejší ľudia sa dali dokopy.“ Lindsey je pobúrená. Larry ju upokojuje: „Neboj sa, ty si tretia. Keby si spala s mojou sestrou, bola by si jednotka.“

Dosť, myslím si, že niet pochýb, že seriál Dva a pol chlapa bol opäť plný oplzlostí, ktoré by jednoducho deti ešte počuť nemali.

Marián Luha

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu