foto: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 7. februára rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach. Pokutu 20 tisíc eur udelila vysielateľovi MAC TV, s. r. o. za programovú službu JOJ.

Rada pre vysielanie a retransmisiu:

– uložila sankciu – 20 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 7.2017 o cca 7:22 hod odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, sexuálne scény resp. sexuálne správanie a slovnú agresivitu resp. expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a dňa 3. 8. 2017 o cca 7:35 hod odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, vulgárne a obscénne gestáa sexuálne scény resp. sexuálne správanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS a WAU) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR a § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 5. 6. 2017 program Divoké kone a dňa 14. 6. 2017 programy Panelák a Súdna sieň s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 8. 12. 2017 o cca 16:53 hod odvysielal program Tri sestry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o./KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac október 2017;

– začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac november 2017;

– začala správne konanie voči vysielateľovi WINTER média, a.s. (programová služba Rádio Piešťany) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac november 2017;

– uznala za neopodstatnené 8 sťažností.

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 2. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu