zdroj foto: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu 14. januára rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach:

• udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby HEMEU spoločnosti K T R, s.r.o.;

• odňala licencie spoločnosti IN TV s.r.o. (programová služba IN TV) z dôvodu porušenia § 54 ods. 1 písm. c) ZVR. a § 31 ods. 2 písm. a) zákona o digitálnom vysielaní – uskutočnenie prevodu na základnom imaní alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;

• uložila sankciu – pokutu 6 638 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 35 ods. 2 ZVR (zaraďovanie reklamných šotov iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom) v súvislosti s vysielaním priameho prenosu športového podujatia, futbalového zápasu FIFA MS 2018 Španielsko – Rusko dňa 1. 7.  2018;

• uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich časti.

Všetky uznesenia prijaté dňa 14. januára 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu