Rada pre vysielanie a retransmisiu posúdila žiadosti o výnimky na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu

ilustračná fotokoláž: Mediahub.sk, zdroj foto: pixabay.com

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje tri programové okruhy a šiesti komerční vysielatelia.

Rada rozhodla o všetkých do dnešného dňa doručených žiadostiach na dnešnom zasadnutí. Výnimky, ktoré udelila v minulosti sú platné už len do konca roka 2018.

Traja komerční vysielatelia a verejnoprávny RTVS pre svoje dve programové služby požiadali Radu o udelenie výnimky z povinnosti vyhradiť najmenej 25% (RTVS 35 %) času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam.

Ostatní traja komerční vysielatelia a vysielateľ RTVS pre jednu programovú službu, žiadali len čiastočnú výnimku, a to dodržiavanie podielu 20 % z času vysielania vyhradeného pre slovenské hudobné diela novým slovenským hudobným dielam.

Rada zamietla všetky žiadosti o výnimky. Z tohto dôvodu sú vysielatelia povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela.

Do podielu sa zarátavajú len skladby vysielané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách:    

Žiadateľ Slovenské diela Nové slovenské diela
Rádio Best FM Best FM Media spol. s r.o. nepožiadal zamietnutá
ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO Radio ON s.r.o. zamietnutá zamietnutá
Rádio Vlna CORPORATE LEGAL, s. r. o. zamietnutá zamietnutá
Radio Patria Rozhlas a televízia Slovenska zamietnutá zamietnutá
Rádio Devín Rozhlas a televízia Slovenska zamietnutá zamietnutá
Rádio Pyramída Rozhlas a televízia Slovenska nepožiadal zamietnutá
Radio One Rock RADIO ONE ROCK, s.r.o. nepožiadal zamietnutá
Radio One Retro RADIO ROCK, s.r.o. nepožiadal zamietnutá
Rádio Anténa Rock GES Slovakia, s.r.o. zamietnutá zamietnutá

(ts)