Ilustračná foto: pixabay.com

Na decembrovom plenárnom zasadnutí hodnotila skupina európskych regulátorov ERGA výsledky svojej práce z roku 2020 a zároveň určila svoje priority na rok 2021.

Európsky regulátory sa zhodli na spoločných zásadách a pravidlách ako zabezpečiť cezhraničné presadzovanie pravidiel platných pre audiovizuálne mediálne služby a platformy pre zdieľanie videí.

Výsledkom práce ERGA v roku 2020 je v tejto súvislosti Memorandum o porozumení, ktoré bolo jednohlasne prijaté všetkými 27 štátmi združenými v ERGA a tiež regulátormi z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

Prijatie Memoranda je jedným z kľúčových momentov 14. plenárneho zasadnutia ERGA, ktoré sa konalo 3. decembra 2020, ako online konferencia.

Memorandum o porozumení je dôležitým krokom k zefektívneniu cezhraničnej spolupráce medzi regulátormi. Táto spolupráca sa hlavne v kontexte digitálnych služieb ukazuje ako stále viac potrebná.

Počas plenárneho zasadnutia ERGA zhrnula a zhodnotila svoje početné príspevky do európskej diskusie o tom, ako sa vysporiadať s dezinformáciami. ERGA už vo svojej správe hodnotiacej implementáciu Kódexu postupov proti dezinformáciám vyzvala k väčšej transparentnosti a navrhla zmenu prístupu od samoregulácie ku koregulácii online platforiem.

ERGA pozitívne hodnotí Akčný plán európskej demokracie a tiež aj aj Mediálny akčný plán, ktoré boli zverejnené počas plenárneho zasadnutia. Akčný plán európskej demokracie zaručuje rovnováhu medzi slobodou prejavu a ochranou demokratických hodnôt a zároveň predpokladá aj aktívnu rolu pre európskych regulátorov pri príprave nového koregulačného mechanizmu online platforiem.

Mediálny akčný plán zároveň vyzdvihuje hodnotu Memoranda o porozumení a význam posilnenej spolupráce mediálnych regulátorov v rámci ERGA. Intenzívnejšiu spoluprácu regulátorov navyše podporili aj členské štáty v záveroch Rady EÚ o ochrane slobodného a pluralitného mediálneho systému z 27. novembra 2020.

„Na dnešné plenárne zasadnutie sme predložili štyri správy, ktoré prinášajú nové dáta a odporúčania v oblasti boja proti dezinformáciám, a ja som rád, že sa všetky stretli s jednomyseľnou podporou celej skupiny ERGA. Onedlho tak budú môcť oficiálne vydané a sprístupnené odbornej verejnosti,“ povedal po zasadnutí Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR.

Predseda ERGA Tobias Schimd poďakoval Ľubošovi Kuklišovi a ocenil jeho dlhodobú prácu vo vedení ERGA, keďže Kukliš na zasadnutí už na post člena Rady ERGA nekandidoval.

Bol však zároveň požiadaný, aby ďalej viedol aktivity ERGA v oblasti dezinformácií, a tak Rada pre vysielanie a retransmisiu bude aj budúci rok viesť takto zameranú podskupinu ERGA.

„Po piatich rokoch v úzkom vedení ERGA nastal čas prepustiť miesto ďalším. Ja som veľmi rád, že pôsobenie mňa a mojich kolegov z Rady pre vysielanie je členmi ERGA vysoko hodnotené a zároveň som presvedčený, že ERGA ostáva v dobrých rukách. V každom prípade, naše aktivity v medzinárodnej oblasti budú pokračovať aj naďalej, keďže bez toho sa v dnešnom globálnom digitálnom prostredí veci ovplyvňujú len veľmi ťažko,“ doplnil Kukliš.

Počas plenárneho zasadnutia bol Tobias Schmid, znovuzvolený za predsedu ERGA aj na rok 2021 a Karim Ibourki, predseda belgického regulačného orgánu Conseil Superieur de l’Audiovisuel bol potvrdený v pozícii podpredsedu ERGA.

Zároveň členovia ERGA zvolili Alejandru de Iturriaga Gandini z CNMC – Španielsko, Charlotte Ingvar-Nilsson z MPRT Švédsko a Celene Craig z BAI – Írsko za členky Rady ERGA.

Tlačová správa ERGA v anglickom jazyku je dostupná TU.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu