Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 2. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby SEVERKA spoločnosti Slov Media Group s.r.o.;

– udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby MADAM TV spoločnosti MADAM ART, s.r.o.;

– zamietla žiadosť spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o. o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz  Prešov – Stráž, 92,6 MHz Levoča, 95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,1 MHz Prešov – mesto, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice v rámci výberového konania;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť
a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním komunikátov propagujúcich traktor Zetor Forterra 135 pred, počas alebo po programe Farmár hľadá ženu (31. 10. a 28. 11. 2011) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s odvysielaním programov Farmár hľadá ženu  (28. 11. 2011) sponzorovaných spoločnosťou ZETOR TRACTORS a.s., ktoré neboli zreteľne označené ako sponzorované programy (vec vrátená z NS SR);

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaných programov Teleráno v dňoch 11., 12. a 13. 4. 2011,
v ktorých došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovarov KIA Pikanto spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o, služby cs link spoločnosti Media Vision s.r.o., služieb kurz prežitia a Binka spoločnosti ARMY TRAINING a služby Fiber TV spoločnosti Orange Slovensko (vec vrátená z NS SR);

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Farmár hľadá ženu zo dňa 15. 9. 2012;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 20 ods. 4) ZVR (ochrana maloletých – JSO) za odvysielanie upútaviek na program BACHELOR Čakanie na lásku dňa 2. 9. 2012 o cca 16:40 hod a o cca 18:14 hod, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO;

– uložila dve sankcie vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo (programová služba Štúrovská televízia (ŠTV)) za vysielanie zo dňa 6. 7. 2012 – 165 eur za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) tým, že šesťkrát odvysielal príspevok o tragickej nehode pri Štúrove, ktorý obsahoval rozhovor len v maďarskom jazyku a upozornenie na porušenie zákona za viacnásobné porušenie
§ 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) a § 38 ods. 4 (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora);

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo (programová služba Štúrovská televízia (ŠTV)) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že v dňoch 22. a 25. 6. a 6. 7. 2012 odvysielal spolu 32-krát reklamné bloky, v ktorých dĺžka šotov presiahla povolených 12 minút ;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) v súvislosti s vysielaním dňa 28. 9. 2010, kedy porušil § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), keď odvysielal pred, počas a po programe Ordinácia v ružovej záhrade komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnil definíciu reklamy a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), pretože v čase od 21:00 do 22:00 hod odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút (vec vrátená z NS SR);

– začala tri správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 18. a 25. 11., 2. a 9. 12. 2012, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Agent, ktorý ma miloval dňa 2. 12. 2012 o cca 16:55 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Hon na beštiu (L 18) dňa 2. 12. 2012 o cca  16:12, 17:19, 18:33 a 19:19 hod;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Súdna sieň – Extrémne prípady dňa 11. 12. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DOMA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Súmrak nad Sommarholmom dňa 2. 12. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Čierni pasažieri bez dôkazov v programe Správy STV dňa 15. 12. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti
s vysielaním príspevku Česká republika: Potratová tabletka sa vracia v programe Správy STV dňa 2. 12. 2012.

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 2. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

 

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu