Vysielatelia televízií dostali od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pokuty vo výške 19.500 eur. Rada o tom rozhodla dnes na svojom zasadnutí.

Vysielateľovi televízie Dajto, MARKÍZA-SLOVAKIA uložila rada pokutu 12.000 eur za porušenie zákona súvisiace s vysielaním reklamy.

Konkrétne išlo o odvysielanie komunikátov Akčná výhra zo dňa 30.11.2013 a komunikátov Sexy výhra v dňoch 27.2. a 6.3.2014, ktoré neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh.

Pokutu vo výške 5000 eur uložila rada vysielateľovi TV JOJ, MAC TV za porušenie zákona v súvislosti s ochranou maloletých, ku ktorému prišlo 2.1.2014 na teletexte. Na strane 801D bol o 15.07 h uverejnený inzerát, ktorý obsahoval obscénne a vulgárne vyjadrovanie.

Vysielateľ MAC TV dostal pokutu 2500 eur aj za porušenie zákona v súvislosti s ochranou maloletých v TV JOJ, keď 2.12.2013 v čase o 09.10 h bol program Extrémne prípady označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov.

Podľa rady program obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie a mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Dnes o tom informoval riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš.

Zdroj: TASR, zdroj grafiky: RVR

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu