foto: RVR

RVR na svojom zasadnutí v stredu 9. októbra začala správne konania voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o (TV JOJ) a vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o (TV Markíza).

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby ducktv plus spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Správcovské bytové družstvo IV Košice, za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 4. 2019 poskytoval retransmisiu programovej služby Duna TV bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie TS, s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 15. 5. 2019 poskytoval retransmisiu programových služieb CNN, M1, M2, ČT1 SD/HD a ČT2 SD/HD bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 2. 8. 2019 o cca 10:22 hod. odvysielal program Policajti v akcii, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 11. 8. 2019 o cca 11:29 hod. odvysielal program Líbáš jako ďábel, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 27. 7. 2019 o cca 12:33 hod. odvysielal program Bláznivý pohreb, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi KABEL TELEKOM s.r.o. (programová služba TV LocAll) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním programu Regionálny týždenník (príspevok Namiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje), dňa 23. 7. 2019; vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (povinnosť uviesť sponzorský odkaz programu na začiatku a na konci programu), v súvislosti s vysielaním programu Otvorené štúdio, dňa 23. 7. 2019 a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Regionálny týždenník, dňa 23. 7. 2019;

• uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 10. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu