Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Po ústnom vypočutí žiadateľov v utorok 21. mája Rada pre vysielania a retransmisiu rozhodla v stredu 22. mája o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie.

Do jarného výberového konania, v ktorom bolo zaradených 20 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili desiati žiadatelia – siedmi súčasní vysielatelia a traja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby (z tohto počtu bol jeden držiteľ licencie – fyzická osoba, ktorej končí platnosť licencie a žiadala o udelenie licencie už ako právnická osoba). Žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. dňa 20. 5. 2019 vzal svoju žiadosť o udelenie licencie späť.

Nepridelené zostali frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré sú prideliteľné jedine spoločne, frekvencia 107,2 MHz Trnava a opakovane zaradená frekvencia 99,6 MHz Žarnovica. Neprihlásil sa o ne žiadny záujemca.

Rovnako ostali nepridelené frekvencie 89,8 MHz Trenčín, 92,8 MHz Trenčín a 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou, o ktoré sa pôvodne prihlásil iba žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. Nakoľko tento žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, neboli tieto frekvencie pridelené žiadnemu subjektu.

V rámci výberového konania boli udelené dve nové licencie, a to spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Šírava a spoločnosti MIRJAM s.r.o. na vysielanie programovej služby MIRJAM RÁDIO.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jarného výberového konania:

LOKALITA FREKVENCIA

(MHz)

VÝKON

(W)

PRIDELENÉ
Novozaradené frekvencie
Humenné 95,0 100 Rádio Prešov, s.r.o.
Košice 102,5 500
Prešov 102,7 250
Plešivec 89,6 500 Rozhlas a televízia

Slovenska

Poprad 106,6 200 Rádio Prešov, s.r.o.
Moldava nad

Bodvou

105,8 200 Rozhlas a televízia

Slovenska

Rožňava 90,5 250 MIRJAM s.r.o.
Stará Ľubovňa 97,4 500 Rádio Prešov, s.r.o.
Staré Hory 95,2 2 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Trnava 107,2 50
Opakovane zaradené frekvencie
Michalovce 93,9 250 POWER

DEVELOPMENT

s.r.o.

Žarnovica 99,6 200
Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.
Nové Zámky 98,7 1000 Rozhlas a televízia

Slovenska

Nitra 101,0 100 INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
Frekvencie po vysielateľovi Marián Dokupil – DOKO MEDIA
Púchov 88,3 300 Rádio WOW s.r.o.
Dubnica nad

Váhom

88,5 150
Trenčín 89,8 30
Trenčín 92,8 500
Bánovce nad

Bebravou

96,9 500
Považská Bystrica 104,4 300 Rádio WOW s.r.o.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu