foto: pixabay.com

Po vypočutí deviatich súčasných vysielateľov a jedného nového žiadateľa o licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby, Rada rozhodla v stredu 20. mája o pridelení voľných rozhlasových frekvencií.

Vo výberovom konaní bolo zaradených tridsaťštyri frekvencií. Z tohto počtu uchádzači prejavili záujem o dvadsaťštyri z nich. Rada pridelila osemnásť, rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila.

O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Keďže však frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ musel Radu v tomto výberovom konaní požiadať o novú licenciu. Nová licencia mu bola udelená a všetky tri frekvencie mu boli opakovane pridelené.

Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov v konaní.

O tri z týchto frekvencií má záujem Rádio Bojnice s.r.o. O dve z týchto frekvencií, frekvencie v Banskej Bystrici, požiadal Radu nový vysielateľ BB FM, s.r.o. V prípade úspechu plánuje vysielať programovú službu BB FM Rádio, ktorá by bola zameraná na hudobný program doplnený o moderované vysielanie.

Verejnoprávny vysielateľ, Rozhlas a televízia Slovenska, požiadal Radu o tri frekvencie, ktoré v minulosti využívali súkromní vysielatelia – 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica.

Rada odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená vysielateľovi D. EXPRES, k.s.

Vysielateľ D.EXPRES, k.s. žiadal Radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri – frekvencie v Heľpe, v Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a vyššie uvedená frekvencia v Partizánskom.

Najväčší záujem z frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré Radu žiadali traja vysielatelia – FM media s.r.o., Marek Petráš a D.EXPRES, k.s. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola zároveň pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves.

Vysielatelia MIRJAM s.r.o. a T.W.Rádio s.r.o. žiadali Radu len o jednu frekvenciu, a to rovnakú – 94,6 MHz Nové Zámky. Po rozhodnutí Rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM s.r.o.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby RADIO VIVA, vysielateľ INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., ktorý bude najnovšie vysielať aj na frekvencii o 101,0 MHz Trnava.

Vysielateľ programovej služby Rádio Goldies, FM media s.r.o. rozšíri svoje pokrytie na troch frekvenciách v mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.

POWER DEVELOPMENT s.r.o., ktorý má aktuálne pridelené štyri frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, získal ďalšie tri frekvencie. Rozšíri tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.

O desať zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité. Ide o štyri frekvencie po vysielateľovi RADIO ONE s.r.o., frekvenciu 89,8 MHz Trenčín, ktorá nebola pridelená ani v jesennom výberovom konaní 2019, dve frekvencie po Rádiu Šport s.r.o. a tri frekvencie, ktoré boli v minulosti uvoľnené ich odňatím, vrátením alebo zánikom licencie zo zákona.

Zoznam všetkých frekvencií a prehľad úspešných žiadateľov:

LOKALITA FREKVENCIA [MHz]  

KON

[W]

ÚSPEŠNÝ ŽIADATEĽ
Nové frekvencie
Banská Bystrica 92,0 1 000 FM media s.r.o.
Humenné 98,1 200 POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
  Trebišov 98,1 200
Heľpa 95,4 500  

D.EXPRES, k.s.

 

Handlová 95,4 500
Spišská Nová Ves 89,5 200 Marek Petráš
Trnava 101,0 200 INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. (platnosť licencie končí 6. 3. 2022)

 

Prievidza 93,9 1 000 Rádio Bojnice s.r.o.

 

Handlová 102,0 100 Rádio Bojnice s.r.o.

 

Trenčín 104,3 500 Rádio Bojnice s.r.o.

 

Opakovane zaradená frekvencia (v jesennom VK 2019 ostala nepridelená)
Trenčín 89,8 30
Frekvencie pridelené spoločnosti RADIO ONE s.r.o. (platnosť licencie končí 2. 12. 2021 a v jesennom VK 2019 ostali nepridelené)
Zvolen 89,7 500 ODROČENÉ
Banská Bystrica 90,5 2 000 ODROČENÉ
Žiar nad Hronom 91,4 500 ODROČENÉ
Rimavská Sobota 92,9 150
Lučenec 93,5 500
Ružomberok 107,5 500  

Liptovský Mikuláš 107,8 250
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Šport s.r.o. (požiadala o odňatie licencií)
Prešov 89,8 200 FM media s.r.o.
Košice 93,1 150 POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
Poprad 93,2 500 Marek Petráš

 

Banská Bystrica 98,7 500
Žilina 104,2 500
Frekvencie uvoľnené ich odňatím, vrátením, alebo zánikom licencie zo zákona
Čadca 95,4 250 ODROČENÉ
Žilina 90,8 1 000 FM media s.r.o.
Partizánske 96,4 1 000 D.EXPRES, k.s.

 

Považská Bystrica 102,1 500 ODROČENÉ
Liptovský Mikuláš 88,9 100 D.EXPRES, k.s.

 

Liptovský Mikuláš 95,9 500 Marek Petráš
Brezno 98,5 200
Banská Bystrica 94,7 1 000 ODROČENÉ
Nové Zámky 94,6 1 000 MIRJAM s.r.o.

 

Žilina 88,2 500
Námestovo 88,2 200

 

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu