Rada RTVS schválila na dnešnom zasadnutí návrh úpravy rozpočtu na rok 2014. Bežné výdavky tak predstavujú 109.306.400 eur, kapitálové výdavky 11.743.568 eur, celkový prebytok je vo výške 800.000 eur. Pôvodný návrh rozpočtu na rok 2014 schválila rada v decembri 2013.

Rada zároveň prerokovala a vzala na vedomie návrh dodatku na rok 2014 k Zmluve o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, tzv. zmluvy so štátom na roky 2013 až 2017, v ktorom sa suma pre rok 2014 z pôvodných 24.500.000 eur navyšuje na 24.638.000 eur. V tom je zahrnutý grafický systém pre štúdiá, prenosy a vysielanie, ako aj rekonštrukcia a technologické dokončenie pracovísk v Banskej Bystrici.

Rada sa zaoberala a vzala na vedomie aj zastúpenie európskej a americkej tvorby vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2013. Z predloženého materiálu vyplýva, že povinný objem vysielania európskej nezávislej tvorby má tvoriť aspoň 15 percent čistej vysielacej plochy.

V praxi to znamená 3,5 hodiny na deň pre programovú službu Jednotka, pričom 51 percent celkovej vysielacej plochy musia tvoriť diela, ktoré majú aspoň čiastočný európsky pôvod. V celkovom hodnotení bolo na Jednotke odvysielaných 3419,8 hodiny európskej tvorby a 703,3 hodiny tvorby USA. Na Dvojke to bolo 944,9 hodiny európskej tvorby a 118 hodín tvorby USA. Tieto vysielacie časy zaplnila hraná filmová tvorba, dokumentačná tvorba, publicistické, hudobné, vzdelávacie programy a detská produkcia.

„Na prvý pohľad to vyzerá veľmi dobre, keď podiel európskej produkcie je 80 percent z celkového podielu akvizičných projektov, kde patria filmy, seriály, dokumenty. Ten pomer vychádza aj z toho, že RTVS nemá žiaden dlhodobý kontrakt s tzv. major americkými štúdiami s najväčšou produkciou. Dôležité okrem kvóty je aj to, že z európskej produkcie máme väčšinu dobrej kvality, seriálovú z produkcie BBC a veľkých verejnoprávnych televízií, veľkých európskych koprodukcií,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. 

Rada sa v neverejnej časti zasadnutia zaoberala aj zmluvnými vzťahmi RTVS a ochrannými autorskými zväzmi. Z doterajších čiastočných informácií vyplýva nerovnaký pohľad oboch strán na výšku autorských platieb. „Rada prerokovala informáciu generálneho riaditeľa o stave v rokovaní s autorskými ochrannými zväzmi, jednoznačne podporuje aktivity manažmentu verejnoprávneho média, ktoré smerujú k optimálnemu nastaveniu výšky týchto platieb,“ doplnil pre TASR predseda rady Igor Gallo.

 

Zdroj: TASR, foto RTVS

REKLAMAadv.: