Na zasadnutí Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sa 22. septembra rozhodovalo i podanej sťažnosti na reklamný spot z dielne agentúry Zaraguza.

Sťažovateľ poukazoval, podľa Rady pre reklamu na to, „že šušlanie je definované ako nesprávne vyslovovanie sykaviek s, z, c, dz, š, ž, č, dž a v reklame využívajú túto vadu maskota nasilu, čo môže mať negatívny vplyv na rečový vývoj detí“. RPR posudzovala či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina a po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a spoty so šušlajúcim psom nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

„V danom prípade AK RPR neuznala námietku sťažovateľa. AK RPR sa nedomnieva, že by daná reklama mohla mať negatívny dopad na rečový vývoj detí. Reklama nie je primárne určená deťom, neobsahuje ani výzvu určenú deťom, ale je zameraná na kategóriu dospelých spotrebiteľov. Avšak ak by aj napriek tomu prišlo s reklamou do kontaktu dieťa, AK RPR si nemyslí, že toto by mohlo byť správaním hlavného protagonistu ovplyvnené natoľko aby sa narušil či nevhodne nastavil detský rečový vývin, “ uviedla Rada pre reklamu.

„Reklama využíva humor, hlavný hrdina je komický, dej jednotlivých príbehov je vtipný a nemožno predpokladať, že by divák, vrátane dieťaťa reklamu vnímal doslovne. AK RPR sa taktiež prikláňa k názoru zadávateľa, že aj v rámci filmovej tvorby určenej deťom sa pomerne bežne objavujú postavičky, ktoré sú niečím odlišné (napríklad aj šušlaním), avšak neznamená to, že dieťa ich správanie začne automaticky napodobňovať s dôsledkom negatívneho dopadu na vývoj detí, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex,“ doplnila Rada pre reklamu.

Prečítajte si aj > Pozrite sa ako vznikal úspešný reklamný koncept Fofola agentúry Zaraguza

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu