foto koláž: MWD_, zdroj foto: pixabay.com

Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá sa konala 30. augusta 2017 boli dvom vysielateľom odobraté licencie a voči trom rádiám sa začalo správne konanie pre nedodržanie podielu vysielania nových slovenských hudobných diel.

Predmetom augustového zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo aj vyhodnocovanie štatistík o podiele slovenských hudobných diel a v rámci neho podielu nových slovenských hudobných diel, ktoré musia rozhlasové programové služby na základe zákona č. 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii, dodržiavať.

Rozhlasové programové služby majú zákonnú povinnosť viesť štatistiku o pomere hrania slovenských hudobných diel a nových slovenských hudobných diel, ktoré sú následne povinný zasielať Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Na základe vyhodnotenia zaslaných údajov za druhý štvrťrok 2017 vyplynulo, že zákonom stanovené kvóty pomeru hrania slovenských hudobných diel neporušil ani jeden vysielateľ, no pri pomere vysielania nových slovenských diel nedodržali stanovené kvóty tri rádia.

Pre vysielateľov na základe zákona platí, že slovenské hudobné diela musia v ich programovej štruktúre tvoriť až 35% podiel, pre vysielateľov na základe licencie platí minimálna hranica 25%.

V rámci týchto limitov pre slovenské hudobné diela musia vysielatelia dodržať ešte 20% kvótu hrania nových slovenských hudobných diel. A práve túto zákonom stanovenú hranicu nedodržali Rádio GO DeeJay, RADIO WOW a RÁDIO YES.

Všetky tri rádia nesplnili požadovaný limit v mesiaci máj, z toho Rádio GO DeeJay a RADIO WAW naplnili túto povinnosť iba na 17,10% a RÁDIO YES na 18, 68%.

Percentuálne zhodné vysielanie nových slovenských hudobných diel pre Rádio GO DeeJay a RADIO WAW vôbec nie je náhodné, keďže obe rádia pripravujú svoje vysielania spoločne.

Konkrétne Rádio Go Deejay by malo preberať približne 70% vysielania Rádia WOW, predovšetkým moderované denné vysielanie a naopak Rádio WOW by malo preberať večerné vysielania Rádia Go Deejay či rôzne tanečné relácie.

Na spolupráci sa obe rádia dohodli ešte v minulom roku, aby zachovali vysielanie na šiestich rozhlasových frekvenciách po bývalom rádiu Šláger, ktoré ukončilo svoje vysielanie k 1. júlu.

„RVR zle pochopila naše hlásenie. Počet nových SK skladieb bol na úrovni 34%. Lenže my sme uviedli aj údaj koľko sme hrali novonasadených skladieb v tom mesiaci a omylom vzali do úvahy to druhé číslo ako „nové SK skladby“. Lenže správny údaj bol v prvom čísle. Bolo to trošku nešťastne napísane ale verím že RVR to po vysvetlení pochopí,“ uviedol ako vysvetlenie pre mediawatch.dog Martin Jursa, technický riaditeľ Rádia WOW.

„Je verejným tajomstvom, že výkazy sa nerobia formou exportu z vysielacich systémov, väčšina to nevie.
Posiela sa to ako bežný dopis a teda rádia môžu svoje čísla prikrášliť. Ak by sme si boli vedomí, ze sme hrali málo SK hudby, proste by sme do výkazu napísali viac :) Aj to je dôkaz toho že výkaz bol napísaný správne, avšak bol zle pochopený Radou pre vysielanie a retransmisiu,“ doplnil pre mediawatch.dog Martin Jursa.

O spolupráci rádia GO DeeJay a rádia WOW sme písali v článku > Rádio WOW a Rádio GO DeeJay vysielajú spoločne na frekvenciách rádia Šláger

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konanie aj voči vysielateľom Rádio KISS s.r.o. a FRONTINUS s.r.o., ktorí si nesplnili povinnosť a štatistiky hrania slovenských hudobných diel a nových slovenských hudobných diel za druhý štvrťrok 2017 nezaslali.

Na zasadnutí rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu aj o odobratí licencie pre spoločnosť Slovak Sport, s.r.o., na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz.

Spoločnosť, ktorá prevádzkovala športové stanice sa v súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou dostala do konkurzu v roku 2015. Licenciu mala na tri športové kanály Slovak Sport. TV 1, Slovak Sport TV.2 a Slovak Sport TV.3. Vysielanie tretej stanice Slovak Sport.3 zrušil vysielateľ ešte v roku 2015.

O licenciu prišla aj spoločnosť E L E C T R I S spol. s.r.o., ktorá nedodržala zákonom stanovené podmienky pre prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou.

Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal aj vysielateľ RTVS za pochybenie, ktorého sa dopustila programová služba Jednotka, ktorá v programe správy RTVS odvysielanom 17. decembra 2016 v čase približne o 19:00 hod, nezabezpečila dodržanie objektívnosti a nestrannosti v príspevku „Denník Pravda je údajne na predaj“.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu