Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), jej Rádiu Regina za porušenie zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru, ku ktorému došlo odvysielaním príspevku o údajnom prelete ruských bojových lietadiel vzdušným priestorom Veľkej Británie  v programe Správy RTVS. 

V analýze k správnemu konaniu Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu uvádza:

Správne konanie voči RTVS sa začalo z dôvodu, že účastník konania odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Regina v programe Správy RTVS príspevok o hodnotení situácie na východnej Ukrajine zo strany NATO, v ktorom bola uvedená nepresná informácia o prelete ruských vojenských lietadiel nad územím Veľkej Británie.

V predmetnom príspevku okrem iného odznelo:

Problémy má však aj Veľká Británia. Len pred niekoľkými hodinami museli jej vojenské stíhačky eskortovať dve ruské vojenské lietadlá zo svojho vzdušného priestoru na juhu Anglicka.“

Z uvedenej informácie teda jednoznačne vyplýva, že dve ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Veľkej Británie, čo však podľa dostupných informácií, uverejnených v rovnakej veci v ostatných médiách, nie je pravda.

Podľa paragrafu 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.:„Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“

Za hlavné kritériá objektivity sa vo všeobecnosti považujú: relevancia, transparentnosť, presnosť, úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva, absencia stránenia. 

Napriek tomu, že spoločnosť RTVS bola v oznámení o začatí správneho konania výslovne upozornená na uvedený sporný výrok, vo svojom vyjadrení sa v merite veci obmedzila iba na konštatovanie:

Záverečnú informáciu ohľadom eskortácie ruských stíhačiek zo vzdušného priestoru Veľkej Británie oficiálne vydali viaceré svetové agentúry a potvrdilo ju aj britské ministerstvo obrany. Informácie tohto druhu sa objavujú v spravodajských programoch sporadicky a konkrétne v prípade narušenia vzdušného priestoru lietadlami iného štátu /napr. incidenty medzi Severnou a Južnou Kóreou) je možné stanovisko oboch strán odvysielať súčasne so spravodajskou informáciou iba v prípade, ak takéto vyjadrenie obe strany poskytnú, alebo ak je ich vyjadrenie dostupné z agentúrneho spravodajstva“.

Tvrdenie RTVS, že predmetnú informáciu „vydali viaceré svetové agentúry a potvrdilo ju aj britské ministerstvo obrany“ nie je pravdivé. Ako totiž svetové agentúry a ostatné relevantné médiá výslovne uviedli, dve ruské stíhačky 19. 2. 2015 nikdy nenarušili vzdušný priestor Veľkej Británie, ale sa k nemu iba priblížili (napr. > pozri).

Hoci je z uvedeného vyjadrenia účastníka konania zrejmé, že si nie je vedomý nepresnosti v odvysielanej informácií, faktom ostáva, že v predmetnom programe nedôvodne informoval o závažnom porušení medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ku ktorému v predmetnom prípade podľa všetkých relevantných vyjadrení nedošlo.

O stanovisko sme požiadali aj RTVS, po jeho prípadnom zaslaní ho doplníme do publikovanej správy. 

 

Prepis predmetnej časti vysielania:

Program: Správy RTVS, Rádio Regina, 20. februára 2015
Čas vysielania: cca 08:00 hod.
Príspevok: príspevok o hodnotení situácie na východnej Ukrajine zo strany NATO

Lenka Felberová, moderátorka: „Prímerie na východe Ukrajiny je iba na papieri, vyhlásil vrchný veliteľ síl NATO pre Európu generál Philip Breedlove. Reagoval tak najmä na udalosti v strategickom meste Debaľcevo. Severoatlantická aliancia navyše registruje agresívnejšie správanie sa ruskej armády. Podľa šéfa britskej diplomacie je NATO na prípadné ruské útoky pripravené.“

Peter Majer, redaktor: „Boje v Debaľceve a stiahnutie sa ukrajinských jednotiek z mesta podľa vrchného veliteľa NATO pre Európu nie je porušením prímeria. To sa podľa neho od nedele ani nezačalo a existuje iba na papieri. Preto všetky strany najmä proruských separatistov vyzýva, aby sa držali dohody o prímerí z Minska z 12. februára. Nevylučuje, že ich apetít zavedie ešte ďalej. Britský minister zahraničných vecí Rusov obvinil z toho, že chcú prekresliť mapu Európy. Napríklad aj napadnutím niektorého z baltských štátov. Problémy má však aj Veľká Británia. Len pred niekoľkými hodinami museli jej vojenské stíhačky eskortovať dve ruské vojenské lietadlá zo svojho vzdušného priestoru na juhu Anglicka. Peter Majer, Brusel.“

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu