Foto: pixabay.com

V aktuálnom ročníku Ceny SOZA zvíťazilo bratislavské metropolitné rádio SiTy, ktoré začalo svoje vysielanie už v roku 2004 na frekvencii 107 FM. V súčasnosti vysiela na viacerých bratislavských frekvenciách a pokrýva i oblasť Galanty. Cieľovou skupinou rádia sú poslucháči vo veku od 12 do 40 rokov.

Spýtali sme sa zástupcu SOZA ako všeobecne hodnotí úroveň rádiovej scény na Slovensku. „SOZA ako organizácia, ktorá zastupuje nositeľov práv k hudobným dielam po majetkovej stránke neprináleží hodnotiť úroveň rádiovej scény na Slovensku. SOZA sa bude tešiť každému rádiu, ktoré si bude plniť svoje záväzky na základe platnej legislatívy v tejto oblasti ako aj zmluvy so SOZA – osobitne ak vo svojom vysielaní poskytne čo najväčší priestor domácim autorom,“ vyjadril sa pre Mediahub.sk Juraj Čurný, PR & media konzultant SOZA.

V zmysle platného štatútu sa Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní sa udeľuje komerčnému rozhlasovému vysielateľovi, ktorý pôsobí na území Slovenskej republiky a v ktorého vysielaniach v priebehu hodnoteného roka bol odvysielaný najvyšší podiel, najmenej však 13 %, hudobných diel autorov právne zastupovaných SOZA.

Alebo ktorý používa hudobné diela vo svojich vysielaniach v súlade so zákonnými predpismi Slovenskej republiky a s podmienkami súvisiacimi s udelenou licenciou a to najmä pokiaľ ide o plnenie záväzkov vyplývajúcich z ustanovení Autorského zákona a naň nadväzujúcich predpisov a na plnenie uzatvorených zmlúv a dohôd ako aj záväzkov súvisiacich s licenciou na rozhlasové vysielanie v Slovenskej republike.

V minulých ročníkoch sa okrem rádia SiTy, najviac darilo aj rádiu HEY a rádiu Hviezda FM, pozrite si celý zoznam všetkých doteraz ocenených rádií:

1996 Rádio Nitra
1997 Rádio Nitra
1998 Rádio Hviezda FM
1999 Rádio Hviezda FM
2000 Rádio Hviezda FM
2001 N-Rádio
2002 N-Rádio
2003 Rádio Lumen
2004 N-Rádio
2005 Rádio HEY
2006 Rádio HEY
2007 Rádio HEY
2008 Rádio HEY
2009 Rádio HEY
2010 Rádio LUmen
2011 Rádio HEY
2012 Anténa hitrádio
2013 Rádio Modra
2014 Rádio Modra
2015 Rádio Sity
2016 Rádio Sity
2017 Rádio Sity
2018 Rádio Sity

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu