V Rádiu Expres si všimli, že Rádio Viva Metropol posiela agentúram a klientom e-mail, v ktorom uvádza, že inzerovanie v ich rádiu v Bratislavskom kraji sa oplatí viac. Na podporu svojich slov Rádio Viva Metropol uvádza aj výsledky prieskumu, ktorý však Rádio Expres spochybňuje a praktiky Rádia Viva Metropol považuje za nekalo súťažné konanie a zvažuje žalobu. Na túto udalosť sme sa pozreli bližšie. Správu sme aktualizovali aj o vyjadrenie riaditeľa Rádia VIVA Metropol, vyjadrenie obchodnej riaditeľky FUN rádia a o vyjadrenie generálneho riaditeľa Rádia Jemné.

Rádio Viva Metropol zasiela klientom a agentúram list v ktorom uvádza, že prieskum počúvanosti v Bratislavskom kraji realizovala spoločnosť TNS v 6 mesiaci v tomto roku.  Zber dát bol vraj realizovaný spoločnosťou Dataset pod kontrolou zberu dát spoločnosťou TNS, tá to však odmieta.

Pozrite sa na dáta z prieskumu, ktorý vo svojej e-mail správe zverejnilo Rádio Viva Metropol:

Rádio Viva Metropol uvádza, že je v Bratislavskom kraji najpočúvanejšie, je tomu však aj v skutočnosti- tabulka
Z výsledkov prieskumu, podľa Rádia Viva Metropol vyplýva, že cena za tisíc oslovených respondentov je v Rádiu VIVA Metropol o cca 200% výhodnejšia, ako v iných rádiách a ponúkajú tiež v tomto e-maile aj porovnanie cien za celoplošné vysielanie kombináciou Rádia VIVA Metropol  a Rádia Expres…

Agentúra TNS však reagovala, že tento prieskum celý nerealizovala a preto nemôže niesť zodpovednosť za jeho výsledky. Pre poriadok prinášame presné vyjadrenie riaditeľa agentúry TNS:

„Agentúra TNS Slovakia nerealizovala terénny zber dát o sledovanosti rozhlasových staníc  v  regióne bratislavského  kraja  pre  radio  Viva  Metropol.  Tieto  dáta boli zisťované inou agentúrou, ktorá podľa našich  informácii nie je profesionálnou výskumnou agentúrou a teda nie je viazaná pravidlami realizácie výskumu podľa štandardov ESOMAR a SAVA.  TNS Slovakia sa podieľala na spracovaní  už  vyzbieraných  dát,  tvorbe  dotazníka a kontrole  zberu  dát, kde boli  zistené  pomerne  závažné  nedostatky, o  ktorých  sme zadávateľa informovali.  TNS Slovakia následne nepreberá garancie a zodpovednosť za kvalitu a správnosť týchto dát. Navyše  tieto  informácie  boli  zverejnené  bez  autorizácie  a  aj  napriek  nášmu písomnému  nesúhlasu,  aby  sa  meno  agentúry  spájalo  s  týmito  dátami  a informáciami“, povedal Ivan Šimek Managing Director TNS Slovakia s.r.o.

Aktualizované:

Dopĺňame stanovisko Rádia VIVA Metropol, ktoré poskytol pre náš portál masmediálne.info riaditeľ Rádia VIVA Metropol Ing. Milan Kodaj, ktorý vo svojom vyhlásení uvádza, že so spoločnosťou TNS Slovakia mali uzatvorenú zmluvu o dielo a v jej kompetencii bola aj kontrola dodaných rozhovorov z prieskumu. TNS údajne mala dohľad nad celou procedúrou a aktívne spolupracovala aj na odstraňovaní nedostatkov a ako  údajne opäť  vyplýva  z komunikácie  medzi  oboma  spoločnosťami,  všetky zistené nedostatky (o ktorých v kópii informovali aj Vivu Metropol) boli odstránené – VIVA cituje z  e-mailu TNS – „Problém bol vyriešený rýchlo…takže timing nebude ohrozený. Len som chcel aby ste boli o všetkom informovaný“.

TNS Slovakia údajne poskytol Rádiu VIVA Metropol autorizáciu dát a súhlas so zverejnením výsledkov prieskumu. Rádio VIVA Metropol ďalej tvrdí, že vonkoncom nechápe prečo po udelení tohto súhlasu a následnom zverejnení, presne  v duchu  dohody,  TNS  Slovakia  zaujala  odmietavé  stanovisko  k výsledkom  svojej  vlastnej práce,  navyše  s dodatkom,  že  boli  zistené  „viaceré  závažné  nedostatky  o ktorých  zadávateľa informovala“,  keď  jediné  o čom  Vivu  Metropol  informovala  bolo  „rýchle  vyriešenie  problému“ medzi  oboma  spoločnosťami  bez  akéhokoľvek  náznaku  o tom,  že  dôsledkom  by  mohlo  byť znehodnotenie dát aj to len s poukazom na to, že ohrozený by „mohol byť timing“, nie však  dáta.

Na záver sa v stanovisku uvádza: „Na záver by sme radi upozornili na to, že od roku 2011, kedy sa ukázala netransparentnosť a nízka dôveryhodnosť meraní počúvanosti rádií sme podobne ako iné rádia pristúpili k vlastným zadaniam meraní  v iných  agentúrach  ako  Median.  Nie  sme  jediní,  ktorí  zistili  hlboké  disproporcie  voči „oficiálnym“ výsledkom a aj samotná ANRTS odmieta rešpektovať takéto deformovanie trhu. Ako je však  vidieť  niektorým  subjektom  to  vyhovuje  a proti  objektívnejším  formám  merania,  resp.  ich výsledkom  sú  ochotní  poprieť  aj  sami  seba  ak  na  nich  niekto  vyvinie  dostatočný  tlak.  Najmä v období keď sa rozhoduje o People metroch, alebo Mapping study pre iné rádiá… „

Stanovisko, si v plnom znení môžete prečítať >> TU

 

K celej veci sa vyjadrila aj obchodná riaditeľka Fun Media Group pani Miriam Kittler:

„Prieskum MML (od spoločnosti Median, pozn.redakcie)  je pre média a hlavne pre zadávateľov základnou mediálnou jednotkou, pretože iný relevantný prieskum na mediálnom trhu nie je (vynímajúc TV peoplemetre). V MML žiaľ v predchádzajúcom období rádio Viva Metropol ani nebolo zaradené. Najbližší prieskum, ktorý by mal hovoriť o počúvanosti radia Viva Metropol by mal byť zverejnený pravdepodobne v auguste, kedy budú výsledky počúvanosti za 2.Q 2014.

Predpokladáme však, že je absolútne nereálne, aby sa rádio Viva Metropol umiestnilo na prvej priečke v počúvanosti v Bratislavskom kraji, a to aj napriek tomu, že zohľadňujeme znalosť značky Viva, pretože ani pri meraniach, v ktorých ešte figurovalo samostatne rádio Viva, nebolo toto rádio najpočúvanejším rádiom v Bratislavskom kraji a to malo v BA kraji oproti rádiu Viva Metropol vynikajúce pokrytie. Už dlhodobo si udržuje prvú priečku v Bratislavskom kraji Fun rádio, resp. teraz aj kombinácia Radiogroup – Fun rádio + Europa2. Veríme, že túto prvú priečku sa nám podarí obhájiť aj v nasledujúcej vlne prieskumu.“, ako dodala na záver pani Miriam Kittler.

Doplnené:

Pre náš portál masmediálne.info sa k téme vyjadrilo aj Rádio Jemné:

„Rádio Viva aj v minulosti používala svoje „jedinečné“ prieskumy, preto sme už na to zvyknutí.
Deklarovať počúvanosť na takej úrovni percent pri vysielačoch vo výkone 0.33 kW na uzemní ako je Bratislava
je podľa môjho názoru fyzikálne nemožné a je to úsmevné. Každý človek s racionálnym uvažovaním by si mal na to vytvoriť vlastný názor.“, povedal Tomáš Kapusta, generálny riaditeľ Rádia Jemné.

 

Oslovili sme opakovane aj spoločnosť Dataset, ktorá realizovala zber dát pre Rádio Viva Metropol, aby sa k týmto informáciám  vyjadrili. Ak poskytnú svoje stanovisko, doplníme ho samozrejme do publikovanej správy a téme sa ešte budeme venovať.

Pre lepší obraz o situácii na slovenskom mediálnom trhu a počúvanosti rádií si prečítajte aj náš článok Najsledovanejšou je televízia Markíza a najpočúvanejším rádiom je Expres

Michael Gold

Zdroj ilustračnej titulkovej fotografie: archív redakcie

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu