ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Rádio WOW a držiteľ rozhlasovej licencie Rádia Šláger Marián Dokupil sa dohodli na spoločnom preberaní obsahu rádií WOW a GO DeeJay (bývalé rádio Šláger). Od 25. júla preberajú svoj program, aby zachovali vysielanie na šiestich rozhlasových frekvenciách po bývalom rádiu Šláger, ktoré ukončilo svoje vysielanie k 1. júlu. Rádiu Šláger reálne hrozilo odobratie licencie Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR), v prípade ak neobnoví do 30 dní svoje vysielanie. Či takýto postup vysielateľa odobrí RVR sa dozvieme najskôr 30. augusta, kedy zasadne po letnej prestávke. Správu som aktualizoval o vyjadrenie RVR a 26. októbra  i o vyjadrenie konateľa rádia WOW.

„Nie je tajomstvom, že Rádio WOW sa od svojho vzniku snaží pokryť celý trenčiansky región, frekvencii je však málo a koordinácie trvajú roky. Po dohode s Rádiom Go Deejay, ktorému patria vysielače, sa tieto dve rádia zlúčia. Značka Šláger týmto krokom na Slovensku oficiálne končí. Rádio Go Deejay bude preberať približne 70% vysielania Rádia WOW, predovšetkým moderované denné vysielanie a naopak Rádio WOW bude preberať večerné vysielania Rádia Go Deejay či rôzne tanečné relácie. Program bude vyrábaný v štúdiu Bánovciach nad Bebravou na Ul. A. Kmeťa, no v pláne je i nové štúdio na námestí Ľ. Štúra v dome služieb,“ uviedol konateľ spoločnosti Rádio WOW, s.r.o. Martin Jursa.

„Dôvodom nedávneho opätovného ukončenia vysielania na šiestich frekvenciách, ktoré využívalo Šláger Rádio, bol okrem zdravotných problémov majiteľa – Mariána Dokupila i fakt, že stanici skončilo oprávnenie používať názov Šláger. Treba pripomenúť, že licencia, ktorú využívalo v minulosti Šláger Rádio (predtým Melody FM a GO Deejay), je vlastnená fyzickou osobou – Mariánom Dokupilom, a tak jej predaj inému subjektu ani nie je možný,“ uviedol portál Rádiá.sk.

Až čas ukáže, či preberanie vysielania (programovú sieť WOW-GO DeeJay) odobrí Rada pre vysielanie a retransmisiu a schváli zmenu programovej štruktúry a vzájomné preberanie vysielania a spoluprácu oboch rádií.

Už v minulosti viaceré podobné spolupráce Rada neodobrila. Programová sieť by mala pozostávať zo vzájomne vyváženej výmene programov charakteristických pre každé rádio. V spoločnom vysielaní WOW-GO DeeJay bude ale prevaha programu Rádia WOW (až 70%) a je preto predpoklad, že RVR pre túto neproporcionálnosť, zlúčenie rádií odmietne a licencia udelená pre vysielanie rádia Šlágr pre neobnovenie vysielania zanikne. Najbližšie rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  sa uskutoční až 30. augusta. (Požiadal som RVR o stanovisko, následne ho doplním.)

Aktualizované – Stanovisko RVR:

„Ani jeden z dotknutých vysielateľov Rade neoznámil v poslednom čase žiadnu zmenu licencie. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je 15 dní od uskutočnenia zmien.

V takýchto prípadoch dochádza buď k vzniku programovej siete, alebo k jednostrannému či vzájomnému preberaniu vysielania. Programová sieť je inštitút, ktorý má umožniť najmä menším vysielateľom spájať produkčné prostriedky na vytváranie obsahu programových služieb, a tým šetriť náklady. Maximálne pokrytie takejto siete zákon stanovuje na 50 percent obyvateľstva. Ak by však bolo snahou vysielateľov nie šetrenie nákladov, ale rozšírenie pokrytia jednej programovej služby, mohlo by vzniknúť podozrenie, že ide o obchádzanie systému prideľovania frekvencií v rámci výberových konaní.

Aby mohla Rada konkrétne spojenie vysielateľov relevantne posúdiť, je nevyhnutné, aby poznala, za akých podmienok k nemu dochádza – aký je rozsah a spôsob preberania vysielania, aká je miera participácie na redakčnej činnosti jednotlivých vysielateľov a pod. Dôležitý teda bude obsah oznámení zmien licencií oboch vysielateľov a ich následné vyhodnotenie Radou,“ uviedla pre Masmediálne.info hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Jelčová.

Rádio Šláger na svojom Facebooku hľadalo do poslednej chvíle partnera pre zachovanie vysielania. (V súčasnosti je už Facebook stránka rádia nedostupná).

Rádio Šláger na svojom Facebooku hľadalo do poslednej chvíle partnera pre zachovanie vysielania. V súčasnosti je už stránka Šláger rodina na Facebooku nedostupná (zdroj foto: Facebook Šláger rodina)
zdroj foto: Facebook/Šlágerrodina – archív Radio.Radar

Rádio Šláger sa od 1.7. presunulo už len na internet a vysielanie rozšírilo na 24h. Od polovice júla sa stanica dokonca objavila v ponuke IPTV Mágio.

Oslovil som konateľa spoločnosti Rádio WOW, s.r.o. Martina Jursu, aby som zistil podrobnosti:

Ako prebehlo zlúčenie?

S Mariánom Dokupilom sa osobne poznáme roky. Keďže má v poslednej dobe vážnejšie zdravotné problémy, nestíha vyrábať plnohodnotný program. Po niekoľkých rokovaniach sme sa dohodli, že bude preberať náš program na všetkých svojich vysielačoch a my do svojej štruktúry pridáme niekoľko večerných relácií, ktoré boli na Go DeeJay. Ide o oficiálnu dohodu o preberaní programu pričom vysielače naďalej prevádzkuje priamo p. Dokupil. Zákon umožňuje preberanie vysielania, no o zmene musí ešte rozhodnúť RVR. Technicky je to spravené tak, že preberá náš interný IP stream.

Dokedy budete vzájomne preberať vysielanie rádií?

Máme ambíciu zostať zlúčený čo najdlhšie. Veríme že RVR nájde pochopenie a zohľadní všetky aspekty (zdravotné problémy vs. nevyužité frekvencie a pod.). V minulosti síce nepovolila preberanie rádia Best FM, ale myslím, že rádio WOW je úplne iný prípad. Rádio GO DeeJay a rádio WOW mali podobný program, vysielajú v rovnakom kraji a preberaním programu nedôjde k značnému rozšíreniu pokrytia ako v prípade Best FM. Tým pádom zostane zachovaná aj pluralita v regióne.

RVR bude rozhodovať aj o súhlase s prevodom obchodného podielu nakoľko 33% podielu spoločnosti Rádio WOW, s.r.o. kúpila spoločnosť MM Investície s.r.o. K dvom terajším konateľom Martin Jursa a Patrik Bujna sa pridal tretí, Michal Ševčík, dodal pre Masmediálne.info Martin Jursa, konateľ Rádio WOW, s.r.o.

Rádio GO DeeJay začalo vysielať 29. apríla 2005, ako regionálne tanečné rádio v Trenčíne na frekvenciách, ktoré neskôr využívalo rádio Melody FM, čiastočne aj Best FM, (ktorého program preberali) a do 1.7. 2016 aj Šláger rádio.

Od roku 2012 vysielalo Rádio Go DeeJay už iba cez internet a prevádzku ukončilo 7. septembra 2015.

Rádio WOW vzniklo v roku 2011 a prvou frekvenciou bola 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou. Neskôr k nej pribudli frekvencie v Prievidzi, Partizánskom a Trenčíne.

Rádio WOW sa po zlúčení s rádiom GO DeeJay (Šláger) dá naladiť aj v Dubnici nad Váhom, Púchove, Ilave, Novej Dubnici a Považskej Bystrici, ale i v Trenčíne (až na troch frekvenciách) a v Bánovciach nad Bebravou (až na dvoch frekvenciách).

Mapa Pokrytia Radia WOW - po zluceni s Radiom Slager, resp. Radiom GO DeeJay-jul 2016
zdroj: Rádio WOW

Aktualizované 26.10.2016:

„Rada pre vysielanie a retransmisiu včera (25.10.) schválila vznik programovej siete Rádio WOW – Go Deejay, čo v praxi znamená, že Rádio WOW budete môcť naďalej počúvať Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, v Ilave a Púchove na vysielačoch kde pôvodne vysielalo rádio Go Deejay a Šláger. Rádio WOW má aktuálne vo výberovom konaní aj frekvenciu v Nitre 93,6 MHz, ktorej koordinácia trvala 2 a pol roka. V pláne sú ešte dva vysielače, v Topoľčanoch a Handlovej a tým by sa malo ukončiť rozširovanie v analógovom prostredí. V príprave je aj koordinácia T-DAB multiplexu na Považskom Inovci, kde Rádio WOW má už v súčastnosti svoju techniku, predovšetkým RR spoje ale i komerčné 5Ghz vysielače bezdrôtového internetu, ktoré prevádzkuje pod registrovanou ochrannou značkou RadioNET (RadioNET s.r.o.),“ uviedol Martin Jursa, konateľ rádia WOW.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu