Redakcia Denníka N nedávno zverejnila hanlivé a nepravdivé tvrdenia a názory vo svojich článkoch. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a právnik finančnej skupiny Penta Investments Dušan Ďurík z advokátskej kancelárie Škubla & Partneri v stredu 18. marca zaslal do redakcie Denníka N list nazvaný „Reakcia na články Denníka N v súvislosti s tzv. spisom Gorila“. Publikujeme ho v plnom znení.

Vážená redakcia Denníka N,

dňa 13.3.2015 bol na Vašej stránke zverejnený článok Moniky Tódovej s názvom „Čo sa píše o Grošaftovi v Gorile: Už vtedy mal byť Haščákov človek“. Na tento článok nadviazala autorka ďalším článkom zo dňa 16.3.2015 s názvom „Kto je Igor Grošaft zo zoznamov“.

Prvý z uvedených článkov bol zverejnený na internete a je dostupný na: https://dennikn.sk/71004/co-sa-pise-o-grosaftovi-v-gorile-uz-vtedy-mal-byt-hascakov-clovek/; druhý z článkov bol zverejnený v tlačenej podobe Denníka N v rámci rubriky Téma dňa na strane 2. Časť tohto článku je verejne dostupná aj na stránke https://dennikn.sk/72457/o-grosafta-sa-bude-zaujimat-aj-tim-vysetrujuci-gorilu/.

Oba články sa venujú tzv. spisu Gorila a osobe Igora Grošafta, ktorý „má byť jedným z 25 ľudí na zozname vlastníkov účtov vo švajčiarskej pobočke HSBC“, a  prostredníctvom tejto osoby oba články spájajú „kauzu HSBC“ s takzvanou kauzou Gorila. Dôvodom prepojenia oboch káuz je, že „Igor Grošaft mal využívať služby HSBC niekedy počas rokov 2005-2006. V tom čase bol za SDKÚ členom prezídia Fondu národného majetku. V rovnakom období prebiehala akcia Gorila, kde SIS odpočúvala v byte na Vazovovej ulici stretnutia Jaroslava Haščáka s politikmi a úradníkmi z Fondu. Hovorili aj o Grošaftovi“.

Ako právni zástupcovia Jaroslava Haščáka podotýkame, že oba články považujeme za zavádzajúce, pretože čitateľovi podsúvajú predovšetkým nasledovné nepravdivé tvrdenia, ktoré sú prezentované ako kategorické pravdy bez akéhokoľvek podkladu.

  1. Jaroslav Haščák v období, keď prebiehala „akcia Gorila“, sa stretával „v byte na Vazovovej“  s politikmi a s úradníkmi z Fondu národného majetku.
  2. Akcia Gorila“ sa uskutočnila, pretože si v roku 2005 Peter Holúbek, príslušník SIS, všimol, že „do susedného bytu až príliš často chodí šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a predstavitelia FNM alebo ministri“.
  3. Nebyť pochybenia na strane SIS, odposluchy získané počas „akcie Gorila“ by obstáli ako dôkazy v trestnom konaní.

Nie je asi potrebné zvlášť zdôrazňovať, že takto podané informácie predstavujú zásah do práva na ochranu osobnosti dotknutých subjektov a jasne ich poškodzujú nielen v očiach verejnosti ale aj obchodných partnerov.

Napriek tomu nežiadame týmto listom o zverejnenie odpovede podľa § 8 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov. Chceme Vás však vecne upozorniť na nekorektnosť a tendenčnosť, ktorej sa Vaši redaktori v súvislosti s tzv. kauzou Gorila dopúšťajú.

 

K prvému tvrdeniu

V prvom článku ste uviedli, že Jaroslav Haščák sa stretával spolu s politikmi a úradníkmi Fondu národného majetku v byte na Vazovovej ulici, ktorý SIS odpočúvala.

Takéto tvrdenie nemožno oprieť o žiadne z doteraz preukázaných alebo známych skutočností. Na základe čoho autorka článku uvádza takéto tvrdenia? Veď verejne dostupné rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. III. ÚS 97/2012; zo dňa 20.11.2012) vo veci odposluchov vôbec nespomína osobu Jaroslava Haščáka či Igora Grošafta alebo Fond národného majetku. Tobôž sa v tomto rozhodnutí neuvádza napríklad to, aké rozhovory mali prebehnúť, kto bol ich účastníkom alebo aký mal byť ich obsah.

 

K druhému tvrdeniu

V druhom článku autorka podsúva čitateľovi informáciu, že odpočúvanie v tzv. kauze Gorila sa uskutočnilo na základe toho, že do príslušného bytu chodí „príliš často“ Jaroslav Haščák, „šéf finančnej skupiny Penta“. Opäť nie je zrejmé, na základe akej skutočnosti toto autorka tvrdí. Veď aj Tom Nicholson, novinár, ktorý tzv. kauzu Gorila mediálne inicioval a ktorý popisuje jej priebeh vo svojej knihe „Gorila“, uviedol, že odposluchy začali kvôli Zoltánovi Vargovi a nie Jaroslavovi Haščákovi. Navyše sa v tejto knihe uvádza, že SIS si dôvody pre odpočúvanie vymyslela, čo autorka článku nijako nereflektuje.

 

K tretiemu tvrdeniu

V druhom článku autorka uvádza jednoznačné skutkové tvrdenia, že „odposluchy, ktoré urobí SIS, neobstoja ako dôkaz pred súdom, na rozdiel od odposluchov, ktoré so súhlasom súdu v oficiálnom trestnom konaní urobí polícia.“ Týmito vyjadreniami autorka článku jednoznačne prezumuje, že obsah tzv. spisu Gorila je pravdivý, iba „váha“ tohto dôkazu je neudržateľná kvôli chybe v postupe SIS. Na základe akého zdroja však autorka dedukuje, že spis je po obsahovej stránke pravdivý a po formálnej stránke by ako dôkaz obstál, ak by ho vykonala polícia? Takýto záver nemožno vyvodiť zo žiadneho nám známeho informačného zdroja. Napriek tomu autorka takéto závery podsúva za účelom dotvorenia celkového obrazu o pravdivosti tzv. spisu Gorila.

 

Záver

Autorka článkov, resp. Denník N, využili „kauzu HSBC“, aby sa opätovne mohli vrátiť k tzv. kauze Gorila a  prezentovať tzv. spis Gorila ako dokument, ktorý je pravdivý a ktorý neobstojí pred súdom len pre akúsi procesnú chybu, ktorej sa SIS dopustila pri odpočúvaní. Pravdivosť tohto spisu však nebola nikdy preukázaná. Navyše aj pri pripomenutí si tzv. kauzy Gorila autorka článkov nevyvinula ani minimálne úsilie na to, aby si dala do súvisu verejne dostupné informácie opisujúce ako odpočúvanie v tzv. kauze Gorila začalo.

Voči tvrdeniam uvedeným v článkoch sa preto zásadne ohradzujeme a dôrazne žiadame, aby sa redaktori Denníka N do budúcnosti zdržali kategorických skutkových tvrdení, ktoré nevedia hodnoverne preukázať, ďalej aby si dôsledne overovali dostupné fakty a nakoniec, aby informácie, ktoré sú dostupné, poskytovali svojim čitateľom nestranne, vyvážene, objektívne a pravdivo.

S pozdravom,

JUDr. Dušan Ďurík
advokát – partner / advocate – partner

Evidenčné číslo v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou: 3436
Registered in the List of Advocates of the Slovak Bar Association under No.: 3436


Škubla
& Partneri s.r.o.
advokátska kancelária
DIGITAL PARK II
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

IČO/Id. No.: 36 861 154

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu