Kto bol Ježiš Nazaretský? Bol prorokom, potulným kazateľom, liečiteľom? Alebo azda predpovedaným mesiášom? Dá sa evanjeliám veriť? Kde môžeme hľadať pravdu?

Reza Aslan má všetky predpoklady na napísanie úspešnej knihy o náboženstve. Má titul nielen z religionistiky, ale aj z kreatívneho písania a sociológie. Jeho bestseller Niet boha okrem Boha bol preložený do trinástich jazykov. Štúdiu historického kontextu a postavy Ježiša Nazaretského venoval viac ako dvanásť rokov.

Narodil sa do moslimskej rodiny, ktorá emigrovala z Iránu do USA. V Štátoch sa z neho stal evanjelik, no ešte pred štúdiom na Harvarde sa vrátil k islamu. Sám sa však naďalej považuje za nasledovateľa Ježiša Nazaretského. V knihe Zelóta sa snaží priblížiť nám jeho osobnosť a históriu.

Palestína na prelome letopočtov je plná napätia. Boh sídli v chráme v Jeruzaleme. Tam sa sústreďuje elita národa – vzdelanci a kňazi. Ale ako môže chrám, a teda Boh, ovplyvňovať životy dedinčanov, ktorí doň prídu možno raz ročne? Ako vzdelať analfabetov bez toho, aby sme postavili chrám v mieste ich bydliska?

Zo Židov sa stal veľký národ, ktorý bol predpovedaný Abrahámovi. No pre Rimanov je to len ďalší plebs, ktorý treba naučiť kultúre. Veď si ani nevedia ujasniť, kto im vládne. Kráľ alebo veľkňaz. A ten ich jeden smiešny Boh… len pozor, Židia si ho strážia.

V Jeruzaleme sa rozhoduje o tom, kto bude mať faktickú moc – cisár z Ríma, kráľ alebo Boh v osobe veľkňaza. Obyčajný ľud sa stará skôr o svoje každodenné problémy, no až prekvapivo často sa objavujú rebeli. Po Palestíne sa pohybujú desiatky kazateľov. Horlivci, ktorí hlásajú absolútnu vernosť zákonu; krstitelia, ktorí žiadajú obrátenie; zelóti: nacionalisti, ktorí chcú Izrael oslobodiť.

Najmä tí poslední sú Rímu tŕňom v oku – hlásajú predsa osamostatnenie, vzburu. Do ktorej skupiny patril Ježiš, zvaný Kristus? Bol naozaj taký výnimočný, či iba jeden z mnohých? Na akých základoch stojí jedno z najväčších náboženstiev?

Autor čerpá z rôznych zdrojov. Evanjeliá považuje za texty ovplyvnené tradíciou a ďalším historickým vývojom. Radšej ich porovnáva s inými textami súčasníkov, kde sa osoba Ježiša alebo jeho nasledovníkov spomína. Používa všetky dostupné overené pramene, archeologické vykopávky aj historické štúdie.

Analyzuje spoločnosť starovekej Palestíny i Ríma. Vracia sa do rokov pred Ježišovým životom a nasleduje aj osudy apoštolov po jeho smrti a údajnom zmŕtvychvstaní.

Kniha sa miestami číta ako historický román a miestami ako populárno-náučná literatúra. Je to zaujímavé spojenie. V momente, keď náučná časť stráca energiu nám Aslan ponúka príbeh. Príbeh starý dvetisíc rokov, ale cez novú optiku. Akoby sme sledovali niečo oveľa menej ideálne a preto viac reálne.

Na konci príbehu autor pripája rozsiahlu poznámkovú časť v ktorej vysvetľuje niektoré detaily na ktoré v hlavnom texte neostalo miesto a pritom predstavuje možnosti doplnkového čítania ku konkrétnym problémom. Vďaka tomu sa dielo môže stať inšpiráciou k vlastnému štúdiu.

Celkovo je kniha veľmi vyvážená a pútavá. Ponúka nové vedomosti každému: kresťanovi, ktorý si myslí, že Učiteľa pozná aj zanietenému historikovi, ktorý sa chce osobe Ježiša Nazaretského prizrieť bližšie a kriticky.

Idle Berry

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu