10. ročník festivalu Dni tanca pre vás  po pondelňajšej vernisáži fotografickej retrospektívy z histórie divadla 33 inscenácii, zahájila premiéra Divadla Štúdio tanca From side of a man, From side of a woman.

Choreograf Jozef Fruček sa po rokoch  spolupráce  s režisérom  Wim Vandenkeybusom či práce na vlastných projektoch v rámci Rootlesroot Company, vrátil na Slovensko. Už tento fakt je pre priaznivcov súčasného tanca  je veľmi významný a určite naplnený veľkými očakávaniami.   Jozef Fruček sa dal vo svojom najnovšom projekte From side of a man, From side of a woman, inšpirovať filozofom Stephenom Alexandrom, ktorý vo svojom diele spomína pojem solárnej sexuality teda vplyvu slnečného žiarenia na ľudské vzťahy či nálady. Tieto zmeny ho mohli inšpirovať k tomu, aby celú akciu vsadil do prostredia zápasov.

Divadlo Studio Tanca-Všetci proti všetkým, sami proti sebe-Autor foto Vlado Veverka-obr.3

Na úvod inscenácie jeden z tanečníkov zloží stojan a vloží do neho mikrofón. Ozvučenie priestoru  ešte znásobuje  celý zápas. From side of a man, From side of a woman je založený na  silnom a osobnom pnutí medzi mužom a ženou. Jozef Fruček ich stavia do roviny boja, neutíchajúceho, divého, nemilosrdného.   Scénu tvorí biela nazvučená podlaha, v pozadí biely panel, po jednej strane balóny, ktoré postupne jedna z tanečníc namáča do farby. Tanečníci oblečení v kimonách sa pohybujú v bojových pohyboch, narážajú do seba, nemilosrdne sa sťahujú k zemi, aby sa vzápätí snažili vstať.  Ten boj nemá víťaza. Rytmizované nárazy tiel tvrdo dopadajú na  zem. Divák môže mať pocit, že sa pod takým tlakom môžu rozpadnúť, ale  pritom sú stále schopní boja. S podobnými princípmi sme sa mohli stretnúť aj v projekte Ultimy vez The Blush, ktorý Jozef Fruček spoluutváral a patril k jedným z hlavných protagonistov. V projekte pre Divadlo Štúdio tanca svoju pozornosť obracia k prvok  východných bojových umení; v bojovom prejave by sme mohli spoznať džudo a jeho pravidla. Koncept celého projektu je založený na štyroch fragmentoch, v ktorých sa objavuje polarita medzi mužským a ženským vnímaním sveta, vlastného tela, jeho hraniciam. Fruček vytvára silné obrazy:  tanečnica potácajúca sa ako po prebdenej noci, jej osobné nešťastie sa zhmotní do výtvarnej inštalácie. Na bielom pozadí sa objavujú dávky krvi zo striekačky až do samozničenia. Stane sa  mŕtvou nehybnou ovládanou tanečníkom, postupne praská balón po balóne. Nasleduje mužsko- ženský boj, ktorý nepozná víťaza, na konci sa miesto vzdania sa zosunie tanečnica na zem a ukončí boj. Z tiel vytvára rôzne novotvary. Niekedy sa nedá poznať či končatina skutočne patrí k tanečníkovi.  Hranice tela sa  pri danej štruktúre pohybov stále viac potláčajú a stávajú sa plastickejšími. Z obrazov cítiť silné výtvarné cítenie priam až výtvarnej inštalácie. Nejde  ale o estetizovanie vzťahov a pohybov, ale práve naopak: riskantný a neúprosný boj o vlastnú ľudskú podstatu, vyrovnávanie sa s osobnými bolesťami. Ich otváranie môže pôsobiť deštruktívne, ale pritom zároveň očistne. Detaily v jednotlivých scénach pôsobia miestami ironizujúco až komicky, vsadené do celku sú však silno dramatické a znepokojujúce.

Divadlo Studio Tanca-Všetci proti všetkým, sami proti sebe-Autor foto Vlado Veverka-obr.2

Tanečníci Divadla Štúdio tanca Lenka Rajchmanová, Miroslava Peterská,  Marie Knapová, Tibor Trulik a Jakub Jeňo, dokázali do inscenácie vložiť silné emócie,  neuveriteľnú energiu, tvárnosť a osvojenie si špecifického pohybového jazyka fyzického divadla. Absolútne oddane sa  včlenili do jednotlivých obrazov choreografie, a pritom zostávali osobitými a jedinečnými.

Kostýmy scénografa Marek Gašpara Šafárika sa pohrávajú s motívom džudistického kimona a pridávajú prvky mohutných kožuchov. Práve toto spojenie ponúka viac pohybových možností.  Obe vrstvy  kimona a kožuchu sa stávajú dvojitou kožou tanečníkov, s ktorými musia bojovať. Hudba gréckeho autora Vasilisa Mantzoukisa, s ktorým Jozef Fruček spolupracuje aj  rámci Rootlesroot company, evokuje pocit rozostavanosti, stále ruchu, nepokoja, z ktorého sa na záver objaví  konkrétny hlas a melódia.

Inscenácia je fyzická, so silnou výtvarnou stránkou, s osobitým svietením, ktoré vytvára silnú intímnu atmosféru. From side of a man, From side of a woman je projekt, ktorý nie je ľahký na vnímanie, experimentuje  s ľudskou krehkosťou, ktorú každý z nás prijíma iným spôsobom, ale  práve takúto nekompromisnosť a otvorenosť občas potrebujeme, aby sme sa o sebe, svojom tele, emóciách a v neposlednom rade o sebe, dozvedeli viac.

Marek Godovič

Všetci proti všetkým, sami proti sebe.  From side of a man, from side of a a woman
Choreografia: Jozef  FRUČEK
Tanec:  Lenka RAJCHMANOVÁ, Miroslava PETERSKÁ, Marie KNAPOVÁ, Tibor TRULIK, Jakub JEŇO
Divadlo Štúdio Tanca, Banská Bystrica, 15.  október  2013

Zdroj: Divadlo Štúdio Tanca