foto: pixabay.com

Slovné spojenie „regulácia obsahu“ je pravdepodobne jednou z najnezrozumiteľnejších fráz v mediálnom sektore. Niektorí ľudia si myslia, že regulácia médií je o obmedzeniach. No nie je to tak. Ak je regulácia obsahu príliš veľká, môže potlačiť názor a diskusiu. A naopak, ak regulácia obsahu nie je dostatočná, vzniká riziko, že sa bude môcť šíriť obsah, ktorý by mohol mať dlhodobé škodlivé účinky.

Ide napríklad o šírenie dezinformácií a zverejňovanie burcujúcich vyhlásení, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ovplyvniť bezpečnosť národa. Výborný príklad samoregulácie majú napríklad v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Odvetvie žurnalistiky v tejto krajine je jedným z najuznávanejších na celom svete.

Podstatu a úlohu výrazu „regulácia obsahu“ vysvetľuje v článku na thenational.ae Maryam AIMheiri.

Maryam AIMheiri je generálnou riaditeľkou organizácie The Media Zone – Abu Dhabi. Jej hlavnou úlohou je vedenie strategickej agendy s cieľom vybudovať trvalo udržateľný mediálny priemysel, ktorý prispieva k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju Abu Dhabi – hlavného mesta Spojených arabských emirátov.

Hlavnou úlohou organizácie je uľahčiť rast a rozvoj mediálneho priemyslu v Abu Dhabi prostredníctvom implementácie priaznivých, transparentných, dôsledných a účinných nariadení a strategických mediálnych iniciatív.

Ak sa použije výraz regulácia obsahu v prítomnosti novinárov, ich tváre pravdepodobne veľmi zblednú. Je to preto, že v hlave sa im automaticky začnú víriť veci, ako byrokratické prekážky a cenzúra.

Podľa Maryam AIMheiri je úlohou dobrej regulácie vyvažovať rovnováhu významu slobody prejavu s povinnosťou byť spravodlivý, presný, rešpektujúci a tolerantný.

Podporuje konkurenčné prostredie, ale zároveň chráni práva všetkých zainteresovaných strán. Umožňuje diskusiu prostredníctvom šírenia informácií, ktoré sú stimulované, nie potláčané.

Regulácia obsahu je aj o zabezpečení a ochrane. Znamená to, že pomáha propagovať rôzny obsah spôsobom, ktorý chráni spoločnosť či už od tých, ktorí jej chcú ublížiť, napríklad podnecovaním nenávisti alebo podnecovaním trestnej činnosti.

Okrem toho zabezpečuje ochranu súkromia, ochranu spotrebiteľov pred klamlivou reklamou a propagáciou a rešpektovanie sociálnych a kultúrnych noriem.

Celý tento proces je veľmi náročný, pretože zabezpečiť ochranu spoločnosti a súčasne ponechať novinárom slobodu, ktorú potrebujú pre písanie kvalitného obsahu, vyžaduje vskutku veľmi jemné vyvažovanie.

Ak je regulácia obsahu príliš veľká, môže potlačiť názor a diskusiu. A naopak, ak regulácia obsahu nie je dostatočná, vzniká riziko, že sa bude môcť šíriť obsah, ktorý by mohol mať dlhodobé škodlivé účinky. Ide napríklad o šírenie dezinformácií a zverejňovanie burcujúcich vyhlásení, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ovplyvniť bezpečnosť národa.

Ľudia dôverujú tomu, čo čítajú, počúvajú alebo tomu, čo sa im zobrazuje a informácie, ktoré konzumujú, ovplyvňujú ich názory. Účinnou reguláciou sa takisto zabezpečuje aj náležitá nestrannosť, spravodlivosť, presnosť a tolerancia.

V Spojených arabských emirátoch je cieľom vodcov, aby boli občania od raného veku vedení k tolerancii a úcte. V zabezpečení tohto úsilia pokračuje aj Ministerstvo tolerancie, ktoré bolo založené v roku 2016 s primárnou misiou podporiť toleranciu a vštepovať základné zásady takéhoto myslenia a konania ako základnú hodnotu v Spojených arabských emirátoch.

V súčasnosti je, ale jedným z najdiskutovanejších tém otázka, ako regulovať obsah v digitálnom svete. Schopnosť získať prístup k informáciám odkiaľkoľvek na zemi mení životy takmer všetkých ľudí na planéte. Zmenil sa pôsob, akým verejnosť konzumuje správy a informácie a zmenil sa aj spôsob, akým sú tieto správy a informácie dostupné.

Internet sa stal dvojsečnou zbraňou. Kým na jednej strane ľudí spája a pomáha im v ich každodennom živote, na druhej strane sa stal veľmi účinným nástrojom pre extrémistov, zločincov a teroristov. Prostredníctvom internetu ľahšie hľadajú nových členov, organizujú sprisahania a násilné trestné činy. Aj z tohto dôvodu je podľa Maryam AIMheiri nutná regulácia obsahu.

Regulácia internetu vo svete ma rôzne podoby. Napríklad jednou z krajín, ktorá má najprísnejšie regulácie pre používanie internetu je Čína. Tieto obmedzenia umožňujú čínskej vláde kontrolovať a izolovať svoje obyvateľstvo od zvyšku sveta. Čítaj viac.

Bez ohľadu na jurisdikciu, za najúspešnejšiu formu regulácie je často považovaná takzvaná samoregulácia.

Výborný príklad samoregulácie majú napríklad v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Odvetvie žurnalistiky v tejto krajine je jedným z najuznávanejších na celom svete.

Média sú riadené vydavateľským kódexom pre noviny a časopisy, ktorého dodržiavanie kontroluje nezávislá organizácia „Independent Press Standards Organisation“.

Pre vysielateľov platí aj ďalší kódex, ktorý kontroluje úrad pre komunikáciu, známy pod menom „Ofcom“.

Aj organizácia, v ktorej pracuje Maryam AIMheiri, čiže Media Zone Authority – Abu Dhabi podporuje samoreguláciu prostredníctvom takzvaného „Obsahového kódexu“, ktorý stanovuje redakčné štandardy.

Tieto štandardy musia dodržiavať všetci jednotlivci alebo subjekty pracujúce v mediálnej zóne – Abu Dhabi. Kódex bol vyvinutý tak, aby poskytoval potrebnú úroveň ochrany pre spoločnosť a zároveň, aby minimalizoval vplyv na komerčnú produktivitu a tvorivosť.

Regulovanie zverejňovaného obsahu je nepochybne výzvou súčasnej doby, ktorá úzko súvisí s tlakom na technologické giganty, pretože práve internet je priestor, kde sa zverejňovaný obsah šíri najjednoduchšie a najrýchlejšie.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu