foto: mediawatch.dog

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí rozhodla, že reklama spoločnosti FaxCopy porušila Etický kódex reklamnej praxe. Vizuál kampane tvoril list marihuany. Kampaň komunikovala službu na viazanie diplomových prác a mala osloviť študentov. Používala slogan „Diplomovky bez starostí“.

Na reklamu sa Rade sťažovali dve fyzické osoby, namietali vyobrazenie konopného listu, ktorý podľa nich „evokuje a nabáda na užívanie drog“ a „nemá nič spoločné s propagovanou službou a takéto zobrazenie považuje za nevhodné“.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu posúdila a uznala sťažnosti za opodstatnené, a označila reklamu, ako v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe, ktorý uvádza, že „Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi“.

Rada pre reklamu vo svojom stanovisku uviedla: „Komunikačným posolstvom reklamy, bola podľa vyjadrení zadávateľa komunikácia akcie, v rámci ktorej mohli spotrebitelia získať k propagovanej službe darček – konopný čaj. AK RPR nespochybňuje právo zadávateľa usporiadať takúto akciu a je si vedomá skutočnosti, že aj samotný darček (konopný čaj) je legálnym produktom, avšak zároveň má za to, že spôsob, akým zadávateľ v rámci reklamy túto akciu odkomunikoval nemožno považovať za reklamu, ktorá by bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom.“

„Samotný vizuál reklamy, ktorého dominantným výrazovým prostriedkom je vyobrazenie konopného listu v kontexte headlinu „Diplomovky bez starostí“ dostatočne nešpecifikuje predmet akcie, a teda, že zákazník môže získať darček v podobe konopného čaju. Reklama neobsahuje vyobrazenie darčeka – konkrétneho čaju a text, ktorý akciu bližšie špecifikuje je vzhľadom na veľkosť ostatných výrazových prostriedkov v reklame zanedbateľný. Ani webový odkaz umiestnený na reklame nenaznačuje, aký druh darčeku môže zákazník získať a podrobné podmienky akcie sa tak zákazník dozvie až po reálnom zadaní si odkazu do vyhľadávača, prípadne priamo na web stránke zadávateľa. Predmetný vizuál naopak môže posunúť interpretáciu reklamy do významu, v ktorom je zobrazenie konopného (marihuanového) listu spájané s užívaním drog, čo nemožno považovať za prípustné. Takéto vnímanie reklamy môže byť rizikové najmä u detí a mladistvých, ktorí reklamu môžu interpretovať nesprávne a nadobudnúť mylný dojem, že napr. fajčenie marihuany je bežný a správny spoločenský jav. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex,“ uviedla Rada pre reklamu.

Prečítajte si aj:

Spoločnosť FaxCopy mala kontroverznú kampaň

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu