Rada pre reklamu na svojom 10. zasadnutí rozhodovala o ôsmich reklamách a viaceré z nich porušili Etický kódex reklamnej praxe. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie reklamy rozhodovala aj o reklame e-shopu Alza.sk s použitým sloganom Najväčší showroom na Slovensku.

Sťažovateľ namietal použitie sloganu v rozhlasovom spote a na bigboarde, pokladal ho za „všeobecný a nepravdivý,“ ďalej uvádza: „Z reklamy nie je jasné, že zadávateľ hovorí len o svojom showroome, ale reklama vyvoláva dojem, že showroom je najväčší aj vo vzťahu ku konkurencii napr NAY Aupark, NAY Tuhovská, TPD v Petržalke , čo nie je pravda,“ tvrdil sťažovateľ.

„V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. AK RPR nenamieta voči pravdivosti tvrdeniu vo vzťahu k vlastnej značke, a teda, že novootvorený showroom je najväčším Alza showroomom, avšak má za to, že význam tvrdenia, v podobe v akej ho zadávateľ použil v rozhlasovom spote a v rámci bigboardu je odlišný. Tvrdenie „najväčší showroom na Slovensku“ nemožno jednoznačne vnímať vo vzťahu k vlastnej značke, ale je možné ho interpretovať aj spôsobom, že spoločnosť otvára najväčší showroom zo všetkých showroomov na Slovensku, a to aj vo vzťahu k ostatným subjektom pôsobiacim na trhu,“ uviedla Rada pre reklamu.

„AK RPR sa nestotožnila pre účely posúdenia sťažnosti s názorom zadávateľa, že showroom nie je predajná plocha ale výstavná plocha a preto nie je možné porovnávať showroom Alza napríklad s predajňami NAY. Spotrebitelia navštevujú showroom Alza za účelom výberu a budúcej kúpy tovaru rovnako ako je tomu napr. pri predajni NAY. V tomto prípade ani uvedenie maskota neznamená pre priemerného spotrebiteľa skutočnosť, že slovo najväčší sa vzťahuje na porovnanie s vlastnými ďalšími výstavnými plochami. Pravdivosť skutočnosti, že predmetný showroom je najväčším showroomom na Slovensku, čo by priemerný spotrebiteľ na základe reklamy mohol očakávať, však zadávateľ nepreukázal a AK RPR je preto toho názoru, že predmetný superlatív nebol použitý v zmysle Kódexu a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex,“ viedla RPR.

Arbitrážna komisia rozhodla, že reklama spoločnosti Alza je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Etického kódexu reklamnej praxe, ktorý uvádza, že „Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt.“

reklama-e-shopu-alza-sk-podla-rady-pre-reklamu-porusila-eticky-kodex
ilustračná fotografia (zdroj: MediaWatch.Dog)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu