Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom 6. zasadnutí dňa 18. júna posudzovala  aj reklamný spot „Bezpečné slovenské potraviny so značkou kvality“zadávateľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a rozhodla o porušení Etického kódexu reklamy.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot, ktorý propaguje potraviny s označením Značka kvality SK. Sťažovateľ namieta, že reklama nabáda spotrebiteľa aby si kupoval len značkové veci, poukazuje na vystupovanie dieťaťa v reklame, ktoré považuje za afektované a ktorého hodnoty by mali byť iné ako trvať na značkových tovaroch a je toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Bezpečné slovenské potraviny so značkou kvality“, zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5, písm. a) a čl. 47 ods. 4 Kódexu.

Cieľom reklamy bolo v predmetnom prípade poukázať na potraviny označené Značkou kvality SK. V rámci reklamného spotu je zdôraznené, že takto označené potraviny sú bezpečné a kvalitné. AK RPR nespochybňuje, že takto označené potraviny skutočne spĺňajú uvedené parametre, avšak je toho názoru, že koncepcia reklamného spotu vyvoláva dojem, že potraviny, ktoré nie sú označené značkou kvality, nemožno považovať za bezpečné a kvalitné, čo nie je pravda, keďže všetky potraviny umiestňované na slovenský trh musia byť bezpečné.

Samotný štandardný proces udeľovania Značky kvality však nie je podľa zadávateľa zameraný na kontrolu bezpečnosti a kvality, v zmysle národných predpisov pre kontrolu potravín alebo nad ich rámec. Ako uvádza zadávateľ, nadštandardné vlastnosti potraviny, nad rámec národných predpisov pre kvalitu potravín sú sledované len v prípade potravín označených Značkou kvality SK GOLD, ktorá však nie je predmetom daného reklamné spotu.

AK RPR s ohľadom na tieto skutočnosti, považuje prezentáciu kvality a bezpečnosti potravín vo vzťahu k Značke kvality za zavádzajúcu. AK RPR taktiež považuje za neetické vystupovanie dievčatka v reklame a je toho názoru, že svojim správaním neprimeraným spôsobom vyzýva maloletých, aby naliehali na rodičov s cieľom získať reklamované značkové produkty. S ohľadom na tieto skutočnosti AK RPR považuje reklamu za porušujúcu Kódex.

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu