Reklama odvysielaná na JOJke počas Miss Slovensko bola príliš nahlas. Televízii hrozí pokuta
zdroj: pixabay.com

RVR začala správne konanie voči televízii JOJ vo veci možného porušenia zákona o technických požiadavkách na zvukovú zložku vysielanej programovej služby v súvislosti s vysielaním programu Miss Slovensko 24. apríla.

Rade bolo doručené podanie fyzickej osoby na vysielanie. V sťažnosti bolo okrem iného uvedené: „Reklama v tomto čase hučala úplne neskutočne, pokiaľ viem úroveň hlasitosti nesmie byť vyššia ako v samotnej relácii…“

Čo na to hovorí zákon? Podľa §16 (3) „je vysielateľ je povinný n) zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry“

„Rada pre vysielanie a retransmisiu spravila meranie úrovne hlasitosti na čo použila softvér LMB – Loudness Management Batch Processor, ktorý meria v súlade s odporúčaním normy  EBU R 128. Zariadenie poskytuje dáta o zvukovej zložke programu vyjadrenej jednotkou hlasitosti vzťahujúcej sa k digitálnej plnej stupnici s označením LUFS.

LUFS je jednotka hlasitosti vzťahujúca sa k maximálnej amplitúde vzoriek signálu v jeho digitálnej reprezentácii. Jednotku hlasitosti používanú na relatívne meranie označujeme LU a pre ňu platí, že zmena úrovne signálu o 1dB sa rovná zmene hlasitosti o 1 LU.

Technickým meraním bolo zistené prekročenie rozsahu hodnôt určených Vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 18. decembra 2013 o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby.

Všetky štyri merané reklamno-upútavkové bloky prekročili cieľovú úroveň integrovanej hlasitosti (Int) o -3,2 LUFS (-26,2 LUFS), čo sa aj pri zohľadnení prípustnej odchýlky javí ako nesúlad s normami predpísanými Vyhláškou MK SR. Zároveň sa domnievame, že aj hlasitosť samotného programu prekročila cieľovú úroveň integrovanej hlasitosti (Int) v jednotlivých častiach v rozmedzí od -6,2 LUFS až do -9,6 LUFS.

Monitorovaním  programu Miss Slovensko 2015 a reklamných blokov,  ktoré boli odvysielané dňa 24. 4. 2015 o cca 20:30 hod. na programovej službe JOJ bolo zistené, že ich zvuková zložka nemusela byť v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Domnievame sa teda, že vysielateľ MAC TV s.r.o. mohol porušiť ustanovenie § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, “ uvádza sa v stanovisku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Rada teda začala voči televízii správne konanie o ktorého výsledku Vás budeme informovať.

Sledujte nás aj na Facebooku

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu