leták záložne Breva (foto: MediaWatch.Dog)

Rada pre reklamu na svojom 10. zasadnutí rozhodovala o ôsmich reklamách a viaceré z nich porušili Etický kódex reklamnej praxe. Arbitrážna komisia RPR ako orgán etickej samoregulácie reklamy rozhodovala opäť aj o reklamných letákoch záložne Breva, ktoré majú na zadnej strane vyobrazený akt ženy.

Na leták Breva prišlo na Radu viacero sťažností. Leták bol vhadzovaný do schránok a propaguje služby záložne. Sťažovatelia záložni vytýkajú použitie zobrazenia nahého ženského tela, ktoré podľa ich názoru nesúvisí so službami záložne.

Podľa nášho názoru áno, keďže nahá žena je vkusne vyobrazená a má na sebe náhrdelník, aký si možno zakúpiť práve v záložni. Otázkou ostáva, či musí byť odhalená, ale vzhľadom k cieľovej skupine zákazníkov záložne, áno. Keďže predpokladáme, že služby záložne využíva skôr nižšia sociálna vrstva a im je takýto spôsob marketingovej komunikácie bližší.

Podľa sťažovateľov ale reklama „neúctivým spôsobom zobrazuje ženské telo ako predmet konzumu a potešenia, čo dehonestuje dôstojnosť samotných žien. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že spôsob distribúcie reklamy formou vhadzovania do poštových schránok umožňuje, aby s reklamou prišli do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktoré môžu na základe reklamy získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj,“ uviedla RPR.

letak-zalozne-breva-rub-2016-december
leták záložne Breva – rubová strana (foto: MediaWatch.Dog)
letak-zalozne-breva-lic-2016-december
leták záložne Breva – lícová strana (foto: MediaWatch.Dog)

„Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) v danom prípade považuje zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo AK RPR nepovažuje za prípustné,“ uviedla Rada pre reklamu.

„AK RPR má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu). Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe,“ dodala RPR.

Rada pre reklamu sa pri svojom rozhodovaní riadila Kódexom reklamnej Kódexom reklamnej praxe, konkrétne ustanoveniami čl. 10 ods. 6, ktorý uvádza že „Žiadna reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom“ a čl. 11 ods. 1 písm. b), ktorý uvádza, že:

(1) Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame.

b) použitým zobrazeniam ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia takého zobraze¬nia ženy alebo muža v obraze alebo vo zvuku, ktoré pôsobí sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy,

a písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3:

(2) Zobrazenie človeka a prezentácia ľudského tela v reklame musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov.
(3) Porušenie ustanovení odsekov 1 až 2 sa posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu