Effie Slovakia je súťaž efektivity v marketingovej komunikácii, ktorej vyhlasovateľom je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Agentúry môžu svoje práce prihlasovať do 26. októbra 2015.

Agentúry sa so svojimi prácami oproti minulým ročníkom uchádzajú nielen o ocenenie bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE ale aj o ocenenie najvyššie – Grand EFFIE. Porota však ocenenie môže i nemusí udeliť. Udelí ho v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.

Navrhnúť nominácie na členov poroty môžete aj Vy

Zmeny v pravidlách EFFIE Slovakia sa týkajú aj fungovania poroty. V súťaži EFFIE zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2. Porotcovia z prvého kola hodnotenia môžu byť zvolení aj za porotcov v druhom kole hodnotenia.

V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr a 4 zástupcovia zadávateľov reklamy. Ďalších päť porotcovských miest je po prvýkrát v histórii súťaže otvorených. Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby. Máte tip na porotcu? Nomináciu s CV pošlite Petre Švorcovej na email petra@kras.sk.

Kategórie

Svoje kampane môžu agentúry prihlásiť do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií, ktoré zároveň súťaž sprístupňujú aj menším agentúram.

Produktové kategórie

A. FMCG – potraviny a nápoje
B. FMCG ostatné (kozmetika, drogéria)
C. Healthcare
D. Tovar dlhodobej spotreby
E. Automotive
F. Finančné služby – Poisťovne
G. Finančné služby – Banky – produkty, služby a iné
H. Nefinančné služby
I. Médiá
J. Kultúrny marketing
K. Telekomunikačné služby
L. Web spoločnosti / služby
M. Dobročinný marketing (sociálne a ekologické kampane)

Špeciálne kategórie

A. David a Goliáš
B. Small budgets
C. Media Inovations / Events
D. Digital

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu