Bratislava (TASR) – Slovenský reklamný trh vlani narástol. Ukázal to monitoring reklamných výdavkov spoločnosti TNS Slovakia. Oficiálne výdavky do reklamy vzrástli v roku 2013 o osem percent. Pozitívne číslo podľa odborníkov nemusí byť dôvodom k optimizmu.

TNS Slovakia skonštatovala, že o nárast sa najviac postarali televízie, kde medziročne stúpli reklamné výdavky o 12,2 percenta. Kladne sa tiež vyvíjala reklama v novinách (+9,6 percenta), ostatným médiám sa však nedarilo. Rádiá zaznamenali prepad investícií do reklamy o 4,4 percenta, časopisy o 4,2 percenta, outdoor o 3,2 percenta a kiná až o 19,2 percenta.

Jana Tibenská z TNS Slovakia pre TASR uviedla, že výsledok ich prieskumov môže znamenať, že médiá vlani získali z reklamy reálne viac peňazí. „Je to však vec dohadov,“ upozornila na to, že ich čísla neodzrkadľujú realitu. Vychádzajú z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňujú zľavy, bonusy, bartre. „Nikto vám nepovie, za koľko nakupuje alebo predáva reklamu. To je predmetom obchodného tajomstva a iných okolností,“ pripomenula.

Platí však, že v médiách bolo v minulom roku viac reklamy. Slovenské televízie odvysielali podľa čísiel TNS Slovakia o 762 hodín reklamy viac, noviny vytlačili navyše 938 inzertných strán. „Či sa za túto reklamu aj zaplatilo, to už je vec každého vysielateľa, alebo vydavateľa,“ doplnila odborníčka.

Prieskumy agentúry na prvý pohľad ukazujú pozitívny vývoj reklamného trhu, kľúčovejší je však údaj o čistých reklamných výdavkoch, zhodnotil mediálny analytik Miroslav Kollár. „Tie nemusia korešpondovať s vývojom monitorovaných výdavkov, ani s údajom o náraste predanej reklamnej plochy v podstate vo všetkých typoch médií,“ upozornil.

Kollár poukázal na odhad agentúry ZenithOptimedia, ktorá skonštatovala, že čisté reklamné príjmy médií poklesli v roku 2013 o päť percent. Nepomer medzi nárastom predanej reklamnej plochy a poklesom čistých výdavkov na reklamu môže podľa neho svedčiť skôr tom, „že médiá sa v minulom roku ešte intenzívnejšie pobili o reklamných klientov, ako o nejakej zásadnejšej konsolidácii mediálneho trhu“.

Nárast reálnych reklamných príjmov ZenithOPtimedia predpovedala až od tohto roku. „Pokiaľ by sa tak stalo a trend by zostal zachovaný aj v nasledujúcich rokoch, až potom môžeme začať hovoriť o ekonomickej konsolidácii mediálneho trhu na Slovensku,“ odpovedal Kollár na otázku TASR, či sa médiá vracajú na predkrízovú úroveň.

Generálna riaditeľka Rádia Expres Eva Babitzová sa domnieva, že reálne vlani reklamný trh o niečo poklesol. „Myslím, že dole šli aj rádiá, ešte horšie na tom boli printy. My sme boli približne na úrovni predchádzajúceho roku, ale stálo nás to dosť veľkú námahu aj intenzívnu prácu obchodného oddelenia,“ vysvetlila Babitzová.

Šéfka slovenského rádia je presvedčená, že médiá sa na predkrízovú úroveň už nevrátia. Nepriaznivý rok 2013 už podľa nej nemal na ne taký nepriaznivý dopad. „Tie naozaj veľké poklesy prišli v rokoch 2009, 2010 a 2011. Médiá už zracionalizovali svoj výkon v oblasti personálnej a ďalšie náklady. To znamená, že žijú v novej realite, ktorá je rozhodne šetrnejšia, ako si mohli dovoliť  pred krízou a usilujú sa bojovať o čo najlepšie prežitie,“ doplnila Babitzová.

 

Zdroj: TASR, ilustračná titulková fotografia ORANGE, zdroj: Wiktor Leo Burnett