S predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dopravného podniku pánom Ing. Ľubomírom Belfim sme sa zhovárali o hospodárskej situácii v podniku, ale aj o významnom kroku manažmentu – komplexnej obnove prestarnutých vozidiel v našom hlavnom meste.

Pán Belfi do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava ste nastúpili v lete roku 2011. Ako by ste vaše pôsobenie vo vedení podniku zhodnotili?

Dopravny podnik BA - Ing. Lubomir Belfi
Ing. Ľubomír Belfi

Bolo to obdobie zmien, počas ktorého sme zaviedli mnohé opatrenia. Zmeny vyplývali z kritickej finančnej situácie Dopravného podniku a realizovali sme ich na základe výsledkov komplexného auditu, o ktorom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti. Redukčné opatrenia boli doslova nevyhnutné, veď plánovaná strata v roku 2011 predstavovala 11,5 milióna eur s predpokladom jej zvýšenia až na 12 miliónov. Stav úverov v júli roku 2011 dosahoval vyše 50 miliónov, neuhradené záväzky vyše 16 miliónov a dlhy zo strany mesta nakumulované z minulých období predstavovali takmer 15 miliónov eur. Preto sme začali okamžite konať. Ak by som mal ten prvý rok zhodnotiť celkovo, bol ťažký, no zároveň priniesol pozitívne výsledky.

Ako sa to prejavilo na hospodárení podniku?

Všetky opatrenia, ktoré sme za tie roky prijali a zrealizovali, mali svoj význam. Situáciu sa podarilo stabilizovať a ak by neprišlo k neplánovaným investíciám, dnes by sme už mohli hovoriť o vyrovnanom hospodárskom výsledku. Takpovediac, škrt cez rozpočet nám spravil havarijný stav tunela pod Hradom, ktorý bolo nevyhnutné sanovať.

Plánujú sa podobné redukčné opatrenia aj na ďalšie obdobie?

Aj keď cestujúca verejnosť či zamestnanci Dopravného podniku Bratislava mohli všetky tieto zmeny prijímať nepriaznivo, z dlhodobej perspektívy budú nepochybne viesť k pozitívnym zmenám v samotnom podniku aj vo verejnej doprave. Redukciu spojov však zatiaľ na tento rok neplánujeme, hoci treba podotknúť, že Dopravný podnik Bratislava môže zabezpečiť len taký objem výkonov, aký si objedná mesto.

Škrty však často v spoločnostiach nie sú vnímané zo strany zamestnancov ako populárne…

Na druhej strane však pozitívnou správou pre našich zamestnancov je nesporne fakt, že sa napriek nepriaznivej finančnej situácii, podarilo valorizovať mzdy a predĺžiť Kolektívnu zmluvu do konca roka 2014. Naši zamestnanci tak nestratia istoty, ktoré sú v dnešnej dobe také dôležité. Dopravnému podniku Bratislava, a. s. sa všetky tieto pozitívne kroky podarilo zrealizovať napriek tomu, že mesto nám na rok 2013 schválilo až o 3 milióny EUR menej ako sme požadovali za objednané výkony.

 

Po finančnej stabilizácii podniku ste sa však začali sústrediť na skvalitnenie služieb pre cestujúcu verejnosť…

Najdôležitejšou úlohou bola pre nás modernizácia vozidlového parku. Koncom roka 2013 boli vyhlásené tri verejné obstarávania, vďaka ktorým dnes využívame priam historickú šancu na obnovu trolejbusov a električiek. Naše trolejbusy sú v katastrofálnom stave a museli sme si dokonca vozidlá prenajať, aby sme dokázali denne vypravovať všetky vozidlá podľa platných cestovných poriadkov. 120 nových vysúťažených trolejbusov úplne nahradí všetky staré a nové električky z tých súčasných vymenia zhruba polovicu vozoparku.

Aké sú zdroje financií na nové vozidlá?

Z Operačného programu Doprava bude uhradených 116 miliónov eur bez DPH, teda tieto prostriedky budú využité z fondov EÚ. Po predložení našich požiadaviek sme sa na strane ministerstva dopravy stretli s veľkým pochopením. Riešenie mestskej dopravy v Bratislave je naozaj nevyhnutné. Stav verejnej dopravy v hlavnom meste je doslova žalostný a preto aj zástupcovia Európskej komisie uznali, že prostriedky určené na integráciu, možno na Slovensku adekvátne použiť na nákup nových vozidiel.

Dopravny podnik BA - Eurofondy
120 nových trolejbusov sa podarilo Dopravnému podniku nakúpiť vďaka eurofondom

Aké sú ďalšie výhody obnovy vozoparku okrem zvýšenia komfortu?

V prvom rade sa cestovanie skvalitní, zrýchli a prinesie úsporu prevádzkových nákladov. Nové kĺbové vozidlá by mali byť päťdverové, čo zodpovedá najnovším trendom v hromadnej doprave. Podľa štúdie European Bus System of the Future získame skrátenie času potrebného pre nástup cestujúcich o 10 sekúnd na každej zastávke, čo predstavuje 25 percent skrátenia čakacej doby. Zvýši sa aj priemerná rýchlosť trolejbusov a prepravná kapacita stúpne až o 20 percent, čím sa zvýšia aj tržby. Podarí sa nám znížiť počet vypravených vozidiel až o 18 percent, čím dosiahneme významnú úsporu.

Ako samotní cestujúci pocítia modernizáciu vozidlového parku?

Cestujúci nepochybne ocenia krásne, nové, komfortné vozidlá, vďaka čomu sa podarí nielen zvýšiť kvalitu cestovania, ale naše hlavné mesto výrazne opeknie. Verejná doprava tak bude atraktívnejšia nielen pre domácich, ale aj turistov a verím tomu, že sa hlavné mesto stane navštevovanejším, lebo aj zahraničným návštevníkom má čo naša metropola ponúknuť. Bratislava tým jednoducho dosiahne úplne iný punc aj z estetického hľadiska.

Cestujúcich bude určite zaujímať, o aké električky vlastne pôjde a či už je známe, na akých linkách budú nasadené…

Obojsmerné električky výrobcu Škoda Transportation budú nasadené pravdepodobne do Petržalky a jednosmerné na najvyťaženejšie linky jednotlivých radiál v meste. Naši cestujúci sa môžu tešiť na nové obojsmerné päťčlánkové električky 30 T. Tie nadväzujú na sériu obojsmerných vozidiel, ktoré využívajú cestujúci v talianskom Cagliari, americkom Portlande alebo v poľskej Vroclavi. Budú to moderné električky, v ktorých je dostatok miesta, vhodné umiestnenie zádržných systémov a cestujúca verejnosť, ale samozrejme aj naši vodiči, nepochybne ocenia najmä ich veľmi tichý, pokojný chod. Vozidlá budú kompletne klimatizované a to vrátane kabíny vodiča. Pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou bude pripravená výklopná plošina a takmer celá električka je koncipovaná ako nízkopodlažná. Vo vozidle bude aj zariadenie pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Samozrejmosťou bude aj prehľadný audiovizuálny, informačný a vnútorný i vonkajší kamerový systém.

Podpísali ste aj kontrakt na dodávku jednosmerných električiek. Aké to budú typy?

Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou Škoda Transportation, a. s. a ide o dodávku pätnástich jednosmerných električiek typu 29 T. Súčasťou tendra je aj opcia na dodávku ďalších pätnástich električiek a opcia na údržbu vozidiel na obdobie 15 rokov. Považujem to za veľmi dobrú správu pre cestujúcu verejnosť v našom meste.

Aké sú technické parametre jednosmerných električiek?

Jednosmerné päťčlánkové električky 29 T majú kapacitu až 241 cestujúcich, z toho miest na sedenie je 69. Nové električky ponúknu predovšetkým komfortné cestovanie na vysokej úrovni. Sú kompletne vybavené klimatizáciou, ako pre cestujúcich, tak aj pre vodiča. Zároveň disponujú spoľahlivým kamerovým systémom so šiestimi vnútornými a šiestimi vonkajšími kamerami, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Nové jednosmerné električky majú podvozok s rozchodom na 1000 mm a prvý a posledný podvozok sú plne otočné. Ich maximálna prevádzková rýchlosť je 65 km/hod. Ľahko dostupná elektrická výzbroj sa nachádza na streche vozidla a pri brzdení dochádza k rekuperácii energie, čo spoločne s asynchrónnymi trakčnými motormi znižuje náklady na prevádzku i údržbu.

Dopravny podnik BA - Nova elektricka - vizualizacia

Ako to vyzerá s rekonštrukciou Starého mosta a s prepojením centra mesta s Petržalkou električkami?

Proces rekonštrukcie mosta a výstavby bol už spustený a predpokladaný odhad ukončenia prác je v lete roku 2015 a električky by tak opäť premávali cez Dunaj po vyše päťdesiatich rokoch. Doprava bola v minulosti ukončená v roku 1961, keďže sa skončila plánovaná doba životnosti na prevádzkovanie električiek. Obnovenie tohto spojenia bude historickým momentom.

Bude musieť DPB pre nízkopodlažné vozidlá upraviť aj koľaje?

DPB už dnes vyvíja maximálne úsilie, aby udržiaval koľaje v dobrom stave. Za uplynulé obdobie prešli údržbou viaceré úseky – realizovali sme ich výlučne z vlastných zdrojov, napríklad výmenu koľajových konštrukcií na obratisku Rača-Komisárky, rekonštrukciu Trnavského mýta, Karadžičovu, Krížnu vrátane priľahlého úseku tratí dvojkoľajne, priecestie a priľahlé trate s úpravou oblúkov v úseku Botanická-Most Lafranconi, priecestie Pekná cesta s priľahlými úsekmi tratí, úpravu električkovej trate Pionierska aj s predĺžením nástupišťa, regeneráciu koľajových oblúkov na nábreží generála Svobodu – 1000 metrov, regeneráciu koľajových a výmenu oblúkov Detvianska – Záhumenice-Komisárky, výmenu medzipanelových zálievok na celej Ružinovskej, výmenu oblúkov a výmenu koľajových konštrukcií na obratisku Astronomická a mnohé ďalšie úseky. Modernizácia tratí sa bude realizovať v Dúbravke v dĺžke 2 kilometre vrátane obratiska Pri Kríži a rovnako aj úsek Radlinského-Štefanovičova. Budeme sa snažiť, aby to cestujúca verejnosť pocítila čo najmenej a samozrejme, zabezpečíme náhradnú dopravu. Myslíme aj na dodávku nových električiek a už teraz preto plánujeme špeciálnu úpravu. Stav koľajníc sa pred nasadením nízkopodlažných električiek do prevádzky upraví, aby vyhovoval podmienkam jazdy týchto vozidiel a zároveň sa má vybudovať električkové prepojenie mesta s Petržalkou, čo výrazne odľahčí autobusovú dopravu a zároveň podporí ekologickú verejnú dopravu.

Poďme však k trolejbusom. Aké vozidlá sa budú od budúceho roka postupne objavovať v našom hlavnom meste?

Trolejbusy, ktoré sme nakúpili výrazne lacnejšie ako v iných slovenských mestách, budú vybavené klimatizáciou, moderným tarifným a informačným systémom a zabudovaným vonkajším i vnútorným kamerovým systémom. Veľkou výhodou bude nízka energetická spotreba týchto vozidiel a tiež zariadenie na počítanie cestujúcich. Práve to efektívne napomôže plánovaniu obslužnosti, nakoľko budeme mať presné údaje o vyťaženosti konkrétnych liniek a operatívne tak budeme môcť nasadzovať vozidlá na linky, kde je to potrebné. Prieskumy obslužnosti sme vykonávali aj doteraz, ale pri nových vozidlách budeme môcť pracovať s exaktnými údajmi.

V súvislosti s dodávkou nových trolejbusov však istotne treba počítať aj s vybudovaním nových tratí…

Samozrejme, neopomíname ani túto súvislosť. Vďaka novej trolejbusovej trati v Bratislave, ktorá spojila Vojenskú nemocnicu s Patrónkou, sa dosiahlo obojsmerné trolejbusové prepojenie s prestupným uzlom Patrónka, a tým bezproblémové prestupovanie z autobusových liniek MHD a regionálnych autobusov prichádzajúcich z celej západnej časti Bratislavy a jej okolia. Vybudovaním tejto trasy a pripravovaného trolejbusového prepojenia Pražská – Brnianska – Patrónka v oblasti Kramáre a Patrónka dosiahneme obsluhovanie celej tejto oblasti práve trolejbusovými linkami. Je to významný krok aj z toho pohľadu, že DPB, a. s. preferovaním trolejbusov podporí ekologickejšiu dopravu. Tú predstavujú práve trolejbusy, čoraz viac využívané vo veľkých európskych mestách.

 

Verejnosť sa už nepochybne teší na nové vozidlá. Ide o najmasovejšiu obnovu v histórii DPB?

Je to priam historický moment a osobne som nesmierne rád, že sa nám prostriedky z EU podarilo využiť práve na verejnú dopravu. Chcem vyjadriť vďaku ministrovi Jánovi Počiatkovi a jeho spolupracovníkom, že akceptovali našu argumentáciu a schválili financovanie nákupu vozidiel z Operačného programu Doprava. Týmto významným krokom budeme môcť cestujúcej verejnosti ponúknuť kvalitné služby v nových, moderných vozidlách, ktoré spĺňajú európsky štandard.

Kedy sa teda objavia v Bratislave prvé električky a trolejbusy?

Nové obojsmerné električky sa v zmysle zmluvných podmienok postupne objavia v uliciach hlavného mesta do roku 2015. Podľa predpokladov sa prvá obojsmerná električka objaví v Bratislave už v októbri tohto roka. Dodávka trolejbusov už bola realizovaná, dokonca prvé vozidlá boli dodané o dva mesiace skôr ako boli dohodnuté zmluvné podmienky. Po doladení detailov informačného systému a zaškolení vodičov sa začiatkom júna tohto roka objavia v uliciach nášho hlavného mesta a nasadíme ich najmä k zdravotníckym zariadeniam, nakoľko sú to všetko nízkopodlažné vozidlá, ktoré uľahčia prepravu najmä starším občanom a ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou.

Nepriaznivá situácia je však aj čo sa týka autobusov. Ako ste tento problém riešili?

Uvedomovali sme si aj túto situáciu, napokon, v našom vozidlovom parku je vyše 140 autobusov, ktoré sú po plánovanej technickej životnosti a väčšina z nich má viac než 12 rokov. Len za prvých osem mesiacov minulého roka sme museli pre zlý stav vyradiť 25 vozidiel. Prišli sme preto s návrhom na obstaranie nových autobusov, ktoré schválili vlani v decembri bratislavskí mestskí poslanci. Zrealizovali sme súťaže na dodávku 50 nových nízkopodlažných autobusov s možným využitím opcie na nákup ďalších 50.

Aké to budú vozidlá?

Pri prvom tendri je zákazka rozdelená na dve časti. Za výhodných podmienok nakúpime 5 dvojnápravových autobusov s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 60 cestujúcich a dĺžkou do desať metrov a zvyšných 20 autobusov bude mať obsaditeľnosť minimálne 90 cestujúcich a dĺžku do 12,5 metra. V druhom tendri požadujeme 25 kĺbových trojnápravových autobusov pre najmenej 150 cestujúcich a s dĺžkou najviac 18,75 metra. V týchto dňoch s verejnými obstarávaniami finišujeme a verím, že nové autobusy sa v Bratislave objavia už tento rok, pričom posledné vozidlo do konca novembra. Takže to je určite ďalšia dobrá správa pre obyvateľov Bratislavy a veríme, že verejná doprava tak získa na popularite.

Bola už vôbec v histórii podniku takáto výrazná obmena vozoparku?

Osobne to považujem za historický počin, nakoľko takáto masívna obnova vozidlového parku sa zatiaľ nerealizovala. Moja vďaka, samozrejme, patrí aj našim zamestnancom, ktorí skutočne dôsledne a s maximálnym nasadením pracovali, dokonca aj cez víkendy, aby sa všetky verejné obstarávania podarilo zrealizovať. Bola to náročná práca a aj z titulu ich úsilia sa všetky tendre podarilo úspešne ukončiť v relatívne krátkom čase. Čas v tomto prípade hral veľmi dôležitú úlohu, aby sme sa stihli uchádzať o prostriedky z eurofondov. Ak by sme totiž obnovu vozoparku mali hradiť z vlastných zdrojov, nikdy by sa to nepodarilo, takúto predstavu možno považovať len za čistú ilúziu.

DPB sa však môže pýšiť aj historickými vozidlami, nielen novými…

V našich depách máme skvosty, ktoré sú pýchou všetkých dopravákov, ktorí sa o tieto vozidlá starajú, rekonštruujú ich a sú tiež hlavným lákadlom Dňa otvorených dverí. Ten sa uskutoční tohto roku 20. septembra v sobotu a všetky tieto historické vozidlá v depe Jurajov Dvor budú vystavené. Samozrejme, vozidlá aj prenajímame a zo strany verejnosti je o ne záujem, pretože povoziť sa v historickej električke alebo autobuse znamená určitú nostalgiu a silný zážitok.

Ako by ste teda zhodnotili Vaše pôsobenie vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa DPB?

Prvé roky boli nesmierne náročné z pohľadu stabilizácie podniku, ale zvládli sme ich. Rok 2013 bol pre Dopravný podnik Bratislava, a. s. azda najvýznamnejším rokom v histórii podniku z hľadiska modernizácie vozidlového parku. Od začiatku môjho nástupu do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa DPB, a. s. to bol môj prioritný cieľ: po stabilizácii podniku po finančnej stránke, skvalitniť služby pre cestujúcu verejnosť. Mimoriadne priaznivé výsledky DPB, a. s. dosiahol aj z pohľadu ekonomickej situácie. Plánovaná strata na rok 2013 bola vo výške 2 930 000 EUR, no túto pomerne nepriaznivú víziu sa podarilo úspešne zvrátiť vďaka úsporným opatreniam v nižšom čerpaní nákladov najmä v oblasti služieb a zároveň v nižšom čerpaní osobných nákladov. Dosiahli sme lepší výsledok hospodárenia aj vďaka vyšším tržbám MHD. Vďaka všetkým menovaným faktorom sa podarilo zvrátiť hroziacu plánovanú stratu vo výške takmer 3 mil. EUR na čiastku 984 026 EUR, čo predstavuje lepšie plnenie oproti plánu až o 1 945 974 EUR. Ako som už spomínal, v prípade, že by sa nevyskytol havarijný stav tunela pod Hradom, ktorý sme hradili výlučne z vlastných prostriedkov vo výške 1 029 000 EUR, by Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2013 kladný hospodársky výsledok. Som však optimista a verím, že v tomto roku sa nám podarí dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok.

Ďakujeme za rozhovor.

Michael Gold

– na titulkovej fotografii hore je Ing. Ľubomír Belfi, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava
a Ing. Ján Počiatek,
minister Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pri slávnostnom odovzdaní  prvých dvoch nových trolejbusov do užívania, vyfinancovaných z eurofondov

– rozhovor vznikol v máji 2014

Aktuálne prebieha prieskum spoločnosti KPMG a Dopravného podniku – Ako zvýšiť kvalitu služieb? Zapojiť sa môžete > TU

Zdroj fotografií: archív DPB

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu