Michaela Slaninová je výkonná riaditeľka združenia IAB Slovakia (Interactive Advertising Bureau Slovakia), ktoré zoskupuje slovenské onlinové médiá. Porozprávali sme sa s ňou nielen o novom etickom kódexe, ktorý aktuálne prijali za svoj všetky onlinové médiá združené v IAB Slovakia ale predstavíme si bližšie aj činnosť združenia.

Začiatkom marca t.r. ste zverejnili nový etický kódex týkajúci sa preberania obsahu médií. Čo konkrétne od tohto kroku očakávate?

Kódex preberania obsahu na internete je nástrojom štandardizácie trhu a poskytuje vodítko k etickému správaniu v oblasti preberania cudzieho obsahu. Zlatým pravidlom je, aby bol obsah preberaný so súhlasom jeho pôvodcu.

Očividne nič nenechávate na náhodu, pri tejto príležitosti ste totiž zvolili aj 10-člennú komisiu, ktorej úlohou bude dohliadať nad dodržiavaním zavedených pravidiel. Aké sú kompetencie tejto komisie?

Úlohou Komisie pre dohľad nad dodržiavaním kódexu je zabezpečiť prostredníctvom kódexu, samoreguláciou, dodržiavanie etických zásad. Bude vydávať odporúčania a vysvetlenia k jednotlivým pravidlám v prípade, ak o to niekto požiada, alebo, ak to bude potrebné na základe signálov a vývoja trhu. Zároveň ďalej tvorí a vyvíja kódex.

Je fakt, že podobné pravidlá u nás chýbali, je však otázne, nakoľko bude možné účinne vymáhať ich dodržiavanie. Ako túto skutočnosť vnímate? Ste v tom väčšia optimistka?

Nemáme žiadne nátlakové prostriedky :) na ich vymáhanie. Každá spoločnosť sa samostatne rozhodne, či pravidlá chce dodržiavať alebo nie. Samozrejme, tým aj rozhodne, či chce patriť medzi partnerov IAB alebo nie.  Chceme získať čo najviac médií, ktoré sa k pravidlám priklonia a pochopia, prečo je dobré s nimi žiť. Preto sme i zaviedli edukačno-prechodnú fázu, aby sa samotné médiá mohli s pravidlami zžiť a my sme mohli získať „spojencov“. Je to prospešné pre všetkých.

Kódex nadobudne platnosť 1.apríla a všetci sme zvedaví, čo bude nasledovať. Kedy príde ten moment, kedy si vy, aj vaši spolupracovníci poviete, že ste boli úspešní a vaša iniciatíva nebola márna? Aká zmena by mala nastať v slovenskom onlinovom mediálnom prostredí?

Keď väčšina trhu pochopí, prečo je dobré zaplatiť za obsah alebo prečo je dôležité si vyžiadať súhlas k jeho prevzatiu. Nerob druhému to, čo nechceš, aby tebe robili iní. :)

Okrem vašej poslednej, aj mediálne diskutovanej odbornej tvorby etického kódexu pre onlinové médiá, na čo sa v súčasnosti v IAB Slovakia ešte viac zameriate? 

Kľúčovou témou je najmä výskum AIMmonitor, kde prebiehajú rokovania s partnerom ohľadne metodiky a spolupráce na ďalšie roky. Pripravujeme diskusiu členov k téme programmatic, ďalej sa zaoberáme s IAB Europe pripravovanou európskou smernicou k ochrane osobných údajov a postupne vytvárame aj viac priestoru pre členov pre vzájomnú diskusiu na rôzne témy, ktoré hýbu online trhom. Verím, že sa nám zároveň v tomto roku podarí zapojiť lídrov našich členov do edukačných aktivít.

AIMmonitor – predstavte prosím trochu bližšie našim čitateľom tento projekt. Na čo slúži a čomu/komu pomáha?

AIMmonitor je meraním návštevnosti členov IAB Slovakia a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Dáta z AIMmonitoru sú oficiálne akceptovanými dátami zo strany mediálnych a interaktívnych agentúr a zadávateľov na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie reklamných kampaní internetových médií na Slovensku.

Pani Slaninová, čo všetko obnáša vaša práca výkonnej riaditeľky v združení IAB Slovakia? Ako by ste opísali jeden váš „bežný“ pracovný deň?

Predovšetkým je to support a administratíva pre členov IAB, a ďalej pre  zmluvných partnerov vo  výskume AIMmonitor. Zároveň prebieha množstvo komunikácie s IAB Europe. Väčšina vecí sa „deje“ cez emaily, videohovory a videokonferencie. Želala by som si viac času na stretnutie s našimi členmi a klientami v realite. :)

Dennodenne riešite médiá, internet, reklamu. Viete sa od toho aspoň niekedy odpútať a aj si oddýchnuť? Váš voľný čas trávite najradšej ako?

Najradšej mám beh v prírode.

Akú knihu máte práve rozčítanú? Je to e-kniha?

Veru, kniha už nebola dávno. Chystám sa prečítať The Power od Full Engagement, ale chystám sa už dlho, tak snáď sa čoskoro podarí.:)

Ďakujeme za rozhovor.

Patrícia Štofanová

rozhovor vznikol v marci 2015

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu