Prinášame vám rozhovor s obdivuhodnou dámou, ktorá má i napriek nízkemu veku na svojom konte mnoho pozoruhodných profesijných úspechov.

JUDr. Tijana Ćećezová, sa narodila v Bosne a Hercegovine, absolvovala Právnickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Má niekoľkoročné skúsenosti z advokátskej praxe, v ktorej sa špecializuje hlavne na obchodné, trestné a pracovné právo.

Hovorí po slovensky, srbsky, chorvátsky a anglicky.

Je jedným zo zakladajúcich členov Slovensko – Srbskej obchodnej komory a v súčasnosti pôsobí aj ako jej generálny tajomník.

Rozhovor s advokátkou Tijanou Ćećezovou - obr.
JUDr. Tijana Ćećezová

Vždy ste vedeli, že budete právničkou? Čo vás ťahalo k tejto profesii? Pomoc ľuďom v núdzi či potreba byť si vedomá svojich práv a schopnosť si ich obhájiť?

Ako dieťa, až do obdobia druhého ročníka na strednej škole, som chcela byť doktorkou. Páčila sa mi predstava pomáhať ľuďom v oblasti, ktorá je pre väčšinu populácie najpodstatnejšia, a tou je zdravie. Problematike ľudského zdravia sa venujem doteraz, zaujíma ma napr. alternatívna medicína, problematika očkovania, ale aj zdravá strava, ktorá ku zdraviu neodmysliteľne patrí.

V druhom ročníku na gymnáziu nastal u mňa zlom a rozhodla som sa, že chcem byť právničkou, čiže tiež doktorkou, ale práv. Táto profesia sa mi zdala zaujímavá, priťahovala ma na nej samostatnosť, nezávislosť a mohla som taktiež pri nej pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Výber mojej profesie určite podmienil aj fakt, že som časť svojho života prežila v krajine, v ktorej bol vojnový konflikt. Vnímala som porušovanie ľudských práv, stretla som sa s tým, že písané zákony síce existovali, mali platiť, ale absolútne neboli dodržiavané, v očiach ľudí ste mohli vidieť bezbrannosť, zúfalstvo a rezignáciu, to všetko malo vplyv na moje následné rozhodnutie venovať sa tomu, čomu sa venujem dnes, teda advokácii.

Pri svojej práci sa riadim jednou nádhernou myšlienkou z Talmudu:  „Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.“

Vaša profesia je nepochybne veľmi časovo náročná. Ako často sa vám stane, že si svoje prípady odnášate domov „minimálne“ v hlave?

Nakoľko sa snažím pre mojich klientov nájsť najoptimálnejšie riešenia v oblastiach, v ktorých to potrebujú, stáva sa mi veľmi často, že nad tým rozmýšľam aj v prostredí domova. Nepovažujem to za negatívum mojej práce, skôr naopak, nájsť najlepšie riešenie, dosiahnuť spokojnosť klienta je mojou prvoradou úlohou a baví ma to.

Dennodenne sa zaoberáte trestným, obchodným a občianskym právom. Čomu sa venujete najradšej?

Pre klientov poskytujeme komplexné právne služby. Často sa nám stáva, že na začiatku spolupráce je naším klientom obchodná spoločnosť, ktorej sme poskytli právne služby spadajúce napr. pod oblasť obchodného práva, vymáhali sme jej pohľadávky, zastupovali ju pred orgánmi finančnej správy.

Za obchodnou spoločnosťou stoja vždy konkrétne fyzické osoby – konatelia, prokuristi, spoločníci, ktorí riešia bežné záležitosti vyplývajúce z ich súkromného života – rozvod, dlhy, stali sa obeťami trestných činov, predávajú nehnuteľnosť, poisťovňa im odmietla poskytnutie poistného plnenia a pod.

Tieto fyzické osoby sa na nás následne obracajú so žiadosťou o poskytnutie právnych služieb z rôznych oblastí  – občianskeho práva, trestného práva, požiadajú nás napr. o spísanie zmluvy týkajúcej sa prevodu nehnuteľnosti a pod., čiže snažíme sa komplexne pokryť požiadavky našich klientov tak, aby sa na nás obracali vo všetkých ich záležitostiach, kde potrebujú odbornú právnu pomoc.

Ak sa vrátim späť k vašej otázke, čomu sa venujem najradšej, tak nemám vybranú len jednu oblasť práva, ktorá je pre mňa zaujímavá. Veľmi sa teším, keď je klient spokojný, či už mu boli poskytnuté právne služby, ktoré mu pomohli pri riadení jeho spoločnosti, alebo sme uspeli a vyhrali napr. súdny spor.

Rozhovor s advokátkou Tijanou Ćećezovou - obr.2
JUDr. Tijana Ćećezová

Predtým, ako ste si založili vlastnú advokátsku kanceláriu TopLegal, ste prešli viacerými pozíciami, napr. prácou v Policajnom zbore SR, ale i na Ministerstve vnútra SR, ako na ňu spomínate?

Bolo to obdobie na začiatku mojej kariéry, keď som sa venovala výlučne trestnému právu. Práca v štátnej správe bola pre mňa neskutočným prínosom, bola zaujímavá, živá, veľmi rada na ňu spomínam, aj preto, že som si pri tejto práci vybudovala mnohé priateľstva, ktoré udržiavam doteraz. Mala som možnosť prehĺbiť si vzdelanie na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a doteraz som za túto možnosť vďačná.

Vlastná advokátska kancelária… Je toto sen všetkých právnikov? Bol to váš sen?

Myslím si, že veľa právnikov vôbec netuži po vlastnej advokátskej kancelárii. Poznám dobrých právnikov, ktorí sú zamestnaní a tento stav im vyhovuje. Právna služba je služba ako každá iná a advokáciu považujem za podnikanie.

Čiže, ak chcete viesť svoju vlastnú advokátsku kanceláriu, nepostačuje, aby ste boli len dobrým právnikom, musíte byť aj dobrým obchodníkom. Mať vlastnú advokátsku kanceláriu bol môj sen už počas štúdia na právnickej fakulte, som rada, že sa mi naplnil a verím, že sa mi splnia aj ďalšie z mojich snov v pracovnej oblasti, na ktorých momentálne pracujem.

Tiež ste spoluzakladateľkou Slovensko – Srbskej obchodnej komory, kde pôsobíte aj ako generálna tajomníčka. Čo všetko obnáša takáto funkcia? Znie to totiž veľmi zodpovedne…

Založiť Slovensko – Srbskú obchodnú komoru bola myšlienka viacerých osôb, ktoré mali blízke vzťahy k Srbsku, pôsobili na území Srbska, a zväčša aj poznali podnikateľské prostredie, ktoré je špecifické pre toto územie.

Spoločným cieľom spoluzakladateľov, a teda aj mojím cieľom bolo vybudovať z komory organizáciu, ktorá svojou činnosťou prispeje k rozvoju ekonomickej spolupráce medzi  týmito dvoma krajinami. Po siedmych rokoch činnosti SSOK môžem konštatovať, že tento cieľ sme úspešne naplnili.

Okrem základne tzv. stálych členov, ktorí sú v komore od jej počiatkov, databáza členov sa nám neustále rozrastá, ide predovšetkým o podnikateľské subjekty, ktoré plánujú rozšíriť svoje podnikanie za hranice ich domovského štátu, čiže našimi členmi sú tak podnikatelia zo Srbska, ako aj zo Slovenska, ktorým napr.  pomáhame nájsť obchodných partnerov, poskytujeme im pomoc v oblasti právnych predpisov, poskytujeme im právne služby v oblasti ich podnikania.

Mojimi hlavnými  úlohami v Slovensko – Srbskej obchodnej komore je  aktívne komunikovať s členmi komory, navrhovať finančnú stratégiu komory, predkladať Správnej rade správu o finančnom hospodárení komory,  koordinovať interné programy a projekty komory, dohliadať na databázu informácií, ktorou komora disponuje, ale aj napr. viesť akcie, ktoré komora organizuje.

Narodili ste sa v Bosne a Hercegovine, no študovali ste na Slovensku. Nechceli ste sa právu venovať vo vašej rodnej krajine?

Na území Bosny a Hercegoviny, ako aj  krajín bývalej Juhoslávie – Srbsko, Chorvátsko poskytujeme právne služby prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárií. Našou výhodou je znalosť miestneho prostredia, zvykov a bezproblémová komunikácia v srbskom a chorvátskom jazyku.

Na jednej strane ste mladá žena, na druhej úspešná a veľmi pracovne vyťažená advokátka, dá sa to skĺbiť, aby netrpela napr.vaša rodina?

Áno, dá. Chce to dobré plánovanie, efektívne využitie time managementu, a často skoordinovanie celej rodiny. Je veľmi veľa úspešných žien, z ktorých si beriem príklad a ktoré obdivujem pre to, čo dosiahli v pracovnej oblasti, a zároveň popritom ostali aj dobrými matkami.

Prezradíte nám, akú knihu máte teraz rozčítanú?

Mám rozčítané 2 knihy. Prvou je kniha Šlabikár šťastia 2 od Pavla Hiraxa Baričáka. A tou druhou je Obchodný zákonník s komentárom od pani Prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc.

A ako najradšej oddychujete?

Najlepšie si oddýchnem pri cvičení – mám rada squash, tenis, posilňovňu, lyžovanie. Relaxom je pre mňa aj sauna a milujem vôňu mora.

 

Ďakujeme za rozhovor.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu