Oslovil som so žiadosťou o rozhovor absolventa odboru polygrafia a aplikovaná fotochémia na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a absolventa Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 pracoval v reklamnej agentúre Euro RSCG Artmedia (Artmedia New Europe), neskôr v rokoch 2000-2003 bol aj jej výkonným riaditeľom. V januári 2004 sa stal generálnym riaditeľom, neskôr aj predsedom predstavenstva tlačiarenskej spoločnosti Slovenská Grafia.

A od roku 2012 je top manažérom a generálnym riaditeľom spravodajskej televízie, ktorá začala vysielať príznačne, reagujúc na aktuálne dianie – predčasne už 11. septembra 2001. Zámerom bolo informovať verejnosť o tragickej udalosti – o odsúdeniahodnom teroristickom útoku na  dvojičky v New Yorku a na Pentagon vo Virgínii. Svet sa vtedy navždy zmenil a už nikdy nebude taký, ako býval predtým. Zmenil sa ale aj náš malý slovenský mediálny svet – začala totiž vysielať prvá a nadlho jediná spravodajská televízia – Televízia TA3, ktorá úspešne funguje dodnes.

„Počas svojho pôsobenia si získala kredit nezávislého spravodajstva, do povedomia sa zapísala ako televízia s aktuálnymi, pravdivými a overenými informáciami. Televízia TA3 rešpektuje názorovú rôznorodosť spoločnosti, promptne reaguje na udalosti celospoločenského a svetového významu. Denne ponúka profesionálne spravodajstvo z domova a zo zahraničia. Prostredníctvom televízie TA3, tak majú televízni diváci prístup k správam počas celého dňa.

Cieľom televízie TA3 je ponúkať divákom komplexný spravodajský a informačný servis o dianí doma i v zahraničí a poskytovať aktuálne, objektívne, vyvážené, overené a presné informácie.“

Pozvanie do môjho blogu Mediálne desatoro, v ktorom spovedám ľudí z mediálnej brandže prijal – PhDr.Martin Ilavský, PhD. (42), generálny riaditeľ televízie TA3, ktorému som položil už tradične  „desať“ otázok…

Marián Luha

 

1. Pán Ilavský, poskytnete prosím rozhovor pre môj blog? Blogujete? Čo si, myslíte o blogovaní, ako o spôsobe publikovania?

Neblogujem a o blogovaní si myslím, že je to spôsob vyjadrenia viacej osobného a súkromného názoru ako podanie spravodajskej informácie. Na druhej strane je to výborný prostriedok vyjadrenia názoru a komentáru.

2. Pôsobili ste, ako top manažér v reklamnej agentúre a v tlačiarni skupiny Grafobal Group, ktorá krížene vlastní  – médiá, distribučnú sieť, ale i tlačiareň a vydavateľstvo. Grafobal group tak koncentrovane ovláda podstatnú časť slovenského mediálneho trhu. Do televízie TA3 ste prišli v roku 2012. Čím Vás ale uchvátila práve televízia? A čo tomu predchádzalo? Čo Vás na Vašej práci generálneho riaditeľa baví najviac a čo najmenej?

Televízia TA3 ma uchvátila svojou dynamikou práce, osobným nasadením pracovníkov a ich entuziazmom, čomu zodpovedá aj kvalita výstupov. Takéto vysoké nasadenie ľudí v každodennom pracovnom procese si vyžaduje silnú vnútornú motiváciu, ktorá je u pracovníkov TA3 naozaj veľká.

Na práci manažéra sa nedá povedať čo človeka baví viac a čo menej, pretože zručnosti a pracovné nasadenie manažéra sa vzájomne prelína a dopĺňa, avšak najkrajšou stránkou práce manažéra, ktorá ma najviac baví je komunikácia s ľuďmi.

3. Aký je Váš názor na pojem „nezávislý novinár“? Nevymysleli ho len majitelia médií, aby prezentovali verejnosti „svoj obraz nezávislosti médií“? A aby tak dali „punc dôveryhodnosti“ svojim mediálnym výstupom, aby sa tak stali ich média „mienkotvornými“. A aby tak prostredníctvom nich mohli ešte lepšie presadzovať svoje komerčné, politické a mocenské záujmy. Aký je Váš vzťah k médiám? Čo má podľa Vášho názoru vplyv na slovenskú mediálnu kultúru?

Vo svojej podstatne nezávislý novinár neexistuje, pretože každý človek, a teda aj novinár má nejakú hierarchiu hodnôt ako aj politické a spoločenské preferencie. Tieto danosti v akejkoľvek svojej práci nikdy úplne nepotlačíte, čo je aj dobré, pretože novinári sú tiež len ľudia a nie stroje. Na Slovensku tieto veci vnímame podľa môjho názoru veľmi citlivo a častokrát ľudia reagujú pri vyjadrení svojho názoru podráždene až agresívne. Myslím si, že to ešte stále súvisí s mladosťou demokracie na Slovensku. Vo vyspelom svete sa berie ako prirodzené, že ten ktorý novinár alebo médium inklinuje viacej k nejakému politickému názoru alebo presvedčeniu žurnalistu. V skutočnosti len pluralita názorov tvorí pravú demokraciu. Tak treba vnímať aj prácu novinárov, to znamená, že v jednotlivých médiách by mali byť zastúpení novinári rôznych názorových smerov.

4. Žijeme v dobe, keď manažment televízie, aj vďaka dátam z „people meters“, vie presne čo robia diváci doma pred televízormi, keď sledujú ich program. Program sa tak dá doslova „ušiť na mieru“ a vkus divákov, ktorí ho radi konzumujú a vstupuje tak cez televíznu obrazovku „do kuchyne ich domácností a životov“… Dostávate v pravidelných intervaloch na mobil krátke správy  o výsledkoch sledovanosti jednotlivých relácii? Nie je to, ako keď čaká stávkujúci na výsledky zápasov na ktoré si vsadil? Čo teda vtedy pociťujete, keď Vám pípne správa na mobile a Vy asi viete, že zas prichádzajú výsledky sledovanosti?

Výsledky sledovanosti z peoplemetrového merania sú síce dôležité, ale v prípade spravodajskej televízie nie sú mantrou. Spravodajská televízia má oveľa menej možností prispôsobovať svoj obsah k požiadavkám divákov a je viacej závislá na domácich a zahraničných udalostiach, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú sledovanosť. Pre spravodajskú televíziu je dôležité, aby mala stabilných a bonitných divákov a v závislosti od domácich a svetových udalostí sledovanosť adekvátne narastá. Televízia TA3 má v portfóliu klientov z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, skôr s vyšším príjmom, mestského typu a predstavuje priemerne milión unikátnych divákov denne.

5. Opíšete prosím, ako vyzerá jeden „bežný“ pracovný deň generálneho riaditeľa televízie?

S nadhľadom a humorom by sa môj pracovný deň dal charakterizovať ako „beh cez prekážky“, pričom každá prekážka predstavuje nejakú tému, ktorej výsledkom by malo byť jej zdolanie. To znamená, nájsť k danej téme riešenie alebo postup pre napredovanie dopredu. Pracovný deň sa skladá najmä z množstva stretnutí buď v rámci televízie alebo aj mimo nej, práca s veľkým množstvom informácií, faktov a v neposlednom rade manažérske rozhodovanie v širokom spektre tém a problematiky.

6. Ste presvedčený, že vysoké školy na Slovensku vychovávajú kvalitných ľudí do praxe – do mediálnej brandže? Bola by riešením „Akadémia TA3“? Chystáte takýto projekt? Chcete si vychovať svojich reportérov, moderátorov? Jednoducho mať „svojich ľudí“ – pre „svoju televíziu“, ktorým dôverujete a ktorí by boli lojálny, fundovaný a rástli by zároveň s Vašou televíziou? Kam teda môžu naši čitatelia zasielať svoje CV a prihlášky? :-)

Myslím si, že akademické vzdelanie dáva dôležitý teoretický základ rovnako aj prehľad prípadných štúdií z praxe. Každý kto chce byť výnimočný a kvalitne pripravený pre svoje povolanie, by mal prirodzene chcieť mať aj teoretické základy, ktoré potom môže uplatniť a overiť v praxi. V súčasnosti, keď je veľa možností štúdia na kvalitných školách doma a v zahraničí nie je účelné, aby si podniky vytvárali vlastné akadémie, ale aby takto pripravené talenty vychovali pre svoju firemnú kultúru, procesy a stratégiu. Talentovaní a vzdelaní ľudia majú vždy väčšiu šancu byť úspešní v živote. Koniec koncov, nie nadarmo sa hovorí: „Šťastie praje pripraveným“.

Vaši čitatelia môžu zasielať svoje CV a prihlášky na všeobecnú adresu televízie, či už e-mailovú alebo korešpondenčnú, uvedenú v kontaktoch na našej webovej stránke.

7. Akú knihu, ktorá stojí za zmienku, ste v poslednom čase čítali? Nechystáte aj Vy nejakú knihu o mediálnom prostredí, alebo s inou tematikou? A ak by ste dostali ponuku prednášať na niektorej z  masmediálnych univerzít, zvažovali by ste ju?

Mám rád životopisné knihy domácich a zahraničných osobností, napr. Príbeh rodiny Rothschildovcov alebo knihu Kráľ Richard Levie srdce, prípadne filozofickú beletriu ako je napr. krásna kniha Chatrč, ktorú určite odporúčam. Vydanie knihy nechystám, pretože sa na to necítim ani z hľadiska literárneho ani z hľadiska obsahového. Z času na čas som pozvaný ako hosť na prednášky vysokých škôl v oblasti PR a manažmentu, avšak v súčasnosti by mi čas neumožňoval sa tomu venovať naplno. Veľmi rád sa však stretnem s mladými ľuďmi, najmä na externom štúdiu, s ktorými debatujem o rôznych odborných témach.

8. Rád sa obklopujete krásnymi vecami, preciťujete cez ne pohodu a  životný úspech? Čo je pre Vás ale v živote to najdôležitejšie? A prečo?

Nakoľko pochádzam z výtvarníckej rodiny, môj vzťah k estetike a k umeniu vôbec je veľmi pozitívny. Snažím sa takto obohacovať svoj život, či už zážitkami z divadelných predstavení, alebo domácou zbierkou výtvarného umenia. Najdôležitejšie v živote však pokladám budovanie medziľudských vzťahov. Zážitky s ľuďmi, ktorí ma môžu v živote obohatiť sú najcennejšie.

9. Ako relaxujete po práci? Čo máte rád?  Bicyklujete? Lyžujete? Alebo radšej sedíte pri krbe s pohárom  whiskey a s cigarou?

Ako kedy. V zime si rád zaplávam, absolvujem nejakú lyžovačku a v lete dávam prednosť outdoorovým aktivitám, ako sú prechádzky v prírode so psom alebo hra obľúbeného golfu. Ku krbu s pohárom dobrého vína patrí aj príjemná spoločnosť rodiny a priateľov.

10. pán Ilavský, je na Vás nejaký kontakt, e-mail adresa,  na ktorej by Vás mohli naši čitatelia zastihnúť?  Rozhovor by tak, ale už s nimi individuálne, mohol pokračovať i naďalej! :-)

Ocením každý jeden názor alebo pripomienku od čitateľov, kritickú nevynímajúc, ktorá je myslená úprimne. V prípade záujmu je možné kontaktovať ma na e-mailovej adrese ta3@ta3.com.

Ďakujeme za rozhovor.

 

– rozhovor vznikol v apríli 2013

– fotografia – archív pán  PhDr.Martin Ilavský, PhD.

Martin Ilavsky-profil foto