Dnes sme pre Vás vyspovedali mediálneho odborníka, pána Prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorého by mali poznať azda všetci začínajúci žurnalisti. A nielen oni. Šikovný človek, akým bez pochýb žurnalista, pedagóg, mediológ, novinovedec, skrátka mediálny expert na slovo vzatý – profesor Andrej Tušer je, inšpiruje mnohých z nás dosiahnutými úspechmi, rozhľadom aj túžbou posúvať svoje vedomosti ďalej.

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - portret
profesor Andrej Tušer (autor foto: Ivan Čaniga, zdroj: archív A.T.)

 

Pán profesor, keby ste sa mohli vrátiť späť v čase, no s vedomosťami a skúsenosťami, ktoré máte dnes, rozhodli by ste sa opäť vydať na novinársku dráhu alebo by ste volili radšej iné povolanie?

Určite – napriek všetkému, čo mi novinárčenie prinieslo počas niekoľkých desiatok rokov aj negatívneho – by som opäť volil toto povolanie. Pretože nijaký nepríjemný zážitok mi nemôže pokaziť to všetko krásne, čo sa prostredníctvom tejto profesie zažije.

Kedy ste si vlastne po prvýkrát uvedomili, že žurnalistika je vašou srdcovou záležitosťou?

Neviem, či to možno nazvať „uvedomením si“ u malého chlapca, ktorý rád čítal a písal už pred nástupom do základnej školy. Asi som sa s tým narodil. Veď prvú vlastnú tvorbu mi publikovali už v desiatich rokoch.

Ste uznávaný žurnalista, novinovedec, mediológ i pedagóg. V ktorej „pozícii“ sa  cítite najlepšie?

Tieto prívlastky mi prisúdili iní. Pribúdali postupne, ako som sa v živote (myslím v tom novinárskom) posúval. Začal som ako novinár (pôvodne  spolupracovník a dopisovateľ firemných novín), ale aj v tejto pozícii som mal stále pocit, že to, čo robím, potrebuje viac vedomostí, viac štúdia, aby som dostával zo seba vždy to najlepšie. Takže odpoveď – ešte aj teraz, po viac ako päťdesiatich rokoch, hoci mám už dlho pozíciu pedagóga –  cítim sa (najmä) novinárom, žurnalistom.

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - - prof. Tušer v roku 1982
prof. Tušer v roku 1982 s kolegyňami prof. D. Serafínovou a PhDr. G. Divékyovou pri uvedení do života Malej encyklopédie žurnalistiky, prvej a doteraz jedinej svojho druhu v Česko-Slovensku

 

Okrem toho, že publikujete, pôsobíte ako pedagóg na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorú ste v roku 2006 spoluzakladali. Vyučujete, resp. prednášate Metódy mediálnej tvorby a Systém a typológiu médií. Keďže ste v kontakte s mladými študentmi, čo si o nich myslíte, o ich perspektívach a celkovo o budúcnosti žurnalistiky na Slovensku?

Otázka je príliš široká na to, aby som ju plnohodnotne zodpovedal. Kladiete vlastne tri otázky: čo si myslím o študentoch, čo o ich perspektívach a čo o budúcnosti žurnalistiky na Slovensku. Takže stručne na každú otázku: a) myslím si, že študenti sú správni, no sú odrazom dnešnej uponáhľanej a digitalizovanej doby, čo spôsobuje ich menšiu úctu k faktom a vyššie (niekedy nie celkom oprávnené) sebavedomie, b) myslím si, že perspektívy našich študentov sú zaujímavé, najmä v kontexte zamerania Paneurópskej vysokej školy, ktorá ich pripravuje  pre širší diapazón, než je len Slovensko, c) všetky tri základné typy žurnalistiky (písaná, rozhlasová, televízna) majú síce svoje špecifiká, musia však brať do úvahy existenciu a silu nových médií, pri písanej a rozhlasovej ide najmä o inovované obsahové hľadisko, pri televíznej pristupuje ešte aj moderný dizajn.

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - Imatrikulacia prvakov na FM PEVŠ
Imatrikulácia prvákov na FM PEVŠ, zakladajúci členovia FM PEVŠ dekan prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

 

Váš bohatý profesijný životopis prezrádza, že ste mali možnosť vyučovať budúcich novinárov v rôznych kútoch Slovenska. Médiá a práca v nich mladých lákajú, je ale podľa Vášho názoru dobré, keď je u nás toľko Fakúlt masmédií či žurnalistiky? Veď všetci sa asi v masmédiách neuchytia…

Študoval a neskôr som aj pôsobil v období, keď bola na Slovensku jediná Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Stačilo to. Po novembri 1989 sa otvoril priestor pre pluralitnú spoločnosť, čo si vyžadovalo adekvátne reagovať aj vo vysokoškolskej výučbe žurnalistiky resp. mediálnej či masmediálnej oblasti. Pribudli celkom nové profesie, nové požiadavky, nové pracovné ponuky – nielen v médiách, ale aj v rôznych agentúrach (reklamné, dizajnové, agentúry public relations, hovorcovské posty na všetkých úrovniach a pod.), sú požiadavky na mediálnych pracovníkov v rôznych organizáciách, aj medzinárodných, napr. Európska únia a i.  Napriek tomu však s Vami súhlasím o počte mediálnych škôl na Slovensku. Nazdávam sa, že práve prebiehajúca akreditácia univerzít a vysokých škôl tento počet upraví.

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom -
prof. Tušer s bývalou svojou študentkou, tiež novinárkou a poetkou Mirkou Ábelovou pri časti knižnej tvorby.

 

V čom vidíte najväčšie rozdiely novinárskej práce kedysi, ako si ju pamätáte, a dnes? Aký je napríklad váš vzťah k on-linovým portálom a magazínom?

Nemožno prakticky už ani porovnávať novinársku prácu pred päťdesiatimi rokmi a v súčasnosti. Typografická klasika dávno vymizla, ťažko si dnes predstaviť gumenú matricu či olovenú sadzbu pri tvorbe tlačených periodík, jednoduchú rozhlasovú a televíznu či fotografickú techniku – o internete a on-line stránkach nehovoriac. Napriek tomu si myslím, že stále bude v strede činnosti týchto médií najpotrebnejší subjekt – človek. Novinár. Ten, ktorý musí  vytvoriť text, nahrať hlas, nakrútiť obrazový záber. Možno sa mu už nebude hovoriť „novinár“, pretože náplň jeho práce bude mnohostrannejšia, bude narábať s náročnými technológiami – ale vždy bude musieť niekto napísať vyslovené alebo vyobrazené slovo. On-line portály, webové stránky, najmä tie, ktoré mi prinášajú aktuálne informácie,  mám rád, maximálne ich využívam. Dokonca sa dosť často pristihnem, že som si nekúpil noviny…

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - obalka knihy Media & PravoMôžete sa pochváliť aj rozsiahlou vedeckou a publikačnou činnosťou, čím nepochybne tiež pomáhate začínajúcim novinárom získať kvalitné vedomosti. Práve ste vydali publikáciu Médiá & Právo (Rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR), prezradíte nám o nej viac?

Publikácia Médiá & Právo je ojedinelý projekt na Slovensku v tom zmysle, že synergicky spája dve príbuzné, spoločensky veľmi významné oblasti. Je to vlastne rukoväť vybraných termínov a pojmov  z médií a práva, ktorej cieľom je priniesť na pomerne malom priestore čo najvyčerpávajúcejšie informácie. Určená je nielen študentom mediálnych, žurnalistických  a právnických škôl, pre ktorých je dostatočným zdrojom na absolvovanie ktorejkoľvek skúšky, ale pri jej koncipovaní sme so spoluautorkou, právničkou JUDr. Zuzanou Kresák Kamenskou, PhD., uvažovali aj o jej širšom využití. Môže byť spoľahlivým pomocníkom nielen odbornej, ale i laickej verejnosti, ktorá sa dennodenne stretáva s pojmami z mediálnej a právnickej praxe, navyše vďaka reáliám zo Slovenskej republiky a Českej republiky spĺňa aj požiadavku medzinárodného uplatnenia. Kniha bola  slávnostne uvedená do života tesne pred Vianocami.

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - krst knihy krst knihy Media & Pravo
krst knihy Media & Pravo, zlava moderuje Patrik Herman, krstia súčasný dekan FM PEVŠ prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., rektor PEVŠ prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., JUDr. Zuzana Kresák Kamenská, PhD., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

 

Pán profesor, dokážete aj oddychovať? Ak áno, čo pre vás znamená relax? Ako oddychujete?

Hovorí sa o mne, že som workoholik. Áno, pracujem veľmi veľa. Nerobím to však z povinnosti. Moje povolanie mi je predovšetkým záľubou. Takže možno i relax určitého druhu. Mám za sebou vyše 30 kníh, nehovoriac o rôznych vedeckých, odborných (ale aj malá beletria) prácach, môžete si ma „vygoogliť…“.  Ale, samozrejme, bez skutočného oddychu sa nedá existovať. Aj ja si nachádzam dostatok priestoru. Okrem pohybových aktivít –  chodím s priateľmi na turistiku, zúčastňujem sa pravidelne na stolnotenisových majstrovstvách Slovenska novinárov, cvičím Päť Tibeťanov – rád počúvam, ležiac na gauči, mne príjemnú hudbu, čítam najmä poéziu, stretávam sa s kamarátmi…

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - Aj takto relaxuje prof. Tušer - na kubánskom chevrolete
Aj takto relaxuje prof. Tušer – na kubánskom chevrolete…

 

Spomenuli ste vyše tridsať kníh. To je takmer každý rok jedna.  Ozaj dielo hodné ocenenia. Takže aby sme boli veľmi aktuálni, v nedeľu v noci v Los Angeles oceňovali   najlepšie filmy a odovzdávali    filmových Oscarov.  A ja som sa niekde o Vás dočítala, že máte tiež Oscara, vraj slovenského. Niečo také existuje?

Musím sa trochu pousmiať. To kolegovia tak nazvali ocenenie Slovenského syndikátu novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia, ktoré som získal v nominácii viacerých žurnalistov v roku 2010 za tri knihy, ktoré mi vyšli v priebehu 18 mesiacov. Tomuto oceneniu sa hovorí aj slovenská Pulitzerova cena, ekvivalent americkej prestížnej ceny za publicistiku.

Ak môžete, prezraďte, akú knihu máte práve rozčítanú?

Rád prezradím. Dcéra, tiež novinárka,  mi darovala na Vianoce zaujímavú mozaikovú knihu Atlas zabúdania od Petra Krištúfka. Fragmentovo nám  pripomína históriu za uplynulých 100 rokov, 1914 – 2013. Je to lahôdka.

Čo by ste odkázali nádejným novinárom a ľuďom, pohybujúcim sa v mediálnom priestore? Čo je to najdôležitejšie a na čo by mali prihliadať, aby si mohli vždy stáť za svojou „prácou“?

Nerád dávam odkazy a poučenia. Najradšej sa delím o názory, rád počúvam i reagujem. Nazdávam sa však, že niečo by som mohol mladým  novinárom a ľuďom, pohybujúcim sa v mediálnom priestore, ako ste ich Vy nazvali, odporučiť. Viac úcty k faktom, k ľuďom, viac zodpovednosti a pokory. Nech sa nedajú súčasnou  dobou zvalcovať, ale nech ju formujú. K väčšej ľudskosti.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, váš čas a veľmi si vážime, že ste kúsok z neho venovali aj nám.

Patrícia Štofanová

– rozhovor vznikol vo februári 2015

[message_box title=“Prečítajte si aj:“ color=“red“]> Ohlasy na rozhovor
[/message_box]

Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - Jubileum
prof. Tušer má jubileum – o jeho živote a diele z kolokvia vyšiel súborný zborník na 400 stranách pod názvom Kroky slov. Vyjadrilo sa v ňom vyše 70 publicistov, kolegov, priateľov.
Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom -
prof. Tušer na medzinárodnej vedeckej konferencii Otáz(ni)ky osobnosti v roku 2014.
Rozhovor s mediálnym guru – profesorom Andrejom Tušerom - da sa aj s poharikom vina...
dá sa aj s pohárikom vína…

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu