História spoločnosti LAUFEN a rozhovor s vedúcim vývoja jej výrobkov.

LAUFEN CZ je popredným výrobcom a predajcom sanitárnej keramiky v Českej republike. Nielen sanitárnej keramiky, ale aj kúpeľňového nábytku, oceľových, akrylátových a liatinových vaní, sprchových kútov a zásten a vodovodných batérií značiek LAUFEN, ROCA a JIKA.

 

ZNAČKA LAUFEN

Základným stavebným kameňom spoločnosti LAUFEN sú skúsenosti s výrobou keramiky. V meste LAUFEN ležiacom vo Švajčiarskom kantóne Basel-Land sa už 120 rokov spracúva najstarší umelý materiál v histórii ľudstva …

 

LAUFEN v Znojme

Výroba priemyslovej keramiky v Znojme siaha až do roku 1878. Vtedy sa jednalo o najstarší závod so strojovou výrobou tohoto druhu na celom kontinente. Spočiatku sa tu vo veľkých objemoch vyrábal predovšetkým vysoko kvalitný kuchynský riad a majolika, po roku 1920 sa výroba zamerala na keramické umývadlá, vane a drezy.

V roku 1995 potom Keramické závody Znojmo privatizovala Švajčiarska spoločnosť Keramik Holding AG Laufen a pričlenila ich ku svojej prvej Českej akvizícii z roku 1991, Juhočeskej keramičke v Bechyni. Oba tieto výrobné závody sa roku 1999 zlúčili pod názvom LAUFEN CZ so sídlom v Prahe a patria od toho istého roku do skupiny Španielskej spoločnosti ROCA.

LAUFEN CZ od tej doby aktívne zastupuje značky LAUFEN, ROCA a JIKA nielen na Českom a Slovenskom trhu, ale i v ďalších štátoch strednej a východnej Európy. Moderný závod v Znojme dnes vyrába výberovú kúpeľňovú keramiku, ktorá nesie osvedčenia, podľa medzinárodných noriem kvality ISO 9001.

Rozhovor s pánom Pavlom Kolaříkom, vedúcim vývoja výrobkov spoločnosti LAUFEN CZ:

Pán Kolařík, ako sa v súčasnosti darí vášmu zamestnávateľovi?

Spoločnosti sa darí na súčasnú dobu pomerne slušne, výroba ide naplno, v Českej republike nám aktuálne patrí cca 70% trhu.

Mohli by ste niekoľkými vetami spomenúť históriu útvarov vývoja výrobkov v Znojemskom závode?

Vývoj výrobkov existoval v Znojme dlho predtým, než som sem pred zhruba pätnástimi rokmi nastúpil. Jednalo sa vtedy o samostatnú vývojovú jednotku, oddelenú od výroby. Dnes sme v oboch závodoch, v Bechyni i v Znojme s výrobou priamo a pružne integrovaný, čo je veľmi výhodné pre posúvanie informácií. Fungujeme ako centrálny vývoj, robíme technickú časť i pre dcérske závody v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Poľsku.

Návrh modelov prebieha v prostredí CATIA V5 ako pokračovanie koncepčného návrhu, ktorý dostávame od zmluvných dizajnérov, českých (dvorným dizajnérom je Ing. Arch. Michal Janků), a aj zahraničných, v 3D formátoch IGES resp. STEP, a to ako pre náš závod, tak pre externých zadávateľov zo zahraničia. Pre jednoduchšie zákazky sme schopný zaistiť aj vlastný dizajn budúceho výrobku, samozrejme v CATIA V5. Začínali sme v 2D s produktom AutoCAD, v súčasnej dobe máme 3 konštrukčné pracoviská, ktoré sme si zriadili v roku 2006, 2 na báze konfigurácie MD2, 1 na báze MD1. V najbližšej dobe by sme si radi zakúpili ešte jedno pracovisko, taktiež v konfigurácii MD2.

Ako prebieha proces vývoja keramického výrobku?

Zo vstupného dizajnového návrhu vytvoríme 3D model v CATIA V5 a z 3D dát externe necháme zhotoviť východiskový model budúceho výrobku, ktorý nám slúži pre vlastný vývoj. Pri návrhu modelu keramického výrobku musíme vziať do úvahy vlastnú vytváraciu technológiu, ďalej zmrštenie (až 10%) a deformáciu modelu vplyvom gravitácie pri vypaľovaní keramiky v peci (kde je bežne dosiahnutá teplota 1200 až 1250° C, prechod pecou trvá 15 až 20 hodín) a následne prebieha sušenie.

Z východiskového modelu sa vyhotoví prvá prototypová sadrová forma a do nej sa odleje a vypáli prvý prototyp, na ktorom sa vyhodnotí produkovateľnosť, rozmerové a funkčné vlastnosti výrobku, montáž príslušenstva, balenie, atď. Po týchto analýzach a nutných úpravach sa proces vo forme druhého prototypu prípadne zopakuje. Potom nasleduje etapa nultej série, z pôvodnej formy sa vytvorí plastová forma na výrobu sadrových foriem. Po vyhotovení nultej série a po jej schválení prípadne po vyhotovení záverečných úprav je rozhodnuté o začiatku sériové výroby.

A neuvažovali ste o skrátení týchto prípravných etáp tým, že by ste v 3D navrhli i virtuálny prototyp formy?

Áno s CATIA V5, pri využití našich skúseností a pomocou rôznych opatrení sme oproti skutočnosti napríklad pred 3 rokmi skrátili priemernú dobu potrebnú pre vývoj nového výrobku, alebo celej série o zhruba 50%. Oproti stavu spred 15 rokmi, sme sa dostali už zhruba na tretinu vychádzajúceho času. V prípade niektorých vytváracích technológií sme už schopný konštruovať výrobné formy i priamo.

Pre tradičné odlievanie výrobkov do sadrových foriem sa ale zatiaľ bežne používa technológia výroby sadrových foriem s ohľadom na mnoho výhod, ktoré ponúka sadra, ako materiál jedinečných fyzikálnych vlastností i ceny. Snažíme sa a dosahujeme skracovania pred výrobných etáp a tiež inými spôsobmi, napríklad zjednodušením a optimalizáciou celého procesu.

S CAD/PLM systémom CATIA ste teda spokojný?

Ano, úplne, CATIA V5 je vysoko sofistikované riešenie, ktoré ani nie sme schopný využiť naplno, predsa len v keramike pracujeme s trochu inou presnosťou, ale s prostredím, komfortom a stabilitou systému sme rozhodne spokojný a rozhodne neuvažujeme o prechode na iné riešenie.

Akým spôsobom spravujete výrobkovú dokumentáciu, predsa len musí byť rozsiahla?

V rámci koncernu bolo rozhodnuté o globálnom nasadení internej jednotnej databázy pre správu dát, skúšali sme síce predtým ENOVIA SmarTeam, s ktorým sme boli spokojný a získali sme i značných skúseností pri jeho využívaní, avšak v rámci štandardizácie sme vtedy zvolili už spomenuté databázové riešenie, ktoré sa neustále rozvíja.

O nasadení novej generácie produktov Dassault Systèmes označovaných, ako platforma V6 koncern zatiaľ neuvažuje?

CATIA V6 sme samozrejme už niečo počuli, niektorí z mojich kolegov sa zúčastnili i spoločného seminára o novej V6 platforme DS spoločností TECHNODAT a Evektor, do budúcna by sme radi pracovali a spolupracovali pri vývoji našich výrobkov práve v tomto prostredí, ale ako som už povedal, musíme si počkať na globálne rozhodnutie koncernu. Pokiaľ by k tomu došlo, budeme veľmi úzko spolupracovať so spoločnosťou TECHNODAT, a to nielen pri v migrácii systému, ale i pri školeniach našich zamestnancov.

Aká je spokojnosť s podporou CATIA od jej dodávateľa, teda s TECHNODATOM?

S prístupom spoločnosti TECHNODAT a ich pracovníkov k nám a k našim požiadavkám sme nad mieru spokojní, konkrétne nás pravidelne navštevuje ing. Pavel Svoboda, ktorý je teoretickým i praktickým odborníkom v danej oblasti a vždy nám vychádza v ústrety pri riešení praktických problémov, ktoré sa občas pri práci vyskytnú. Rovnako využívame pomoc TECHNODATU pri migrácii na vyšší release CATIA.

Ďakujem za rozhovor a prajem mnoho úspechov vo vašej zaujímavej kreatívnej práci pri vývoji keramických výrobkov.

 

Zdroj: TECHNODAT

03/2012