Televízia a jej divák (autor ilustračnej foto: Jonny Lindner , zdroj: pixabay.com)

V súvislosti s pokutami, ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu udeľuje televíziám za ich sústavné prešľapy (> pozri ) rozhodli sme sa požiadať o vyjadrenie prof. PhDr. Miloša  Mistríka, DrSc., predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Pán Mistrík nevadí Vám, že pokuty, ktoré udeľuje televíziám Rada pre vysielanie a retransmisiu sú len symbolické vo vzťahu k ich príjmom z reklamy?

Rada pre vysielanie rozhoduje len na základe Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z.z. a v jeho rámci. V ňom sa nikde neuvádza, že prípadná sankcia a jej výška sa má odvíjať od výšky zisku z mediálnej komerčnej komunikácie, ktorý daná televízia alebo rozhlas dosiahnu pri porušení zákona.

Rozhodujú iné kritériá, ktoré zákon vymedzuje a je aj určený rozsah finančnej sankcie, ktorá sa dá uložiť za jednotlivé formy porušenia. Mimochodom, Rada ani nemá nástroj, ktorým by zistila, koľko reálne bol onen zisk. Sankcie nemajú byť likvidačné a musí sa pri nich vychádzať z princípu rovnosti pred zákonom ako aj z predchádzajúcich rozhodnutí.

Aké posilnenie kompetencií by ste uvítali pre rozšírenie pôsobenia Rady vo vzťahu k regulácii médií?

Regulácia médií v rámci európskych princípov môže byť len do tej miery, ktorá nezasahuje do redakčnej slobody a ktorá nezasahuje do hospodárskej súťaže. Rada teda systematicky rozhoduje a dosť často ukladá aj finančné sankcie, a to na základe sťažností, ktoré nám prichádzajú od občanov, prípadne na základe vlastného monitoringu.

Veríme, že to má zmysel a že keby toho vôbec nebolo, tak by sa mohli nájsť naozaj aj nezodpovedné médiá, ktoré by ešte oveľa viac prekračovali určité medze. Na druhej strane predstava, že sa všetky nedostatky vyriešia šibnutím čarovného regulačného prútika, je neadekvátna.

Porovnajme si to napríklad s porušovaním pravidiel v cestnej premávke a činnosťou dopravnej polície. Aké pokuty definitívne odradia všetkých vodičov, aby neporušovali pravidlá? A dá sa to? Teda, nechcem byť skeptický, ale v živote je to vždy boj dvoch princípov, ktoré na seba narážajú a tento boj je nekonečný, ktorý však má, povedzme v cestnej premávke, aj svoje pozitívne výsledky.

Ďakujem za rozhovor.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu