záber zo spotu

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, na svojom poslednom zasadnutí posúdila sťažnosti na 14 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe. Medzi reklamami, ktoré podľa komisie porušili Etický kódex bola zas i reklama e-shopu Alza.

Sťažovateľ, podľa Rady namietal, že „z reklamy „Rok nákupov zadarmo“ nie je jasné, že spoločnosť bude zákazníkov losovať a benefit získajú len výhercovia. Z reklamy podľa sťažovateľa vyplýva, že každý, kto nakúpi celý rok nič neplatí. Sťažovateľ taktiež poukazuje na to, že v reklame nie je uvedené, že výhra bude výhercovi odovzdaná v podobe šekov. Na základe vyššie uvedeného považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu“.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že sťažnosť je opodstatnená a TV spot „Rok nákupov zadarmo“ je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. a) a b) Kódexu.

„Arbitrážna komisia vychádzala v danom prípade zo skutočnosti, že cieľom reklamnej kampane bola komunikácia akcie, v rámci ktorej mohol zákazník – výherca získať za nákup realizovaný v e-shope Alza 12 šekov v hodnote realizovaného nákupu, ktoré môže uplatniť na nákup ďalších produktov opäť výhradne v predajniach Alza. V reklame je explicitne uvedené „Získaj rok nákupov zadarmo. Len raz nakúpiš a potom 12 mesiacov nič neplatíš“. Skutočnosť, že ide o súťaž je v tomto prípade zrejmá z odkazu, ktorý zadávateľ v spote uviedol a akciu priamo ako „súťaž“ pomenoval,“ uviedla Rada pre reklamu.

„Z reklamy však nie je úplne jasný mechanizmus súťaže, resp. z nej nevyplýva, že zákazník nezíska naspäť peniaze, tak ako by sa mohlo zo spotu zdať, ale získa šeky (poukazy) na ďalší nákup v Alza. Uvedenú skutočnosť pritom umocňuje ešte aj fakt, že maskot spoločnosti v závere spotu ukáže kalkulačku, s konkrétnou sumou a povie: „Zisti si na Alza.sk, koľko môžeš získať“. Navyše, suma, ktorá je na kalkulačke uvedená (240 000) ani zďaleka nezodpovedá maximálnej možnej výhre, ktorá je v skutočnosti vo výške 8800 €. Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že suma, o ktorú sa súťaží je oveľa vyššia ako v skutočnosti. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom a je spôsobilá narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa,“ uviedla Rada pre reklamu.

Prečítajte si stanovisko, ktoré nám do redakcie zaslala spoločnosť Alza:

„Spoločnosť Alza.cz trvá na svojom stanovisku vysvetlenému Rade pre reklamu v liste zo dňa 21. marca 2017. Podľa nášho názoru nemohlo dôjsť k porušeniu Kódexu. Každá reklama je zkráteným reklamným odkazom. Naše reklamy a podmienky sú transparentné, vždy odkazujeme na naše webové stránky, kde k danej akcii zverejňujme komplexné podmienky marketingových kampaní vrátane zhrnutia, tzv. FAQs (často kladených otázok a odpovedí) a prípadnej podpory vyškolených pracovníkov call centra Alza.cz,“ uviedla Patricie Šedivá, PR manažérka a hovorkyňa e-shopu Alza.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu