Prečo existuje November ´89? A ako bývalý režim ovplyvnil osudy jednotlivcov aj celých spoločností na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Nemecku? Prezradí to cyklus šiestich dokumentárnych filmov s názvom Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, ktorý uvedol Rozhlas a televízia Slovenska ako jeden zo svojich prioritných projektov pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Prvú časť ste mohli vidieť v sobotu 11. októbra a ďalšie na vás čakajú každú sobotu, až do výročia 17. novembra na Dvojke RTVS.

Cyklus mapuje činnosť tajných polícií v komunistických totalitných režimoch 20. storočia v šiestich krajinách a cez divadelné spracovanie autentických príbehov otvára tému politickej moci v minulosti, ktorá pomocou praktík tajných polícií komunistických vlád ovplyvňovala privátne životy ľudí. Základným rámcom, od ktorého sa dokumenty odvíjajú, je viacročný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.

Ten vyvrcholil na jeseň 2013 svetovými premiérami unikátnych dokumentárnych inscenácií na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Divadelníci zo šiestich krajín strávili prípravou inscenácií dva roky – od hľadania príbehov, cez vlastný výskum v archívoch tajných služieb až po napísanie a inscenovanie pôvodnej hry.

 

„Šesť dokumentárnych filmov je nielen impozantným zavŕšením projektu Paralelné životy, ale aj dôkazom jeho obrovského potenciálu – schopnosti zaujať a inšpirovať. A to nielen divadelníkov, ale aj historikov, novinárov, filmárov. Šesť inscenácií naštudovaných vo veľkých i celkom alternatívnych divadlách šiestich krajín ešte stále putuje Európou v podobe mini festivalov. Keď sme takto pred štyrmi rokmi kreovali projekt, asi sme ani neverili, že náš sen sa stane skutočnosťou. Ale celý čas nás poháňalo to, čo je nevyčerpateľnou energiou projektu – snaha priblížiť dávne osudy ľudí, prispieť k vyrovnávaniu sa s minulosťou, k hľadaniu pravdy a tak možno trochu napraviť historické krivdy, ktorými je vtedajšia nepravda a dnešné zabúdanie,“ povedala Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra, ktorá je koproducentom dokumentárneho cyklu.

Režisérom dokumentárneho cyklu je Adam Hanuljak. „Jednotlivé divadelné inscenácie boli zdrojom príbehov a konkrétnych príkladov, prečo tajná služba počas komunistického režimu napáchala voči vlastným obyvateľom toľko zla. Táto téma sa týka nielen minulosti, ktorú si už, ako sa mi zdá, nechceme pamätať, ale presahuje aj do súčasnosti – napríklad ako sa s krivdami a zlovôľou, ktorú tajné polície páchali, vyrovnávame? Hovoriť o tejto téme je podľa mňa tým najlepším možným spôsobom ako to urobiť a ako sa poučiť,“ povedal režisér.

Úvodný diel, ktorý Dvojka RTVS uvedie už v sobotu 11. októbra, bude venovaný Poľsku a bude sa pýtať: Komu patrí minulosť? Dokumentarista v ňom poukazuje na kontroverznú polemiku, ktorú spôsobili udalosti okolo otvárania spisov tajnej polície SB (Służba Bezpieczeństwa). Divadelní tvorcovia z divadla Teatr Novy totiž načreli do spisov plukovníka Józefa Schillera, funkcionára krakovskej SB, ktorý sa zaoberal prípadmi z kruhov katolíckej inteligencie a vynikal v metódach psychickej tyranie. Odhalili „zabudnuté“ hriechy minulosti, keďže dnes je väčšina z pracovníkov SB celkom neznámych.

Druhý diel Chorobopis spoločnosti bude venovaný Maďarsku a v premiére ho uvedú 18. októbra. Aktéri sa v ňom budú pýtať, či má štátny systém takú moc, aby určoval, kto je duševne zdravý a kto už nie. Hlavná dejová línia totiž zachytáva osud maďarskej psychiatričky, ktorú režim zavrel do ústavu pre duševne chorých a ona tvrdila, že sa proti nej sprisahala štátna bezpečnosť.

Diel venovaný Nemecku odvysielajú 25. októbra pod názvom Očista. Sleduje deväť ľudí, ktorí so svojimi príbehmi vyšli na javisko a čítali priamo zo svojich spisov. Bývalá študentka teológie, presvedčený socialista, učiteľ, ktorý odmietol spolupracovať so Stasi, muž, ktorý musel ísť do väzenia, pretože neudal svojich priateľov, pripravujúcich sa na útek. A medzi deviatimi aktérmi je aj spolupracovník Stasi.

Český príbeh pod názvom Viera proti moci sa dostane na obrazovky 1. novembra a zobrazí príbeh jednej z najkrikľavejších obetí novodobých českých dejín – umučeného kňaza Josefa Toufara. Diel otvára pozadie a následky tzv. „Číhoštského zázraku“.

Samovražda v réžii štátnej bezpečnosti – tak vstúpi do vysielania 8. novembra diel venovaný Slovensku. Hlavnou témou bude smrť dvojitého agenta, tajne vysväteného kňaza Přemysla Coufala, ktorá patrí k najzávažnejším doteraz neobjasneným prípadom. Diel sa zaoberá mechanizmami, ktoré v rámci tajnej polície ŠtB umožňovali budovanie paralelnej mocenskej štruktúry a vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie.

Dokumentárny cyklus zakončí 15. novembra diel venovaný Rumunsku s názvom Nebezpečné deti. Divák bude sledovať príbeh mladého hrdinu, streetartového umelca, od ktorého sa pod nátlakom Securitate odvrátilo celé okolie a ktorý nemohol skončiť inak ako tragicky.

„Časť divadelných, ale aj filmových tvorcov podieľajúcich sa na projekte Paralelné životy patrí ku generácii, ktorá nezažila obdobie komunizmu, nepodlieha spomienkovému optimizmu a považuje za dôležité otvárať tabuizované témy, hľadať odpovede na nezodpovedané otázky minulosti a oživovať význam Novembra ´89,“ vysvetlila dramaturgička cyklu z RTVS Alexandra Gunišová Ševčíková.

[message_box title=“Paralelné životy – 20.storočie očami tajnej polície“ color=“red“]
Réžia: Adam Hanuljak
Scenár: Ján Šimko, Adam Hanuljak
Námet a dramaturgia: Ján Šimko
Dramaturgia RTVS: Alexandra Gunišová Ševčíková
© RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska
a Mandala Pictures, DogDocs a Asociácia Divadelná Nitra
Vývoj tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.
Webovú stránku projektu môžete nájsť > TU[/message_box]

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu