Prípravu zmien vo vysielaní pre národnostné menšiny potvrdil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika na osobnom stretnutí s Máriou Jedličkovou, poverenou plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny začiatkom júna. Rokovanie iniciovala M. Jedličková, ktorá predniesla V. Mikovi podnety a pripomienky členov a členiek Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny vznesených na jeho zasadnutiach.

Stretnutie bolo prvé zo série ďalších, ktoré budú riešiť potreby samotných národnostných menšín v oblasti verejnoprávneho vysielania. Generálny riaditeľ RTVS na stretnutí avizoval, že sa pripravujú opatrenia, ktoré budú viesť k vytvoreniu priestoru pre lepšie naplnenie týchto potrieb, a tým aj väčšiu spokojnosť u divákov – príslušníkov národnostných menšín. Konkrétnejšiu podobu by mali nadobudnúť koncom leta. Mária Jedličková za úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prisľúbila aktívnu participáciu pri presadzovaní akýchkoľvek zmien v prospech národnostného vysielania v RTVS.

V aktuálnej Koncepcii riadenia a rozvoja RTVS a programovej služby je jednou zo štyroch základných úloh RTVS vo verejnom záujme aj vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Po zlúčení rozhlasu a televízie zabezpečuje vysielanie pre menšiny Centrum národnostného vysielania.

RTVS ako inštitúcia v roku 2013 nemenila štruktúru, ale sústredila sa na obsahové zmeny vysielaných programov. V uplynulom roku RTVS odvysielala spolu 5263 hodín národnostného programu v rozhlasovom vysielaní a 205 hodín v televíznom vysielaní. Programy národnostného vysielania – spravodajské, publicistické alebo dokumentárne – dramaturgicky a redakčne pripravujú príslušníci danej národnostnej menšiny.

Najväčší vysielací priestor majú maďarská, rusínska a rómska národnostná menšina. Predstavitelia ostatných národnostných menšín konštatujú, že informovanosť o ich živote je buď nedostatočná alebo v nevyhovujúcej periodicite. Vysielanie napríklad v chorvátskom a bulharskom jazyku v RTVS nie je.

TASR informácie poskytol tlačový odbor Úradu vlády SR.

Zdroj: TASR, zdroj titulkovej grafiky: RTVS

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu