rtvs banner radio devin

21. marec je po prvý raz vyhlásený za Európsky deň starej hudby. Aj Rádio Devín sa stalo súčasťou veľkej rodiny inštitúcií, ktoré sa k tejto sviatočnej udalosti pripájajú. Po celej Európe sa uskutočnia rôzne koncerty, živé prenosy, interaktívne stretnutia s umelcami, tematické programy a podujatia propagujúce a upozorňujúce na historické hudobné dedičstvo Európy.

21. marec je nielen prvým jarným dňom a zároveň dňom narodenia jedného z najväčších skladateľských osobností starej hudby Johanna Sebastiana Bacha, ale od roku 2013 aj Európskym dňom starej hudby. Európsky deň starej hudby – to je oslava viac než tisíc rokov hudby prostredníctvom koncertov a podujatí, ktoré sa simultánne konajú po celej Európe. Ich cieľom je zvýšiť povedomie o hudbe stredoveku, renesancie až po barok a dať  do pozornosti širokému publiku obrovské hudobné dedičstvo starého kontinentu.

Rádio Devín bude 21. marca  od 6.00 do 24.00 hod. v špecializovaných hudobných programoch vysielať len starú hudbu. V duchu Európskeho dňa starej hudby budú preto zostavené tieto programy:

Prelúdium

Čo dnes počúva

Ars musica

Skladateľ týždňa

Poludňajší koncert

Musica da camera

Hudba z mesta

Exkluzívny koncert zo sveta z hudobnej ponuky EBU

Skladatelia, diela, interpreti

Musica slovaca

Z programovej ponuky vyberáme:

Ars musica 9.00 hod.

Naživo vysielaná relácia s hosťom na tému „stará hudba“. Ide o tradíciu európskej hudby od stredoveku, cez renesanciu až po barok  – približne okolo roku 1750. Znovu objavovanie starej hudby, poučená interpretácia, autentickosť, dobové nástroje a ich verné kópie, zdroje, pramene historických informácií  – to všetko sú pojmy, výrazy a myšlienky,  ktoré odznejú  v programe Ars musica počas Európskeho dňa starej hudby.

Hudba z mesta 17.00 hod.

V rámci Dňa starej hudby predstaví relácia Hudba z mesta portrét klasicistického skladateľa Juraja Družeckého a unikátnu nahrávku jeho Divertiment pre trio basetových rohov v autentickom podaní  Lotz Tria.

Exkluzívne koncerty zo sveta 20.00 hod.

Koncert z hudobnej ponuky EBU s titulom Nešpory pre sv. Marka v Monteverdiho Benátkach. Zaznejú žalmy a hymny Claudia Monteverdiho v historicky poučenej interpretácii špičkových súborov – Komorný zbor RIAS a Concerto Italiano pod taktovkou dirigenta svetového  formátu Rinalda Alessandriniho.

Musica slovaca 23.00 hod.

Relácia Musica Slovaca bude v tento deň patriť výberu z Pestrého zborníka. Ten patrí k najvýznamnejším pamiatkam slovenských hudobných dejín. Obsahuje, tak ako podnázov Tabulatura miscellanea napovedá, skladby rôzneho charakteru duchovné či tanečné. Výber z pestrého zborníka zaznie v podaní renomovaného súboru Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom.

Informácie pre portál masmediálne.info poskytol hovorca RTVS Richard Šümeghy, www.rtvs.sk

REKLAMAadv.: