zdroj: RVR

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na včerajšom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 24. marca:

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2020 odvysielal upútavku na program Tri billboardy kúsok za Ebbingom, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej vysielateľ nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, z dôvodu, že dňa 9. 9. 2020 poskytoval retransmisiu troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;

• rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom L-MEDIA s.r.o. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;

• rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom Televízia Liptov, a.s. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 12. 3. 2021 odvysielal program Správy RTVS (príspevok Smrť po očkovaní AstraZenecou), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2021 o cca 00:36 hod. odvysielal program Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o., začatého z podozrenia na porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu vzniku podozrenia z nevyužívania frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• zmenila licenciu TD/177 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Raj vysielateľovi Raj Production, s.r.o. v časti právne skutočnosti;

• zmenila registráciu retransmisie TKR/348 spoločnosti Slovanet, a.s.;

• uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin (uplynutie objektívnej lehoty, premlčanie) sťažnosti na vysielanie programu Krimi noviny (Kto je zodpovedný za smrť?), zo dňa 18. 11. 2019 (MAC TV, s.r.o., JOJ);

uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:
– vysielanie programu Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina, zo dňa 23. 1. 2021 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Pumpa, zo dňa 16. 1. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti, vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Cesta do Ameriky, zo dňa 2. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 3. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady. 

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu