zdroj: RVR

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na včerajšom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 10. marca:

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Anabela spoločnosti KALUMA Media, s. r. o.;

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Chuck TV spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o.;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 7. 2020 odvysielal program Cennet, v ktorom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu; nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu; text titulkov nebol zarovnaný na stred; čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti; pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nebola v danom momente v programe zobrazená, na začiatku nebola identifikovaná táto postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa má uviesť titulkom zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou; a titulky zachytávajúce vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, sa nezobrazovali malými písmenami v zátvorkách. Rada zároveň zastavila predmetné správe konanie v časti možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) týkajúci sa používania pomlčky na oddelenie hovoreného prejavu jednej osoby od druhej a farebné odlišovanie hovoreného prejavu viacerých postáv;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie BYTHERM, s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s poskytovaním retransmisie troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie KABELOVKA, spol. s r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s poskytovaním retransmisie ôsmich programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a b) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň, dňa 17. 12. 2020;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 27. 12. 2020 odvysielal program Krtko, časť Ako krtko k nohavičkám prišiel, ktorý bol odvysielaný v českom jazyku, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku SR;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal program Súrodenci, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• začala správne konanie voči vysielateľovi EJ, s.r.o. (programová služba Aetter) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, z dôvodu odvysielania programu Ranné vysielanie, zo dňa 24. 12. 2020 v čase od cca 7:00 hod. do cca 12:00 hod;

• zmenila licenciu TD/213 na vysielanie televíznej programovej služby tviQ vysielateľovi
Grand Cru Media s.r.o. v časti právne skutočnosti;

• zmenila registrácie retransmisie subjektom: Družstvo BELSAT; PROGRES-T, s.r.o.; BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik; Holkatel, spol. s r.o.; DSI DATA a.s.; KABSEN, s.r.o.; O2 Slovakia, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; 3o media, s.r.o.;

• zrušila registráciu retransmisie TKR/356 spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o., na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa;

• vzala na vedomie oznámenie poskytovateľa iSicommerce, s.r.o., o poskytovaní služby bratislavaden.sk/tv, prevádzkovanej na internetovej stránke https://bratislavaden.sk/tv a služby zdravoteka.sk/tv/, prevádzkovanej na internetovej stránke https://zdravoteka.sk/tv/ a prijala ich ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetné služby vzhľadom na podmienky, za ktorých sú poskytované, spĺňajú všetky kritériá AVMS a spadajú tak pod pôsobnosť ZVR;

• uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin (uplynutie zákonom stanovenej lehoty na uchovávanie záznamu vysielania) sťažnosť na vysielanie programu Občan za dverami, zo dňa 6. 12. 2020 (RTVS, Jednotka);

uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:
– vysielanie programu Správy RTVS (príspevok V novembri výrazne narástol počet úmrtí), zo dňa 12. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Občania nesúhlasia so zámerom developera), zo dňa 21. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Testovanie: vláda oficiálne rozhodne zajtra.), zo dňa 21. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 28. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
– vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 11. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
– vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 16. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
– vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 23. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
– vysielanie komunikátu Clavin Platinum, zo dňa 17. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, sponzorovanie, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
– vysielanie programu Na telo, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
– vysielanie upútavky na program Bez servítky, zo dňa 4. a 6. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ);
– vysielanie upútavky na program Bodka, zo dňa 13. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ);
– vysielanie upútavky na program Bodka, zo dňa 9. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, reklama a telenákup, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ, JOJ PLUS);
– vysielanie programu V politike, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 3. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu