Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 24. marca  2015 rozhodla o uložení sankcií a pokút televízii JOJ.

RVR uložila televízii JOJ sankciu a pokuty za 8 tisíc eur!
TV (autor fotokoláže: Marián Luha, zdroj foto: freeimages.com)

 

RVR rozhodla o udelení sankcií vo forme pokút televízii JOJ za to, že nesprávne označila svoj program pred ochranou maloletých (JSO) ale tiež za to, že nedodržala počet povolených prerušení programu reklamou a to tak, že sedemkrát odvysielala upútavku na program Útek zo Sibíri a dvakrát upútavku na program Výkupné, pričom ich neoznačila totožným grafickým symbolom ako samotný program, a program Bournovo ultimátum prerušila zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení. Za čo jej Rada uložila pokutu 6 tisíc eur.

Ďalej JOJka dostala pokutu za to, že nedodala Rade pre vysielanie a retransmisiu súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny a ďalší záznam vysielania programovej služby JOJ. Rada televízii udelila za to pokutu 2 tisíc eur.

Voči televízii JOJ začala Rada aj štyri správne konania za delikty vo veci možného porušenia ustanovení zákona o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu (JOJ PLUS: progam Eurominúty), ale i ďalšie možné porušenia ustanovení v súvislosti so zaradením reklamy nad rámec povolenej 12-minútovej dĺžky šotov v jednom brejku (Štartovací balíček TV JOJ) ale i za to, že program Miami Vice  prerušila zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení, ale opäť aj v súvislosti s možným nevhodným označovaním programu, kedy program 21 Jump Street označila ako nevhodný pre divákov do 15 rokov.

Televízii JOJ Plus bola ďalej uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu za to, že odvysielaný program Eurominúty neobsahoval jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia troch zo zadaných úloh.

Celé znenie správy si môžete prečítať > tu

Marián Luha

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu