foto: pixabay.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 23. novembra 2021.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. októbra 2021, do 14:00 hod. a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 45 rozhlasových frekvencií.

Z uvedeného počtu tri frekvencie do augusta 2023 využíva vysielateľ Radio ON s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio THE END. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Rovnako do augusta 2023 využíva päť frekvencií vysielateľ Rádio Prešov, s.r.o. na vysielanie programovej služby SKY RÁDIO. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Dvadsaťtri frekvencií využíva do decembra 2023 vysielateľ Best FM Media, spol. s r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Best FM. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Jednu frekvenciu využíva do decembra 2023 vysielateľ Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Topoľčany. Keďže frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ Radu v tomto výberovom konaní musí požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Tri frekvencie sú vo výberovom konaní zaradené z dôvodu ich vrátenia, keďže vysielatelia, ich viac neplánovali využívať. Ide o frekvencie 104,1 MHz Prešov, ktorú využíval vysielateľ KISS rádio s.r.o., a frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré využíval vysielateľ POWER DEVELOPMENT s.r.o.

Jedna frekvencia sa do výberového konania dostala po tom, ako ju Rada odňala vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. z dôvodu, že ju vysielateľ nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená.

Dve frekvencie vo výberovom konaní sú nové, individuálne skoordinované na základe požiadaviek žiadateľov.

Sedem frekvencií už v minulosti bolo zaradených do výberových konaní, no nikto o ne nepožiadal, resp. neboli pridelené, tak sú opakovane zaradené aj v tomto výberovom konaní.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA FREKVENCIA [MHz] KON [W] POZNÁMKY
Nové frekvencie
Banská Bystrica 100,3 50  
Piešťany 107,9 100 Je možné používať s obmedzenými technickými parametrami:

Frekvenčný zdvih: max. 50 kHz

Šírka frekvenčného pásma: max. 200kHz

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o. (platnosť licencie končí 17. 8. 2023)
Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 100 Prideliteľné spoločne
Bratislava – Technopol 97,2 250
Bratislava 106,1 50  
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. (platnosť licencie končí 21. 8. 2023)
Prešov 91,4 500  
Humenné 95,0 100  
Stará Ľubovňa 97,4 500  
Košice 97,7 200  
Poprad 106,6 200  
Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. (platnosť licencie končí 5. 12. 2023)
Bratislava 88,0 50  
Žarnovica 88,1 200  
Zvolen 88,1 200  
Nitra 88,2 200  
Považská Bystrica 89,5 300  
Poprad 90,3 200  
Kotešová 90,4 200  
Bratislava 90,6 50  
Žiar nad Hronom 91,0 160  
Piešťany 91,6 500  
Trebišov 93,0 250  
Trnava 93,0 200  
Košice 93,8 2 000 Prideliteľné spoločne
Prešov 94,0 500
Nové Mesto nad Váhom 95,5 500  
Banská Bystrica 95,6 500  
Bratislava 95,6 100  
Žilina 98,0 250  
Trenčín 98,9 500  
Malacky 99,7 50  
Spišská Nová Ves 103,3 200  
Bratislava 105,5 50  
Stupava 105,6 100  
Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (platnosť licencie končí 20. 12. 2023)
Topoľčany 102,9 250  
Opakovane zaradené frekvencie (vo VK „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)
Banská Bystrica 91,3 500  
Rimavská Sobota 92,9 150  
Spišská Nová Ves 97,7 300  
Banská Bystrica 98,7 500  
Žilina 101,9 500  
Žilina 104,2 500  
Martin 107,2 250  
Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie
Prešov 104,1 500  
Topoľčany 94,7 150 Prideliteľné iba spoločnosti BB FM s.r.o.
Košice 102,5 500 Prideliteľné spoločne
Prešov 102,7 250

 

 (ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu