Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) od soboty 13. februára robí špeciálny monitoring vysielania, ktorého cieľom je sledovať dodržiavanie zákona v čase predvolebnej kampane. Parlamentné voľby sa uskutočnia 5. marca 2016.

RVR bude monitorovať 12 televíznych a 8 rozhlasových spravodajských a publicistických relácií, vrátane predvolebných diskusií, ktorých vysielanie RVR predom odsúhlasuje.

„Predložené projekty diskusných relácií Rada schválila trom vysielateľom. Televízia Markíza má podľa neho odvysielať päť diskusií s názvom Parlamentné voľby 2016, Rádio Expres štyri relácie Braňo Závodský Naživo – volebný duel a televízia IN TV mimoriadne zaradí tri diskusie s názvom IN VOĽBY 2016,“ povedal Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Projekty Rade pre vysielanie a retransmisiu predkladajú len komerční vysielatelia. Verejnoprávnej RTVS vyplýva zo zákona priamo povinnosť odvysielať diskusné programy v rozsahu 10 hodín pre televízne a 10 hodín pre rozhlasové okruhy.

Politickú reklamu môžu televízie a rádiá vysielať v období od 13. februára až do 3. marca a 2 dni pred voľbami platí tzv. volebné moratórium, počas ktorého nie je dovolené viesť volebnú kampaň.

Zákon ďalej zakazuje zverejňovať výsledky prieskumov 14 dní pred konaním parlamentných volieb, teda v čase medzi 20. februárom až 5. marcom.

Politické strany majú na vysielanie reklamy vo verejnoprávnej RTVS vyčlenení priestor v zmysle zákona, komerční vysielatelia sa sami rozhodujú o jej zaradení do vysielaniam.

„Každý vysielateľ však musí dodržať maximálne povolené množstvo politickej reklamy aj pravidlá o proporčnom rozdelení času vyhradenom na jej vysielanie medzi jednotlivé subjekty. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesú kandidujúce strany a hnutia,“ doplnil Miloš Mistrík.

RVR bude dodržiavať povinnosti, ktoré plynú vysielateľom v zmysle volebného zákona, ale i ustanovenia o pluralitne názorov, objektívnosti a nestrannosti verejného obsahu.

RVR zverejnila na svojej stránke aj komentár k zákonnej úprave vysielania v čase konania parlamentných volieb. Čítaj viac.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu