zdroj: RVR

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na včerajšom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 13. januára:

• udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Florena spoločnosti TV Florena s.r.o.;

• udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby RVTV spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Televízia Liptov, a.s., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 8. 2020 poskytoval AVMS na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk/, bez oznámenia údajov Rade;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR (multimodálny prístup), v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň, dňa 30. 10. 2020;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Televízne noviny, zo dňa 15. 11. 2020 (príspevky Zakázali im poľovačky a Utrácajú milióny noriek), ktorým nepredchádzalo slovné upozornenie: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov,“ čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Teleráno, zo dňa 3. 11. 2020 a v rámci neho spravodajský blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov,“ čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby RVTV vysielateľovi mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, v častiach časový rozsah vysielania, právne skutočnosti, podiely programových typov, podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme a spôsob vysielania;

• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby TA3 vysielateľovi C.E.N. s.r.o., v časti podiely programových typov;

• vzala na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Televízia Liptov, a.s. o prevádzkovaní služby TV Liptov prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, pretože spĺňa všetky kritériá AVMS;

• vzala na vedomie oznámenie prevádzkovateľa REFRESHER Media, s.r.o. o prevádzkovaní služby Refresher prevádzkovanej na internetových stránkach www.refresher.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je vysielaním prostredníctvom internetu podľa ZVR a nespadá tak pod pôsobnosť ZVR;

• uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Majského na Slovensko nevydajú), zo dňa 30. 9. 2020 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.);

RVR uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

– vysielanie programu Správy RTVS (príspevky o konflikte na Náhornom Karabachu), zo dňa 2., 3. a. 7. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o teroristickom útoku vo Viedni), zo dňa 3. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Chybovosť pri pozitívnych testoch), zo dňa 9. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
– vysielanie na programovej službe Rádio Jemné (súťaž Daj si pozor na jazyk), zo dňa 7. a 8. 11. 2020 (ochrana maloletých – JSO, TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.)
– nevyužívanie frekvencie 93,9 MHz Michalovce (Rádio Šírava, POWER DEVELOPMENT, s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 13. 1. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu