zdroj: RTVS

Interaktívna relácia pre malých školákov Školský klub sa na obrazovky verejnoprávnej televízie vracia aj počas druhej vlny pandémie.

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať v 60-minútových blokoch od pondelka do štvrtka vždy o 9.00 h. na Jednotke od stredy 11. novembra. Školský klub je výsledkom spolupráce RTVS so Štátnym pedagogickým ústavom a neziskovou organizáciou Indícia.

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online stretnutí s pedagógmi.

Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub, ktorá sa počas prvej vlny pandémie tešila pozitívnym ohlasom rodičov a detí.

„Školský klube prináša na obrazovky RTVS interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS, ako verejnoprávny vysielateľ, opätovným zaradením relácie reaguje na mimoriadnu situáciu, ktorá sa dotkla aj školopovinných detí,“ vysvetľuje opätovné zaradenie relácie do vysielania šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka. „Každý deň bude venovaný inej oblasti – pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie začne vždy o 9.00 h. a potrvá 60 minút,“ informuje o pláne vysielania Školského klubu Vladimír Balko.

„Na vytvorení koncepcie, ako aj naplnenia obsahu jednotlivých relácií pracovali odborníci školstva z celého Slovenska – metodici zo Štátneho pedagogického ústavu, neziskovej organizácie Indícia, ako aj Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,“ objasňuje riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Veľkou novinkou bude tlmočenie do posunkovej reči pre nepočujúcich žiakov, ako i do rómskeho jazyka. „Prostredníctvom vysielania Školského klubu by sme chceli umožniť všetkým deťom vzdelávať sa. Naším cieľom je sprístupniť výučbu každému zo žiakov. Považujeme za dôležité, aby sa mohli zapájať, porozumieť obsahu, získať nové vedomosti a mať z učenia radosť,“ približuje Miroslava Hapalová.

Zapojiť do vysielania sa môžu aj deti pri televíznych obrazovkách a ich rodičia, ktorí svoje reakcie a nápady posielať na email: skolskyklub@ucimenadialku.sk. Ich podnety budú významným prvkom pri tvorbe scenárov na ďalšie časti Školského klubu.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu