foto: pixabay.com

Z aktuálnych údajov o trendoch v online reklame, ktorú vo svojej správe gemiusAdMonitor zverejnila spoločnosť Gemius vyplýva, že Slovensko vedie spomedzi krajín strednej a východnej Európy v počte impresií zobrazovaných na tabletoch.

V prvej polovici roka 2017 boli podľa údajov zo správy gemiusAdMonitor najviac používané medzi krajinami strednej a východnej Európy štandardné typy bannerových reklám, ktoré výrazne prevyšovali použitie reklám v rôznych rich media formátoch, ktoré oproti klasickým bannerom ponúkajú možnosť interakcie užívateľa s reklamným formátom.

Krajiny, v ktorých boli v sledovanom období najviac používané štandardné bannerové reklamy sú s 91,3 % Rumunsko, s 90,3% Chorvátsko a s 90% Litva. Naopak najmenej ich používali na Ukrajine 65,1% a v Českej republike 68,7%. Vo väčšine krajín bol v tejto kategórii najviac populárny formát 300×250.

graf: Gemius

Pri porovnaní priemerného percentuálneho vyjadrenia použitia štandardných reklamných bannerov a rich media formátov, je zrejmé, že rich media formáty sa v krajinách východnej a strednej Európy používajú omnoho menej.

Lídrom v použití týchto typov reklám je Česká republika s 55,7% a Ukrajina s 53,6%. Najmenej po ňom siahajú inzerenti v Litve 12,3%. Najpopulárnejšie a najviac klikané reklamy v tejto kategórii boli tie, ktoré obsahovali video.

graf: Gemius

Pri porovnaní počtu zobrazení reklám na jednom z troch sledovaných typov zariadení PC, smartfón a tablet, je Slovensko lídrom v kategórii tablet.

„Už viac ako 8 % všetkých impresií v slovenských digitálnych kampaniach sa zobrazuje užívateľom na tabletoch, čo je najviac v celom regióne strednej a východnej Európy,“ uvádza spoločnosť Gemius.

Hoci Slovensko vedie v počte zobrazovania reklám na tabletoch, najčastejšie sa reklamy v sledovaných krajinách zobrazujú na PC. V tejto kategórii je lídrom Maďarsko so 77%, na Slovensku počet impresií reklám na PC predstavuje 69,8%.

Čo sa týka zobrazovania reklám na telefónoch, v tejto kategórii vedie s počtom 36% Rumunsko, na Slovensku predstavuje počet impresií reklám na telefónoch 22,2%.

graf: Gemius

Zverejnená správa, ktorá je výsledkom štúdie, ktorú spoločnosť Gemius vykonáva na základe vlastnej metodiky a technologickej infraštruktúry za prísneho dodržiavania ICC/ESOMAR noriem, obsahuje aj údaje o jednom z najdôležitejších ukazovateľov pri online kampaniach, a to mieru preklikov, ktorá vyjadruje pomer medzi počtom zobrazení reklamy a počtom kliknutí na túto reklamu.

V tomto ukazovateli patrí popredná pozícia Turecku, ktoré za prvý polrok 2017 dosiahlo mieru preklikov 1,16%. Najnižšiu mieru preklikov vykazuje Česká republika 0,43%.

graf: Gemius

Správa samozrejme obsahuje aj podrobnejšie údaje pre každú jednu krajinu, ktorá bola do prieskumu zapojená, teda aj pre Slovenskú republiku.

„Priemerná miera prekliku v Slovenskej republike dosiahla v prvej polovici tohto roka 0,7 %, čo je o niečo menej ako v druhej polovici roka 2016. Najvyššie CTR dosahujú bannery typu rich media a to na mobilných zariadeniach (3,1 % pre tablety a 3 % pre smartfóny),“ uviedla spoločnosť Gemius.

graf: Gemius

Z podrobnejších výsledkov sociálno-demografických charakteristík pre Slovenskú republiku vyplynulo, že na reklamy klikajú viac muži 53,1% ako ženy 46,9%. Veková skupina užívateľov, ktorí najviac klikajú na reklamné kreatívy sa pohybuje v rozmedzí od 55 do 69 rokov, v počte zobrazení reklám sú najaktívnejší ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, táto skupina má aj najväčšie zastúpenia v internetovej populácii na Slovensku.

graf: Gemius

Z meraných kampaní majú najvyššiu mieru viditeľnosti tie, ktoré sa týkajú zdravia a krásy 64,74 %), no najvyššiu mieru prekliku dosahujú bannery zo sektoru farmaceutík 1,8%.

graf: Gemius

V prvej polovici roka 2017 bol najobľúbenejší bežný banner vo formáte 300×600, ktorý bol použitý v 42,33% kampaní na Slovensku. Najväčšiu mieru prekliku majú, ale podľa výsledkov prieskumu reklamné bannery vo formáte 300×250, ktoré predstavujú 0,34%.

graf: Gemius
graf: Gemius

„Z výsledkov správy za prvý polrok tohto roku vyplýva, že zadávatelia reklamných kampaní sa snažia stále častejšie oslovovať užívateľov použitím rôznych rich media formátov. Avšak ochota užívateľov kliknúť na reklamné bannery sa znižuje, čo je trendom aj na iných trhoch v regióne, napríklad v Českej republike alebo Poľsku,“ uviedla spoločnosť Gemius.

Dáta pochádzajú z nástrojov pre správu a monitoring reklamných kam-paní AdOcean a gemiusDirectEffect za 1. polrok 2017.

zdroj titulkovej fotografie: pixabay.com

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu