Na aktuálnom 22. ročníku festivalu, ktorý sa začne už v sobotu 21. júna 2014, SFÚ uvedie Slovenský filmový ústav filmy v tematickej sekcii Vojna a film. Premietnu sa významné diela, ktoré sú dobovým svedectvom bojov našich vojakov počas prvej svetovej vojny i v dňoch Slovenského národného povstania (SNP), pri príležitosti tohtoročných výročí oboch udalostí. Na festivale sa bude ale i diskutovať o súčasných formách efektívnej distribúcie slovenských filmových diel.

Pohľad na Slovenské národné povstanie sprostredkuje päť filmov rôzneho charakteru. Oficiálny výklad SNP podáva dlhometrážny dokumentárny film Stanislava Barabáša Za slobodu z roku 1955, ktorý hovorí o priebehu povstania a hrdinstvách slovenských a sovietskych partizánov. Na tému SNP sú v sekcii zaradené aj tri celovečerné hrané filmy. Dramatický príbeh z malej slovenskej dediny, zachytávajúci tragický osud vdovy a jej štyroch synov bojujúcich na strane partizánov proti nemeckým okupantom, zobrazuje film Paľa Bielika Vlčie diery (1948).

Premietne sa aj Bielikov film Kapitán Dabač (1959) o mladom dôstojníkovi slovenskej armády v nezabudnuteľnom podaní Ladislava Chudíka, ktorý si uvedomuje hrôzy fašizmu a rozhodne sa zapojiť do bojov v SNP, aj keď sa nedokáže zbaviť pochybností o zmysle partizánskej činnosti. O konfrontácii dvoch znepriatelených táborov hovorí film Stanislava Barabáša Zvony pre bosých (1965), dráma dvoch partizánov a jedného nemeckého zajatca, ktorého vedú po bojovej akcii k svojej jednotke. Pri príležitosti tohtoročného 70. výročia SNP sa premietne aj Týždeň vo filme 36/1954 v réžii Štefana Ondrkala.

Významnou bude na Art Film Feste projekcia filmu Martina Hollého Signum laudis (1980) /na fotografii/, zaradeného do programu v nadväznosti na 100. výročie prvej svetovej vojny. Dramatický príbeh odohrávajúci sa na ruskom fronte je nekompromisnou obžalobou jej krutosti a nezmyselnosti.

Odvíja sa na tragickom osude  fanaticky poslušného kaprála Hoferika, vojaka telom i dušou, bezmedzne oddaného armáde i monarchii, ktorú je ochotný brániť do posledných síl. Jeho prílišný zmysel pre povinnosť a občas až slepá viera v ideály sa mu však stanú osudnými. Film bude uvedený z digitálne reštaurovanej verzie v slovenskej premiére. Po prvýkrát na Slovensku sa z digitálne reštaurovanej verzie na Art Film Feste premietne aj film Boxer a smrť (1962) o konfrontácii moci a fyzickej sily s mravnými hodnotami jednotlivca v hlavnej úlohe so Štefanom Kvietikom. Pod názvom Pocta Petrovi Solanovi je zaradený do sekcie Slovenská sezóna pri príležitosti nedožitých 85. narodenín režiséra.

Súčasťou festivalového programu je aj uvedenie filmu Martina Šulíka Všetko čo mám rád (1992). Autorom scenára tohto komorného príbehu muža v strednom veku je Ondrej Šulaj, ktorému Art Film Fest udelí cenu Zlatá kamera. V sekcii Slovenská sezóna sa premietne tiež koprodukčný film SFÚ Felvidék – Horná zem (2014) režisérky Vladislavy Plančíkovej.

Počas MFF Art Film Fest sa uskutoční verejná diskusia na tému Efektívna distribúcia slovenských filmov. Jej odborným garantom a zároveň moderátorom bude Miroslav Ulman zo Slovenského filmového ústavu a zúčastnia sa jej zástupcovia Audiovizuálneho fondu (AVF), produkčných a distribučných spoločností i zástupcovia kín.

Diskutovať sa bude na dva tematické okruhy. Jeden je zameraný na Súčasné a budúce formy distribúcie: aký je záujem producentov, distributérov a kinárov o efektívne uvádzanie slovenských filmov, druhý sa bude snažiť hľadať odpoveď na otázku, či je možné zvýšiť záujem o domácu kinematografickú tvorbu u slovenských divákov. Diskusia sa bude konať vo štvrtok 26. júna 2014 o 11.00 hod. v zasadačke hotela Pax v Trenčianskych Tepliciach.

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je na 22. MFF Art Film Fest Trenčianske Teplice / Trenčín partnerom sekcie Vojna a film, ktorá sa koná v spolupráci s Ministerstvom obrany SR. Festival sa uskutoční v dňoch od 21. do 27. júna 2014, viac informácií a program festivalu môžete nájsť >>TU

Zdroj: Slovenský filmový ústav (SFÚ)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu