zdroj: Botticelli

Spoločnosť PepsiCo nasadila vôbec po prvý raz na Slovensku televíznu kampaň pre svoju značku snackov Cheetos, ktorá bola tento rok uvedená na slovenský trh. Kampaň bude nasadená i v online prostredí a instore. Leit motív kampane nepriamo nabáda deti, aby boli zlé k svojím rodičom a takéto správanie nazýva „Poriadnou porciou zábavy.“

Priamo v spote spoločnosť PepsiCo zverejnila síce právne upozornenie „Táto reklama nepodporuje a nie je ani návodom na nebezpečné správanie. Hra so streľbou sa neodporúča opakovať doma,“ ale deti reálne môže reklama, podľa nášho názoru, k takémuto konaniu i tak nepriamo nabádať.

Komunikácii tiež chýba insight, jasný koncept premostenia produktu s jeho cieľovou skupinou, ide preto pravdepodobne o prvoplánový nápad, ktorý však spoločnosť PepsiCo (prekvapivo) agentúre, ktorá kampaň vytvorila, odobrila.

Na kampaň upozorníme tiež Radu pre reklamu, aby vyhodnotila, či TV spot rešpektuje pravidlá Etického kódexu reklamnej praxe. Podľa kódexu reklama nesmie bezdôvodne obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie, alebo praktiky a v článku 13, v bode 3 kódexu, sa priamo uvádza že „Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.“

Arbitrážna komisia RPR posudzuje reklamy i vzhľadom k cieľovej skupine. „Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, Komisia berie do úvahy tieto všeobecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy,“ uvádza sa v kódexe.

„V premiérovej kampani predstavíme značku Cheetos ako ideálne chrumky pre čo najširšiu skupinu ľudí, ktorých chceme osloviť zábavnou formou a obsahom. Veríme, že tým začneme nielen rýchlo posilňovať samotné vnímanie značky, ale i budovať pozíciu Cheetos ako významného hráča na trhu extrudovaných slaných pochutín,“ uviedla v tlačovej správe o kampani Hana Plešmídová, brand manažérka kategórie snackov spoločnosti PepsiCo.

Maskotom značky Cheetos je kreslená postavička geparda Chestra, ktorý má podľa spoločnosti PepsiCo „zosobniť hlavnú ideu značky, ktorá má byť spoločníkom pri zábavných chvíľach s rodinou a priateľmi.“

Kampaň bude nasadená v mesiacoch august až september, TV spot bude nasadený na Slovensku v TV Markíza a TV JOJ.

Digitálna aktivácia je realizovaná v rámci sociálnych sietí Facebook a Instagram, s presahom do online prostredia. Aktivácie sa uskutočnia i v miestach predaja produktov značky Cheetos, súčasťou ktorej budú i ochutnávky.

Digitálnu časť kampane zastrešila agentúra 2Fresh, produkciu riešila agentúra MarkBBDO a PR aktivity agentúra Botticelli.

Vizuály kampane:

zdroj: Botticelli
zdroj: Botticelli

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu